Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Передача приміщення за рішенням ради: облік та оподаткування

КП, яке здійснює утримання будинків, при створенні отримало до статутного капіталу нежитлове приміщення. Протягом строку використання здійснювалась його дооцінка. В березні 2021 року рішенням сесії міської ради було зобов’язано передати приміщення іншому КП. Як оподатковується така операція та відображається в обліку?

Бухгалтерський облік та податок на прибуток

Як передбачено п. 33 П(С)БО 7, об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

При цьому, в бухгалтерському обліку безоплатна передача ОЗ не є їх продажем, а тому вважаємо, що варто переводити такий актив до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (субрахунок 286).

На дату передачі права власності на об’єкт нерухомості колишній власник в обліку відображає такі записи:

  • Дт 131 Кт 103 – списано нараховану амортизацію;
  • Дт 976 Кт 103 – списано залишкову вартість нерухомості;
  • Дт 411 Кт 441 – списано суми дооцінки нерухомості.

Зауважимо, що оскільки нерухомість передається безоплатно, то доходу від такої передачі у колишнього власника не виникатиме.

Своєю чергою, відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МФСЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Оскільки підприємство податкові різниці не застосовує, то така операція впливає на фінрезультат до оподаткування виключно за наведеними вище правилами бухгалтерського обліку.

 

ПДВ

Згідно з пп. 185.1 ПКУ, об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з  постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Разом з цим, як зазначено у визначенні, що наведено у пп. 14.1.191 ПКУ, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Своєю чергою, відповідно до пп. 197.1.16 ПКУ, звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Тобто, для застосування пільги визначеної пп.197.1.16 ПКУ, повинні виконуватися такі умови:

  • передача об’єктів в  державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність, а також  на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності;
  • передача проводиться за рішенням КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, рішенням органу державної влади України.

Оскільки така операція є об’єктом оподаткування ПДВ, то колишній власник має скласти дві податкові накладні:

  • одну - виходячи з фактичної ціни постачання, яка в даному випадку дорівнює нулю; 
  • другу (з типом причини "15") - виходячи з перевищення ціни придбання (або балансової вартості у випадку з ОЗ) над фактичною ціною постачання. Така податкова накладна покупцю не надається.  При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Зауважимо, що обидві ПН, за умови дотримання встановлених вимог пп. 197.1.16 ПКУ, складаються з позначкою про «звільнення» від ПДВ. У Декларації з ПДВ дані суми мають бути відображені у рядку 5.1 «у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))» та Додатку 5 до Декларації.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Статутний капітал , ПДВ , Податок на прибуток , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі