Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Підприємство перереєструвалось із зони АТО та не проводить госпдіяльність. Чи є право не подавати звітність?

Підприємство перереєструвалось із зони АТО на підконтрольну територію України в 2015 р. та не веде госпдіяльності через те, що активи підприємства залишилися на окупованій території. Чи має право таке підприємство не подавати звітність (включаючи фінансову, податкову та статистичну) до контролюючих органів?

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 23.03.2017 р. № 1989-VIII, який набув чинності 15.04.2017 р., п. 38 підрозділу 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ було викладено у новій редакції.

Положеннями п. 38 підрозділу 10 розд. XX ПКУ установлено, що тимчасово, на період АТО, для платників податків, які станом на 14.04.2014 р. мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території або в населених пунктах на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об'єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих територіях, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті. 

Нагадаємо, що тимчасово окупована територія визнається такою відповідно до постанови ВРУ «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII.

Дія вказаного вище пункту не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII. Тобто це сухопутна територія АР Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій (п. 1 ч. 1 ст. 3 вказаного Закону).

Відповідно до пп. 38.2 підрозділу 10 розд. XX ПКУ на період проведення АТО для платників податків, місцезнаходженням яких станом на 14.04.2014 р. була тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів на лінії зіткнення і які станом на 01.01.2017 р. не змінили своє місцезнаходження із зазначених територій на іншу територію України зупиняється:

  • нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14.04.2014 р. грошових зобов'язань;
  • застосування норм ст. 5960 (в частині податкових вимог), 87 - 101 ПКУ.

Відлік строку давності, визначений ст. 102 ПКУ, зупиняється на період, протягом якого до платників податків, зазначених у цьому підпункті, не застосовувалися заходи стягнення.

Однак норми пп. 38.2 підрозділу 10 розд. XX ПКУ не застосовуються, зокрема, з дати реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи на іншу територію України.

 

Податок на майно

Відповідно до пп. 38.6 підрозділу 10 розд. XX ПКУ об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14.04.2014 р. до 31 грудня року, в якому завершено проведення АТО – див. лист ДФСУ від 16.06.2017 р. №695/6/99-99-12-02-03-15/ІПК про сплату місцевих податків на тимчасово окупованій території. Переліки зазначених вище територій затверджені Розпорядженням КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 07.11.2014 р. № 1085-р.

 

Плата за землю

У період з 14.04.2014 р. по 31 грудня року, в якому завершено проведення АТО, не нараховується та не сплачується плата за землю: земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, що розташовані на тимчасово окупованій території та перебувають у власності або користуванні, у т. ч. на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб (пп. 38.7 підрозділу 10 розд. XX ПКУ) – див. лист ДФС від 11.12.2017 р. №2920/Т/99-99-13-03-01-14/ІПК. Також ДФС у листі від 16.06.2017 р. №695/6/99-99-12-02-03-15/ІПК зазначає, що платник не звільняється від обов’язку подання податкових декларацій за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування платою за землю. При цьому плата за землю не нараховується та не сплачується, але потрібно подавати податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), в якій розрахована сума податку визначається як сума пільги.

Щодо обов'язку виправлення показників податкових декларацій з плати за землю, поданих за податкові періоди 2014 - 2017 роки ДФС в ІПК від 12.07.2017 р. №1134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначає, що керуючись п. 50.1 ПКУ ТОВ зобов'язане подати уточнюючий розрахунок до податкових декларацій, що містять розрахунки зобов'язань з плати за земельні ділянки, на які поширюється дія пп. 38.7 підрозділу 10 розд. XX ПКУ.

 

ПДВ

У пп. 38.10 підрозділу 10 розд. XX ПКУ зазначено, що з метою оподаткування ПДВ необоротні активи, придбані (збудовані, споруджені, створені) до 14.04.2014 р. та які станом на 01.01.2017 р. знаходяться на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення вільної економічної зони «Крим», не вважаються:

  • такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків;
  • невиробничими необоротними активами, невиробничими основними засобами або невиробничими нематеріальними активами в розумінні цього Кодексу.

З метою оподаткування ПДВ товари, що придбані, вироблені до 14.04.2014 р. та які станом на 01.01.2017 р. знаходяться на тимчасово окупованій території, не вважаються такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків.

Положення пп. «в» та «г» п. 198.5 ПКУ не застосовуються.

Платники ПДВ мають право не подавати декларацію з ПДВ  за звітні періоди, в яких не проводилась господарська діяльність. Проте при цьому повинні бути відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від’ємного значення попередніх періодів). Якщо ж платником ПДВ господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, але такий платник податку має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації звітного (податкового) періоду, то декларація за такий звітний (податковий) період подається. Докладніше див. тут та тут>>

 

Податкові декларації з податку на прибуток підприємств

Нагадаємо, що відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

При цьому положеннями пп. 38.11 підрозділу 10 розд. XX ПКУ передбачено, що тимчасово, до завершення проведення АТО, до платників податків та податкових агентів, які провадили діяльність на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення вільної економічної зони «Крим» і не можуть пред'явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток із положень ст. 44 ПКУ застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Усе про бланки і звітність
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Тобто після подання до контролюючого органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів до завершення проведення АТО запроваджується мораторій на проведення будь-яких перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів.

Зазначені в цьому підпункті положення застосовуються до платників податків та податкових агентів, які станом на 01.04.2017 р. здійснили зміну свого місцезнаходження з тимчасово окупованої території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення на іншу територію України та сплачували податки до бюджету в період проведення АТО згідно з ПКУ.

При цьому платник податків та податковий агент не може застосовувати положення цього підпункту щодо податкових (звітних) періодів після перереєстрації підприємства на іншій території України.

ДФС в ІПК від 12.07.2017 р. №1134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК щодо подання уточнюючих податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та застосування штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ повідомляє, що у зв'язку із запровадженням норми пп. 38.7 підрозділу 10 розд. XX ПКУ платник податку на прибуток має право подати уточнені податкові декларації за податкові періоди 2014 - 2016 років.

При цьому, оскільки вказані вище норми введено в дію з 01.01.2017, штрафні санкції та пеня до платника податку на прибуток, який здійснює зазначені вище уточнення, не застосовуються.

Щодо пустих декларацій з податку на прибуток читайте тут та тут>>

У листі ДФСУ від 05.08.2016 р. № 17619/10/26-15-12-05-11 податківці зазначали, що у разі наявності у платника податку на прибуток будь-яких показників за 2015 р., які підлягають декларуванню (в т.ч. показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом з декларацією), платники податку на прибуток зобов’язані подавати податкову декларацію за 2015 рік та форми фінансової звітності у терміни передбачені п. 49.18 ПКУ. Відповідно, у противному випадку нульова декларація з податку на прибуток не подається.  Така ж ситуація зберігається і у 2018 році. 

 

Статистична та фінансова звітність

Звільнення від подання фінансової звітності у зв’язку з відсутністю діяльності законом не передбачено.

Список форм статистичної звітності, які повинно подавати кожне конкретне підприємство, можна дізнатись на сторінці Держстату>>

Пошук форм здійснюється за кодом ЄДРПОУ.

Таким чином, підприємство, яке в 2015 році перереєструвалось із зони АТО на підконтрольну територію України та не проводить господарську діяльність через те, що активи підприємства залишилися на окупованій території, повністю не звільняється від обов’язку подання фінансової, податкової та статистичної звітності до контролюючих органів. При цьому певні особливості оподаткування та подання податкової звітності встановлено нормами п. 38 підрозділу 10 розд. XX ПКУ.

***

Читайте також: Призупинення діяльності: витрати, податки, звітність

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , ПДВ , Плата за землю , Статистична звітність , Фінансова звітність , Нерухомість , АТО

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі