Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Чи подавати до ДПС копії договорів оренди приміщення та продажу землі?

Підприємство продало приміщення та земельну ділянку, але залишається за тією ж адресою на підставі договору оренди приміщення. Чи потрібно подавати до ДПС копії договорів оренди приміщення та купівлі-продажу землі, чи достатньо подачі ф. №20-ОПП? Які коди УКТ ЗЕД вказати в ПН на продаж землі та ОЗ (наприклад, павільйон, майданчик, огорожа)?

Відповідно до пп. 63.3 ПКУ, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.

ДПС в ІПК від 21.05.2019 р. №2287/6/99-99-08-02-01-15/ІПК зазначає, що в повідомленні за ф. №20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду. Відповідний стан об'єкта оподаткування (експлуатується, орендується, здається в оренду тощо) проставляється із дотриманням п. 6 Пам'ятки для заповнення розд. 3 Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення за ф. № 20-ОПП).

Крім того, згідно з п. 2 Пам'ятки в графі 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

1 – первинне надання інформації про об'єкти оподаткування;

3 – зміна відомостей про об'єкт оподаткування;

6 – закриття об'єкта оподаткування.

При цьому, у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, зокрема, зміна виду права або стану об'єкта оподаткування, зазначається оновлена інформація про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та у графу 2 "Код ознаки надання інформації" вноситься значення "3 - зміна відомостей про об'єкт оподаткування".

Отже, подавати до податкової копії договорів оренди приміщення та купівлі-продажу земельної ділянки не потрібно. Однак підприємство має подати уточнюючі декларації зі сплати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також повідомлення за ф. №20-ОПП із зазначенням відповідних змін виду права на такий об’єкт.

 

Щодо податку на землю

Відповідно до пп. 287.1 ПКУ, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

У разі зміни протягом року об'єкта оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 к. д. місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (абз. 2 пп. 286.4 ПКУ).

Декларація подається з позначкою «уточнююча» та обов’язковим заповненням, крім іншого, уточнених податкових зобов’язань у рядках 4-8 розд. III «Розрахунок податкового зобов'язання».

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952-IV (ст. 126 ЗКУ).

Платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності є суб'єкти господарювання, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки.

Якщо юрособи не оформили відповідно до законодавства право власності або користування землею, в т. ч. якщо вони є власниками будівель (споруд) або їх частин, то їм необхідно звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для оформлення та реєстрації права власності на такі земельні ділянки.

У абз. 2 пп. 286.5 ПКУ зазначено, що у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується:

  • попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку;
  • новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Офіс ВПП ДПС в ІПК від 22.12.2017 р. №3115/ІПК/28-10-01-03-11 повідомляє, що офіційне визнання і підтвердження державою фактів припинення/набуття речових прав на нерухоме майно забезпечується шляхом внесення відповідних відомостей до Держреєстру речових прав на нерухоме майно на підставі поданих документів (ст. 2 Закону №1952).

Отже, для цілей справляння земельного податку, орендної плати за землю період фактичного перебування земельної ділянки у власності припиняється датою внесення відповідних відомостей до вказаного Держреєстру.

 

Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (пп. 266.1.1 ПКУ).

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у т. ч. його частина (пп. 266.2 ПКУ).

Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його часток (пп. 266.3.1 ПКУ).

На виконання вимог пп. 266.7.5 ПКУ, платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухомість станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Відповідно до пп. 266.8.1 ПКУ, у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок на нерухомість обчислюється:

  • для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування;
  • для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

В уточнюючий декларації з податку на нерухоме майно в графах 5-6 табл. 1 розд. I «Розрахунок податкового зобов'язання» (Додаток 1) зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна: дата реєстрації права власності та припинення права власності.

Крім того, в графах 9-12 табл. 2 цього розділу Декларації зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року:

  • для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт;
  • для нового власника враховується місяць, в якому він набув право власності.

 

Щодо кодів УКТ ЗЕД в податкові накладній

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній та розрахунку коригування до неї, визначено у пп. «а» - «і» пп. 201.1 ПКУ.

До переліку таких реквізитів включено:

  • опис (номенклатуру) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

ДПС в ІПК від 04.12.2018 р. №5101/5/99-99-15-03-02-16/ІПК щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання об'єктів житлової і нежитлової нерухомості повідомляє таке: коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом №584.

Умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, визначає ДПС та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних. Зокрема, довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДПС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html.

Щодо об’єктів, зазначених у запитанні (павільйон, майданчик, огорожа), відповідають такі умовні коди товарів:

  • 00114 – нежитлова будівля (щодо павільйону)
  • 00116 – споруда (щодо майданчику та огорожі).

Нагадаємо, що спорудою є будівельна конструкція, яка пов'язана з землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання.

Разом з тим, ДПС в ІПК від 01.02.2019 р. №357/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та ДПС у Житомирській області в ІПК від 11.06.2019 р. №2666/ІПК/06-30-12-01-19 наголошують, що опис (номенклатура) товарів/послуг у податковій накладній має відповідати формулюванню у первинних документах, складених згідно з вимогами бухобліку за фактом здійснення господарських операцій.

Тому у графі 2 податкової накладної відображається номенклатура товарів, яка має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів, та не повинна містити інших даних.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть БЕЗКОШТОВНУ передплату, перейшовши за посиланням; на час карантину ми даруємо усім нашим читачам три місяці передплати на пакет «Мій асистент».

Читайте консультації та аналітику від редакції без обмежень і будьте здорові!

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Оренда , ПДВ , Плата за землю , Податкова накладна , Земля , Нерухомість , Договір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі