Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Облік автошин: від А до Я

Підприємство використовує у госпдіяльності авто і здійснює сезонну заміну шин. Літні покришки придбано в комплекті з авто (їх вартість не відома), а зимові – окремо. Підприємство здійснює сезонну заміну шин у сервісному центрі, який надає послуги зі зберігання шин. Як це документально оформити? Що з бухобліком?

ЗапитанняПідприємство використовує у своїй госпдіяльності легковий автомобіль та здійснює сезонну заміну літнього та зимового комплектів автошин. Літні покришки було придбано в комплекті з автомобілем, тобто їх окрема вартість не відома, а зимові – окремо. Підприємство здійснює сезонну заміну шин у сервісному центрі, який також на платній основі надає підприємству послуги зі зберігання знятих автошин протягом відповідного сезону. Як документально оформити встановлення, сезонну заміни, зберігання і обліку автошин до моменту їх списання? Як відобразити ці операції в бухобліку?

Відповідь:

Правила експлуатації

Правила експлуатації та списання шин регламентуються Нормами №488. Передбачається, що шина буде використовуватися підприємством до закінчення її ресурсу - фактичного сумарного пробігу в кілометрах (мотогодинах) з початку її експлуатації до граничного зносу.

Базові значення норм середнього ресурсу для різних видів шин приведені в Додатках 1, 2 до Норм №488. Але й тут, згідно з п. 3.8 Норм №488, якщо виробник шин встановив, наприклад, в договорі купівлі-продажу або в експлуатаційній документації інші норми середнього ресурсу або відповідні гарантії для конкретних конструкцій пневматичних шин та/або КТС в певних умовах їх експлуатації, то застосовують норми виробника.

Шина підлягає списанню, якщо її середній (відкоригований) ресурс (п. 3.2, 7.3 Норм №488):

  • вироблений і висота малюнка протектора досягла встановленої граничної величини. Граничні значення висоти рисунка протектора пневматичних шин КТЗ наведено в додатку 6 до Норм №488;
  • не вироблений, але виникли ушкодження, які не дозволяють подальшу експлуатацію такої шини і не підлягає ремонту.

Забороняється експлуатація транспортних засобів (п. 31.4.5 Правил дорожнього руху), якщо:

  • шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т — 1,0 мм, автобусів — 2,0 мм;
  • шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини.

Передача автомобільних шин в експлуатацію та/або запас також відображається в Картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Форму цього документа наведено в додатку 5 до п. 7.1 Норм №488.

У картці обліку щомісяця відображаються дані про наробіток шини, її технічного стану, зазначається сумарний пробіг до списання та інформація про подальше використання (відновлення зношеного протектора, ремонт або її переробка). При цьому картка виконує також функцію акта списання. Картку підписують члени комісії з питань втрати пневматичними шинами споживчих якостей.

 

Бухгалтерський облік

Оприбуткування. В Інструкції №291 прямо сказано, що на субрахунку 207 «Запасні частини» ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі ОЗ.

Таким чином, якщо шини, придбані окремо від автомобіля, тоді вони визнають запасами і відображають за дебетом субрахунка 207 (поштучно).

Зверніть увагу!

Тут також варто зауважити, що на практиці деякі бухгалтера дотримуються позиції, що шини слід визнавати запасами лиш в тому випадку, якщо термін їх корисного використання менш як рік. Якщо ж більше, то їх слід обліковувати як МНМА або ОЗ.

Втім, згідно із визначення об’єкта ОЗ, наведеному у абз. 9 п.4 П(С)БО 7, шини не можуть бути визнані окремим об’єктом ОЗ, до складу якого можна віднести як МНМА, так і ОЗ, адже не може виконувати самостійні функції.

Об'єкт ОЗ - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою (абз. 9 п. 4 П(С)БО 7).

Втім, зазначимо, що відповідно до міжнародних стандартів бухобліку, а саме відповідно до параграфа 8 МСБО 16 «Основні засоби» статті, такі як запасні частини, резервне обладнання та допоміжне обладнання відображаються відповідно до цього МСФЗ, якщо вони відповідають визначенню основних засобів. Інакше вони класифікуються як запаси.

Таким чином, запасні частини та резервне обладнання і обладнання для технічного обслуговування (наприклад, інструменти та витратні мастильні матеріали), як правило, відображаються в обліку в складі запасів і підлягають списанню на прибуток або збиток по мірі їх використання. Проте основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як основні засоби в разі, коли підприємство розраховує використовувати їх протягом більш ніж за П(С)БО, а не МСБО, то вважаємо, що має виконуватися норма щодо визначення «об'єкт основних засобів», а він не виконується для шин.

Якщо ж шини придбані на складі авто, й за документами не прослідковується їх окрема ціна, тоді такі активи не є окремим об'єктом (одиницею) обліку. В цьому випадку при придбанні КТС, до складу загальної вартості якого входить, наприклад, запасний комплект шин, останні, так само як і шини на колесах такого транспортного засобу, включаються у вартість цього КТС як об'єкта ОЗ (для використання в господарській діяльності). Тоді комплект шин - це елемент первісної вартості КТЗ згідно з п. 8 П(С)БО 7 та Інструкції №291, що враховується на субрахунку 105 «Транспортні засоби».

Передання шин в експлуатацію (тобто заміну старої шини на нову) слід оформити первинним документом — Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма №М-11). Крім цього, не забуваймо й про оформлення в Картки обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Форму цього документа наведено в додатку 5 до п. 7.1 Норм №488.

Ремонт. Вартість робіт з ремонту шин (нарощування резини) належить до витрат поточного періоду – обліковується на тому самому рахунку витрат, що й інші витрати на обслуговування відповідного автомобіля.

Сезонна заміна. Тут мова буде йде про шини, адже двічі на рік відбувається заміна шин із літніх на зимові  і навпаки, а ось акумулятори міняють вже по факту непридатності їх використання. Ця операція не залежить від вироблення ресурсу шини. Згідно з п. 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу України від 30.03.98 р. №102, операції із заміни на автомобілі шин не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення авто, тобто це один з елементів технічного обслуговування.

Згідно з п. 15 П(С)БО 7, всі витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта ОЗ у робочому стані (проведення техогляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Таким чином, вартість робіт із сезонної заміни шин відноситься до витрат поточного періоду – обліковується на тому самому рахунку витрат, що й інші витрати на обслуговування відповідного автомобіля.

Якщо шини придбаваються разом з автомобілем, то їх заміна відображаються тільки  в аналітичному обліку підприємства. Так, податківці у Віснику за лютий 2010 р. №8 (580) зауважили, що шини, які є на колесах та в запасі при автомобілі, враховані в ціні автомобіля при передачі на зберігання тощо на субрахунку 207 не обліковуються. Передачу з місця зберігання в оборот та з обороту знову до місць зберігання в усіх випадках оформляють Накладною вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11). Причому всі переміщення на субрахунках 207 і 105 не відображаються, а тільки в аналітиці – Картці обліку пробігу. До речі, шини враховані у складі основних засобів на субрахунку 105, також обліковуються у Картці обліку пробігу.

Якщо шини придбаваються і прибуткуються окремо, то зазначимо, що тут можливо два підходи відображення такої операції в обліку.

Підхід 1. Зміна шин відбувається на аналітичних рахунках. Для обліку шин до субрахунку 207 відкривають субрахунок третього порядку 2071, на якому для обліку шин на зберіганні і в обороті відкривають окремі субрахунки четвертого порядку, наприклад 20711 «Шини на зберіганні» та 20712 «Шини в обороті». Тоді всі переміщення відображають не тільки в Картці обліку пробігу, а й у бухгалтерському обліку – на відповідних субрахунках.

Саме такі проведення відображені у Віснику за лютий 2010 р. №8 (580). Однак, заради справедливості відмітимо, що таке відображення заміни шин має недолік - завищена вартість шин в обліку. Адже, згідно з п. 24 П(С)БО 9 запаси повинні відображатися в бухобліку за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Втім, оскільки обмін запасів відображається за їх первісною вартістю, то виходить, що вартість активів в обліку підприємства є дещо завищеною, адже при експлуатації шин їх вартість знижується. Втім, вважаємо, що таке викривлення даних фінзвітності не є суттєвим, якщо вартість шин не є істотною у порівннянні з вартістю інших активів підприємства.

Однак при такому підході підприємство на рахунках бухобліку може відстежити наявність та оборот шин.

Приклад 1

У зв’язку із настанням холодів підприємство звернулося до СТО для заміни літніх шин на зимові на усіх машинах, що займаються перевезенням продуктів. Вартість послуги із заміни 1200 грн з ПДВ.

Зимові шини СТО надало підприємство, яке придбало їх окремо від автівок того року, первісна вартість яких складає 8000 грн, а первісна вартість літніх -  6000 грн.

Підприємство користується підходом 1 - зміна шин на аналітичних рахунках.

Таблиця 1

Облік витрат на заміну шин


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Коригування фінрезультату до оподаткування

Д-т

К-т

Збільшення

Зменшення

1.

Відображено послуги із заміни шин

93

631

1000

-

-

2.

Відображено ПК з ПДВ

641

631

200

-

-

3.

Установлено зимові шини на авто

20712

20711

8000

-

-

4.

Надійшли на склад літні шини, зняті з автомобіля

20711

20712

6000

-

-

 

Підхід 2. При передачі шин в експлуатацію виникають витрати наслідок списання (Дт 23, 91–93 –  Кт 207), а при отримані їх назад – дохід внаслідок оприбуткування (Дт 207 – Кт 719). Тут вже норма п. 24 П(С)БО 9 працює: запаси оприбутковуються на баланс за чистою вартістю реалізації. При наступній передачі шин в експлуатацію їх вартість знову списується з балансу, а потім знову оприбутковується.

Зазначимо, що такі проведення радять робити податківці у Віснику №18 (876) за 2016 рік.

Приклад 2

У зв’язку із настанням холодів підприємство звернулося до СТО для заміни літніх шин на зимові на усіх машинах, що займаються перевезенням продуктів. Вартість послуги із заміни 1200 грн з ПДВ.

Зимові шини СТО надало підприємство, яке придбало їх окремо від автівок того року, первісна вартість яких складає 8000 грн, а первісна вартість літніх - 6000 грн, а вартість їх реалізації 4800 грн.

Підприємство користується підходом 2 – списання та оприбуткування запасів.

Таблиця 2 

Облік витрат на заміну шин


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Коригування фінрезультату до оподаткування

Д-т

К-т

Збільшення

Зменшення

1.

Відображено послуги із заміни шин

93

631

1000

-

-

2.

Відображено ПК з ПДВ

641

631

200

-

-

3.

Установлено зимові шини на авто

93

207

8000

-

-

4.

Надійшли на склад літні шини, зняті з автомобіля

207

719

4800

-

-

Обравши той чи інший підхід щодо відображення заміни шин, радимо зафіксувати його в наказі про облікову політику.

Списання. Як ми вище зазначали, списувати на витрати шини слід у разі визнання їх непридатними для подальшого використання. Рішення про таку «непридатність» в обох випадках приймає призначена керівником відповідна комісія.

Отже, шини мають списуватися з балансу внаслідок невідповідності визнання активом. Адже вони вже не можуть використовуватися за призначенням, тому й економічних вигод від них немає.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (п. 3 П(С)БО 1).

Проте виникає запитання: куди потім подіти списані шини? Свої шляхи вирішення цієї ситуації запропонували податківцями у вже в згаданому Віснику за лютий 2010 р. №8 (580).

По­-перше, шини можуть використовуватися на підприємстві для виконання начебто не властивої їм функції, скажімо, облаштування клумб. У такому разі шини ще використовуватимуться для отримання економічних вигод, тому їх слід оприбуткувати: Дт 209 Кт719. Втім, вважаємо, що у такому разі буде виникати питання зі сплатою екоподатку (про це далі). Тому краще утримуватися використовувати шини й надалі у своїй госпдіяльності.

По-­друге, шини можуть бути передані за плату спеціалізованому підприємству як вторинна сировина. У такому разі вони також оприбутковуються на баланс: Дт 209 Кт 719  за чистою вартістю реалізації (п. 2.13 Методрекомендацій № 2). Продаж таких шин відображається у бухгалтерському обліку в загальновстановленому порядку продажу інших оборотних активів.

По­-третє, шини є небезпечними відходами (про це далі), а тому слід організувати їх передачу спеціалізованому підприємству для утилізації. Вартість послуг з утилізації відноситься до витрат поточного періоду – списуються на рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Приклад 3

Внаслідок заміни шин та акумулятора на авто Toyota Camry, які придбавалися окремо від авто, комісія підприємства встановила, що шини та акумулятор більше не можуть бути придатними до використання, а тому прийнято рішення про їх списання.

Знятий з автомобіля акумулятор утилізовані за участю спеціалізованого підприємства, що займається збором й утилізацією відходів; вартість послуг з утилізації становить 180 грн з ПДВ. Первісна вартість непридатного до використання акумулятора ставить 7900 грн.

А ось шини передано сторонньому підприємству як вторсировину на суму 1200 грн, у тому числі ПДВ – 200 грн, чиста вартість реалізації яких – 800 грн.

Автомобіль використовується у госпцілях – для ділових поїздок керівника, що підтверджено наказом керівника та подорожніми листами.

Підприємство користується підходом 2 – списання та оприбуткування шин.

Таблиця 3

Облік списання зношених шин та акумулятора


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Коригування фінрезультату до оподаткування

Д-т

К-т

Збільшення

Зменшення

1.

Списано акумулятор

92

207/АБ

7900

 

 

2.

Використану акумуляторну батарею передано на утилізацію, отримано послуги, згідно з актом приймання-передачі

92

631

150

-

-

3

Відображено ПК з ПДВ

641

631

30

-

-

4.

 Надійшли на склад літні шини, зняті з автомобіля, які визнані непридатними та будуть реалізовані

207/шини

719

800

-

-

5.

Відпущено згідно з накладною використані автошини

377

712

1200

-

-

6.

Відображено ПЗ з ПДВ

712

641

200

-

-

7.

Списано вартість використаних автошин на собівартість реалізованих запасів

943

207/шини

800

-

-

На практиці часто виникає питання: а як бути, у разі якщо шини та авто обліковуються у складі авто, а прийшов час їх списувати у зв’язку із непридатністю подальшого використання. Деякі спеціалісти говорять про зміну запчастини у ОЗ. Так, п. 29 Методрекомендації №561 передбачають заміну окремих важливих компонентів основних засобів.

Заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об'єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонента відображається капітальними інвестиціями у придбання нового об'єкта основних засобів і списанням заміненого об'єкта.

Втім, як ми вище говорили, шини не визнаються об’єктом ОЗ, якщо підприємство веде облік за П(С)БО.

 

Оподаткування

Податок на прибуток. Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ податок на прибуток обчислюється виходячи із бухгалтерського фінрезультату до оподаткування (за П(С)БО або МСФЗ), відкоригованого на податкові різниці, передбачені р. ІІІ ПКУ. Без коригувань (окрім збитку минулих періодів) можна визначати прибуток до оподаткування, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний період не перевищує 20 млн грн.

Нормами р. ІІІ ПКУ не передбачено окремих різниць при експлуатації шин, які придбані як окремі активи. Якщо ж шини оприбутковано у складі автомобіля невиробничого призначення, то слід застосовувати податкові різниці, передбачені п. 138.1, п. 138.2 ПКУ. Відповідно до пп. 138.3.2 ПКУ не підлягають податковій амортизації витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ.

ПДВ. Суми ПДВ, сплаченого при придбанні шин, у загальному випадку потраплять до ПК з ПДВ на підставі зареєстрованої ПН у ЄРПН. Відповідно до п. 198.2 ПКУ, право на таке віднесення виникає за датою першої з подій:

  • або за датою списання коштів із банківського рахунка підприємства;
  • або за датою оприбуткування товарів (робіт/послуг).

Якщо придбані шини, за якими був сформований ПК з ПДВ, починають використовуватися не в госпдіяльності підприємства, чи в неоподатковуваних операціях, тобто їх встановлюють на авто, що використовуються не у госпдіяльності підприємства, то на підставі п. 198.5 ПКУ слід нарахувати технічні ПЗ з ПДВ виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто — не нижче від ціни їх придбання згідно з п. 188.1 ПКУ.

Екологічний податок. Згідно з роз’ясненням фахівці ДФС у підкатегорії 120.01 ресурсу «ЗІР»* зауважують, що якщо суб'єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, в тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо), до їх передачі на утилізацію та захоронення не є платниками екологічного податку з 01.01.2013 року за умови наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб'єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо). Якщо такого договору немає, такі суб'єкти господарювання є платниками екоподатку.

Ставки, за якими стягується екологічний податок, визначені в ст. 246 ПКУ.


* Запитання: "Чи є платниками екологічного податку СГ, які здійснюють тимчасове розміщення відходів, в тому числі небезпечних відходів (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо)?"

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Автотранспорт , Екологічний податок , ПДВ , Податок на прибуток , Облік , Транспортні засоби

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 5

Новини по темі

Консультації по темі