• Посилання скопійовано

Придбання та продаж корпоративних прав: відображення в обліку

ТОВ – платник податку на прибуток придбало корпоративні права польської фірми у 2021 р. У листопаді 2023 р. продає ці корпоративні права нерезиденту – засновнику ТОВ. Як відобразити дану операцію в обліку та звітності?

Облік придбання корпоративних прав

ТОВ-резидент, придбавши корпоративні права,отримало фінансову інвестицію. Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора (п. 4 НП(С)БО 13).

Усі фінансові інвестиції під час їх первісного визнання відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю (п. 4 НП(С)БО 12).

А вже на кожну дату балансу вартість фінінвестицій переглядають, застосовуючи один із чотирьох методів оцінки:

 • за справедливою вартістю (п. 8). Застосовують за загальним правилом до всіх фінінвестицій, крім зазначених нижче;
 • за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (п. 9). Застосовують, якщо неможливо визначити справедливу вартість;
 • за амортизованою собівартістю (п. 10). Застосовують до фінінвестицій, які обліковуються до їх погашення;
 • за методом участі в капіталі (п. 11). Застосовують до фінінвестицій в асоційовані та дочірні підприємства і в спільну діяльність зі створенням юрособи, крім випадків, наведених в п. 17 і 22 НП(С)БО 12. Більш детально про це тут і тут.

 

Відображення в обліку придбання фінансової інвестиції 

 • Дт 14 Кт 685 - визнання фінансової інвестиції в обліку;
 • Дт 685 Кт 312 – оплата за фінансову інвестиціюнерезиденту;
 • В залежності від того, яка курсова різниця +/-
 • Дт 685 Кт 744 – визнано дохід від неопераційної курсової різниці, що виникла щодо заборгованості продавця фінансової інвестиції;
 • Дт 974 Кт 685 – витрати від неопераційної курсової різниці, що виникла щодо заборгованості продавця фінансової інвестиції.

Якщо оплата була раніше, ніж фактично отримано фінансову інвестицію, то курсових різниць не виникає.

Дані проведення застосовуємо, якщо не було додаткових витрат щодо придбання.

Розмір статутного капітала об'єкта інвестування не впливає на облік придбання корпоративних прав у інвестора.

У звіті про фінансовий стан /балансі фінансові інвестиції відображаються у рядку 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств» (Дт141) та 1035 «Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції»(Дт142, Дт143).

Окремо зауважимо, що відповідно до обраного методу обліку фінансових інвестицій на кожну дату балансу у підприємства будуть доходи та витрати, які вплинуть на фінансовий результат до оподаткування:

 • за справедливою вартістю - збільшення / зменшення балансової вартості фінінвестицій відображається у складі інших доходів або інших витрат, Дт 14 Кт 740 та Дт 940 Кт 14 відповідно;
 • за собівартістю з урахуванням зменшення корисності - втрати від зменшення корисності відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінінвестиції, Дт 972 Кт 14;
 • за амортизованою собівартістю не розглядаємо, так як дані інвестиції утримуються до їх подальшого погашення.
 • за методом участі в капіталі - збільшення (зменшення) балансової вартості фінінвестиції за рахунок частки інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, зокрема доходи Дт 141 Кт 72, витрати Дт 96 Кт 141.Зміни інших елементів власного капіталу Дт 141 — Кт 425, 422. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування. Більш детально тут.

 

Податок на прибуток

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 ПКУ. Так, фінрезультат до оподаткування:

 • зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податку на прибуток (пп. 140.4.1 ПКУ);
 • збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (пп. 140.5.3 ПКУ).

Отже, ТОВ необхідно буде виправити помилки у фінансовій звітності та декларації з податку на прибуток за 2021 -2023 рр. Як це зробити, ми писали тут.

Зауважимо, якщо ТОВ є контролюючою особою для польської фірми, то необхідно подати КІК за 2022 та 2023 рр. Про це ми писали тут, тут, тут, тут.

 

Облік продажу корпоративних прав

Відображення в обліку продажу корпоративних прав

 • Дт 352 Кт 14 - переводимо із довгострокових в короткострокові інвестиції;
 • Дт 377 Кт 741 - нараховано дохід від продажуфінансової інвестиції;
 • Дт 971 Кт 352 - визнано витрати щодо проданих інвестицій;
 • Дт 312 Кт 377 - отримано оплату від нерезидента;
 • В залежності від того, яка курсова різниця +/-
 • Дт 377 Кт 744 – визнано дохід від неопераційноїкурсової різниці, що виникла щодо заборгованості покупця фінансової інвестиції;
 • Дт 974 Кт 377 – списано неопераційну курсову різницю, що виникла щодо заборгованості покупця фінансової інвестиції

Податок на прибуток

Продаж корпоративних прав – дохід ТОВ, що враховується в загальному порядку. Податкові різниці у ТОВ, що їх застосовує, виникають відповідно до пп. 141.2 ПКУ у разі продажу акцій. ТОВ також необхідно буде заповнити додаток ЦП до декларації з податку на прибуток.

Продаж корпоративних прав нерезиденту -засновнику, що є пов’язаною особою з ТОВ –резидентом, чи є резидентом країни з переліку держав (територій), затвердженого КМУ (пп. 39.2.1.2 ПКУ), чи його організаційно-правова форма включена до переліку, затвердженого КМУнаведеного у пп. "г" пп. 39.2.1.1 ПКУ є контрольованою операцією за умови досягнення критеріїв наведених у пп. 39.2.1.7 ПКУ, зокрема:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Якщо операція відповідає наведеним вимогам, то в цьому випадку потрібно подати звіт про контрольовані операції. Про звіт ми писали тут.

Таким чином, ТОВ необхідно:

 • визнати фінансові інвестиції в обліку, обрати метод оцінки на дату балансу;
 • виправити помилки в фінансовій звітності та декларації з податку на прибуток, за необхідності сплатити податок на прибуток;
 • перевірити чи є ТОВ контролюючою особою, якщо так - подати звіт КІК;
 • перевірити чи є продаж корпоративних прав - контрольованою операцією та за необхідності подати звіт про контрольовані операції.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Пантюхова Анна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»