Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Кредит на будівництво від нерезидента: курсові різниці та облік відсотків

Підприємство отримало кредит (під %) в іноземній валюті на будівництво на два роки. Тривалість будівництва - 9 місяців. Чи потрібно розраховувати курсові різниці? Коли визнається дохід від позитивної курсової різниці? Як обліковуються відсотки за користування кредитом?

Курсові різниці

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми  в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати  здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

При цьому, п. 8 П(С)БО 21 встановлено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до  облікової  політики).

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти,  а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Таким чином, сума позики в іноземній валюті, оскільки вона буде погашатись грошовими коштами, потребує розрахунку курсових різниць не тільки на дату її повернення, але й і на кожну дату балансу.

 

Дохід від курсових різниць

Своєю чергою, згідно з п. 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Зокрема, до складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у вигляді доходу від операційних курсових різниць.

Отже, якщо отриману позику підприємство використає у операційній діяльності, то дохід від позитивної курсової різниці  відображається за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці».

Водночас, відображення позитивних курсових різниць на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» положеннями бухгалтерського обліку не передбачено.

 

Відсотки за кредитом

Відповідно до п. 3 П(С)БО 31, витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями, відносяться до фінансових витрат підприємства.

А згідно з п. 8 П(С)БО 7, фінансові витрати не включаються  до первісної  вартості ОЗ,  придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості  кваліфікаційних  активів відповідно до П(С)БО 31).

При цьому, не капіталізують відсотки на створення ОЗ, а визнають витратами поточного періоду такі підприємства:

  • суб’єкти малого та мікро підприємництва — юрособи;
  • підприємствами, які ведуть спрощений бухоблік доходів  та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • неприбуткові організації.

Всім іншим суб’єктам господарювання при визначенні первісної вартості ОЗ, для придбання чи створення якого були залучені кредитні кошти, за якими нараховуються відсотки, необхідно враховувати правила капіталізації.

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу.

Кваліфікаційний актив - актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. Суттєвим часом створення, підготовки до використання або продажу активу вважається час, що становить більше 3 місяців.

Зокрема, кваліфікаційним активом є незавершені капітальні інвестиції, тобто будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, які тривають! Таким чином, нараховані відсотки за кредитом, що було отримано на будівництво, підлягають капіталізації на субрахунку 151 (запис Дт 151 Кт 684), якщо підприємство не належить до переліку підприємств, які не проводять капіталізацію.

Водночас, після закінчення будівництва сума нарахованих відсотків відноситься вже на витрати поточного періоду підприємства на субрахунку 951.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Будівництво , Валюта , Доходи , Курсові різниці , Кредити

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі