Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Нерухомість, яка утримуватиметься для продажу: як облікувати оформлення реєстрації права власності?

Як у бухобліку оформити реєстрацію права власності на готову нерухомість, яку планується утримувати для продажу? До цього підприємству належали майнові права на цю нерухомість. Як провести оцінку нового активу? Які податкові наслідки?

Відповідно до ст. 5 Закону №1952 у державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження, зокрема, на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності, чи інше речове право:

  • на земельну ділянку, на якій вони розташовані;
  • на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані.

Заява про держреєстрацію прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна. У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об'єкти.

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо речові права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються за однією особою (ч. 5 ст. 18 Закону №1952).

У разі держреєстрації права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна, щодо якого в Держреєстрі прав відкрито розділ як на об'єкт незавершеного будівництва, відповідний розділ та реєстраційна справа щодо об'єкта незавершеного будівництва закриваються, реєстраційний номер такого об'єкта скасовується. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Держреєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об'єкту. Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єкта незавершеного будівництва переносяться до розділу Держреєстру прав, відкритого для новоствореного об'єкта (ч. 4 ст. 15 Закону №1952).

У п. 6 Порядку №1127 зазначено, що держреєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Під час формування та реєстрації заяви щодо держреєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, утворений у результаті нового будівництва чи реконструкції, на об'єкт незавершеного будівництва автоматично за допомогою програмних засобів ведення Держреєстру прав у режимі реального часу отримуються відомості Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів про документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або у разі проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва – про документ, що відповідно до вимог законодавства дає право на проведення будівельних робіт (в абз. 2 п. 10-1 Порядку №1127).

Перелік документів, що подаються для держреєстрації права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, наведено в п. 41 Порядку №1127.

Витяг з Держреєстру прав про проведену держреєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий держреєстратором у паперовій формі з урахуванням строку держреєстрації, за який сплачено адмінзбір, без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки держреєстратора (абз. 2 п. 22 Порядку №1127).

Положення цього абзацу щодо надання витягу з Держреєстру прав про проведену держреєстрацію прав з урахуванням строку держреєстрації, за який сплачено адмінзбір, не застосовуються у разі проведення держреєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва.

 

Оцінка нового активу та відображення в обліку

Відповідно до ст. 7 Закону №2658 оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

Проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема, у випадках:

  • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

В п. 1 розд. II П(С)БО 27 зазначено, що необоротний актив визнається утримуваним для продажу у разі, якщо:

  • економічні вигоди очікується отримати від його продажу, а не від використання за призначенням;
  • він готовий до продажу у його теперішньому стані;
  • його продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання його таким, що утримується для продажу;
  • умови його продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
  • здійснення його продажу має високу ймовірність, зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється його активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Первісне визнання необоротних активів як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів задовольняються вище наведеним умовам, тобто на дату виведення будівлі з експлуатації у зв’язку з продажем.

Згідно з п. 8 розд. II П(С)БО 27 придбані (отримані, у т. ч. безкоштовно) активи, які визнаються необоротними активами, утримуваними для продажу, зараховуються на баланс за вартістю придбання, яка визначається відповідно до П(С)БО 9.

Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Відповідно до Інструкції № 291 для обліку наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27, призначено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

У разі оцінки за чистою вартістю реалізації сума коригування балансової вартості необоротних активів визнається іншими операційними доходами (витратами) звітного періоду (п. 10 розд. ІІ П(С)БО 27).

На необоротні активи, утримувані для продажу, у т. ч. необоротні активи, що входять до групи вибуття, амортизація не нараховується (абз. 2 п. 6 розд. ІІ П(С)БО 27).

Отже, збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних необоротних активів відображається за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції», за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

При цьому витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства відображаються на субрахунку 151 «Капітальне будівництво». На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва.

Таким чином, на підставі документів, які подаються для держреєстрації прав та витягу з з Держреєстру прав про проведену держреєстрацію прав, а також первинних документів первісна вартість нерухомості, що утримується для продажу, відображається проведенням: ДТ 286 та КТ 151.

 

Податок на нерухомість

Власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (фізичні та юридичні особи) в пп. 266.1.1 ПКУ визначені платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в т. ч. його частка, а базою оподаткування – їхня загальна площа (пп. 266.2.1 та 266.3.1 ПКУ).

При цьому база оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в т. ч. їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється ними самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт (пп. 266.3.3 ПКУ).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 к.д. з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт (абз. 2 пп. 266.7.5 ПКУ).

Приклади заповнення декларації наведені в листі ДФС від 13.05.2017 р. №11897/7/99-99-12-02-03-17.

***

 Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нерухомість , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі