Головна Усі консультації Оподаткування Податок на прибуток

Безкоштовне отримання повністю замортизованих ОЗ: за якою ціною їх оприбутковувати?

Юрособа - платник єдиного податку за ставкою 5% (ІІІ група без ПДВ) отримала безкоштовно повністю замортизовані основні засоби від іншої юрособи. За якою ціною необхідно оприбуткувати основні засоби, якщо їх вартість дорівнює нулю?

Відповідно до пп. 296.1.3 ПКУ платники єдиного податку ІІІ групи (юрособи) використовують дані спрощеного бухобліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2, 44.3 ПКУ.

У абз. 3 п. 44.3 ПКУ зазначено, що юрособи – платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ПКУ, ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

Щодо визначення первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ

Об'єкт основних засобів  визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання, та вартість його може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 7).

Нормами п. 10 П(С)БО 7 встановлено, що первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7, а саме:

  • витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;
  • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
  • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Справедлива вартість в абз. 12 п. 4 П(С)БО 19 визначена як сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань наведено у додатку до П(С)БО 19. Так, справедлива вартість визначається:

  • для машин та устаткування як ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість – відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки;
  • для інших ОЗ (крім, землі та будівель) як відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

У п. 13 Методичних рекомендацій №561 зазначено, що на справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів ОЗ збільшується сальдо додаткового капіталу.

При цьому витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких ОЗ включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

У бухобліку операція оприбуткування ОЗ, отриманих за нульовою вартістю, тобто безоплатно, відображається за кореспонденцію рахунків бухобліку операцій з основними засобами, наведеною в пп. 19-20 додатку до Методичних рекомендацій №561 (суми умовні):

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Оприбутковані безоплатно отримані ОЗ за справедливою вартістю 

10

424

20000,0

Зараховано до складу первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ витрати на їх транспортування та монтаж

10

151

3800,0

 

Щодо впливу на дохід безоплатно отриманих ОЗ

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ для юрособи – платника єдиного податку ІІІ групи доходом є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Зокрема, згідно з п. 292.3 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно з законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані ним.

Товари в пп. 14.1.244 ПКУ визначено як матеріальні та нематеріальні активи, у т. ч. земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

У ч. 4 ст. 632 ЦКУ встановлено, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

ДФС у Чернівецькій області в ІПК від 11.12.2017 р. № 2929/ІПК/24-13-12-02-15 враховуючи, що відповідно до П(С)БО вартість отриманих необоротних активів збільшує власний капітал підприємства, повідомляє, що до суми доходу юрособи – платника єдиного податку включається вартість безкоштовно отриманого об'єкту необоротних активів.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
3 група ЄП , Амортизація , Єдиний податок , Основні засоби

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі