Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Придбання програмного забезпечення «M.E.Doc»: як облікувати?

Який облік придбаного програмного забезпечення «M.E.Doc» та пакетів оновлень, якщо у документах немає відокремленої вартості придбаних об’єктів?

За умовами запитання підприємство придбало примірник (копію, екземпляр) об’єкта інтелектуальної власності в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання. 

Згідно з ст. 8 Закону №3792, комп’ютерні програми є об’єктами авторського права. Тож, для того, щоб з’ясувати облік придбаних об’єктів (примірника програмного забезпечення та пакетів оновлень) слід з’ясувати ознаки нематеріальних активів. Проаналізуємо норми  П(С)БО 8 та  МСБО 38.

Немонетарний  актив - це актив, крім грошових коштів, їх еквівалентів та  дебіторської  заборгованості  у  фіксованій  (або визначеній)  сумі грошей. НА відображається  в  балансі (п. 6 П(С)БО 8),  якщо:

1) є   імовірність   одержання майбутніх економічних вигід,  пов'язаних з його використанням;

2) вартість може бути достовірно визначена.

Розповсюдженим прикладом об'єктів НА є комп'ютерне програмне забезпечення. Але для того, щоб об’єкт відповідав визначенню НА, потрібно мати можливість ідентифікації, контроль над ресурсом та існування майбутніх економічних вигід. 

Якщо програмне забезпечення не є невіддільною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, то його розглядають як нематеріальний актив (п. 4 МСБО 38). У даному випадку програмне забезпечення «M.E.Doc» не є складовою конкретного комп’ютера, цю програму можна використовувати на будь- якому іншому пристрої. Нематеріальний актив - це актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований (п. 8 МСБО 38).

Придбані НА зараховуються на баланс  підприємства за первісною вартістю.  Первісна  вартість  придбаного активу складається, зокрема, з ціни (вартості)   придбання  та  інших витрат,  безпосередньо пов'язаних з його  придбанням та доведенням до  стану,  у  якому  він  придатний  для використання за призначенням (п. 11 П(С)БО 8 та п. 27 МСБО 38).

У даному випадку, якщо у первинних документах не має відокремленої вартості кожного з об’єктів, при першому придбані програмного забезпечення, пакет оновлень, можна вважати витратами, які прямо відносяться до підготовки цього активу для використання за призначенням. 

Придбані в майбутньому оновлення будуть витратами, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані, як інші загальні накладні витрати (облік на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів":  Дт - накопичення витрат майбутніх періодів, Кт - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду).

Зроблений нами висновок підтверджує п. 18 П(С)БО 8 та п. 28 - 31 МСБО 38.

Первісна вартість НА збільшується  на суму  витрат,  пов'язаних  із  удосконаленням  цих  НА і підвищенням їх можливостей та строку  використання,  які сприятимуть  збільшенню  первісно очікуваних майбутніх економічних вигід.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному  для використання стані та одержання первісно  визначеного  розміру майбутніх економічних вигод від його використання,  включаються до  складу витрат звітного періоду. 

Слід встановити та закріпити документально строк корисного використання комп’ютерної програми. Це буде важливо для підприємств — платників податку на прибуток, які визначають різниці. Тому що згідно з пп. 138.3.4 ПКУ, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування НА не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Нарахування  амортизації НА - комп’ютерні програми група 5, здійснюється протягом  строку  їх  корисного  використання, який встановлюється підприємством  (у  розпорядчому  акті)  при визнанні цього об'єкта  активом  (при  зарахуванні на баланс). Починається нарахування амортизації з місяця,  наступного за  місяцем,  у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот, і, як правило, із застосуванням прямолінійного методу.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Електронний документ , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі