Головна Усі консультації Облік та звітність Первинні документи, типові форми

Як відобразити витрати на піддони в обліку та які потрібно мати підтверджуючі документи?

Підприємство – виробник сухих будівельних сумішей, продає продукцію на піддонах. Піддон врахований в ціну товару та вважається незворотною тару. Як відобразити витрати в обліку та які потрібно мати підтверджуючі документи?

Відповідно до абз. 1 п. 1.3 Методичних рекомендацій №2, тару (строк корисного використання якої не більше одного року), тарні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва, адміністративних потреб та збуту для цілей бухгалтерського обліку включають до складу запасів. 

Особливості обліку тари наведено в розд. 6 Методичних рекомендації №2, згідно з п. 6.1 якого підприємства, що використовують для пакування і транспортування запасів тару, строк корисного використання якої менше одного року, оцінюють придбану (отриману) тару за первісною вартістю в порядку, наведеному у п. 2.2 цих Методичних рекомендацій.

Тара одноразового використання, придбана разом із запасами, включається до первісної вартості запасів та окремо на рахунках бухгалтерського обліку не відображається.

До тари одноразового використання відноситься тара, яка використовується лише один раз, не підлягає поверненню і не приймається від покупців (паперова, картонна, поліетиленова, мішки, коробки паперові та з полімерних матеріалів, що використовуються для упаковки продукції).

Вартість тари одноразового використання, відокремлена в супроводжуючих документах і оплачена окремо, та вартість неповоротної тари багаторазового використання до первісної вартості продукції не включаються. Вона оприбутковуються за чистою вартістю реалізації, якщо тара реалізується, або в оцінці можливого використання, якщо тара використовується на самому підприємстві.

Тара, призначена для багаторазового використання, може класифікуватися за видами продукції, для пакування яких вона призначена (засоби пакетування і спеціалізовані контейнери, тара-устаткування, засоби пакування чорних металів і металоконструкцій, засоби пакування продукції кольорової металургії, засоби пакування газової продукції, засоби пакування хімічних реактивів тощо).

Відповідно до Інструкції № 291 та п. 6.2 Методичних рекомендацій №2 наявність та рух тари (крім тари, що використовується як господарський інвентар), строк корисного використання якої менше одного року, а також тарні матеріали (матеріали і деталі, що призначені для виготовлення тари та її ремонту, зокрема, деталі для збирання ящиків, бочкова клепка, залізо обручне, пробка коркова, металева і поліетиленова, ковпачки віскозні, фольга тощо) відображаються:

  • на субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" - всіма підприємствами, крім підприємств, що займаються торговельною діяльністю і громадським харчуванням;
  • на субрахунку 284 "Тара під товарами" - організаціями, що займаються торговельною діяльністю і громадським харчуванням;
  • на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - підприємствами, що використовують тару для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах (у коморах), у виробничих цехах, для транспортування товарно-матеріальних цінностей.
  • Оцінку тари при вибутті здійснюють за одним з методів, встановлених п. 16 П(С)БО 9: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу/роздрібних цін.

В п. 6.4 Методичних рекомендацій №2 зазначено, що вартість тари при вибутті включається до:

  • виробничої собівартості готової продукції, якщо вона використовується для затарювання готової продукції безпосередньо в процесі виробництва (рах. 23);
  • витрат на збут, якщо вона використовується для затарювання товарів, готової продукції та інших запасів на складах (рах. 93);
  • собівартості реалізованих виробничих запасів, якщо її вартість не включена до первісної вартості реалізованої готової продукції, товарів, інших запасів, зазначена в супроводжуючих документах, окремою позицією і оплачена покупцем окремо (субрах. 901).

Відпуск тари виробничим цехам підприємства для затарювання продукції здійснюють за накладними-вимогами на відпуск матеріалів (внутрішнє переміщення) (ф. №М-11) або лімітно-забірними картками (ф. №М-8, М-9). 

При передачі тари разом з продукцією з виробництва на склад готової продукції окремий документ на тару не оформлюється, а виписується один документ на продукцію із зазначенням в ньому кожного виду тари окремим рядком.

Відпуск тари філіям або дочірнім підприємствам, розміщеним за межами території підприємства, здійснюється за товарно-транспортною накладною (п. 6.6 Методичних рекомендацій №2).

На виконання вимог пп. 6.7 Методичних рекомендацій №2 матеріально відповідальна особа у визначений термін подає до бухгалтерської служби матеріальний звіт (ф. №М-19) з усіма первинними документами з надходження та вибуття тари.

В п. 19 П(С)БО 16 також зазначено, що витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції відобрахаються в складі витрат на збут.

Витрати на пакування готової продукції включаються до витрат на збут продукції, якщо готова продукція пакується після її здавання на склад.

Якщо пакування продукції (згідно з установленим технологічним процесом) проводиться в цехах до її здавання на склад готової продукції, то вартість тари включається до виробничої собівартості: до відповідних статей калькуляції, або комплексної статті, якщо тара виготовляється окремо від виробів.

При переданні тари разом з продукцією з виробництва на склад готової продукції окремий документ на тару не оформлюється, а складається один документ на продукцію із зазначенням в ньому кожного виду тари окремим рядком. 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Первинні документи, типові форми
Теги:
Витрати , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі