• Посилання скопійовано

Як відображати ППР за формою В1 в декларації з ПДВ та як звірити декларацію з бухобліком?

Платник ПДВ отримав ППР форми В1 від 15.08.2023 р. щодо завищення БВ у квітні 2023 р. на суму 1263295 грн, з неї через суд оспорюється 867190 грн та нараховані штрафи. Платник погоджується з сумою завищення - 396105 грн. Як і коли відобразити в декларації ПДВ за 08.2023 р. прийняту суму завищення 396105 грн та, відповідно, у бухобліку? Як перевіряти відповідність декларації даним бухобліку? У платника від’ємне значення

Як звірити дані декларації з ПДВ з даними бухобліку?

Бухгалтерський облік ПДВ ведеться на рахунках:

 • 641/ПДВ – розрахунки з бюджетом за ПДВ;
 • 643 – нарахування податкових зобов’язань з ПДВ;
 • 644 – податковий кредит з ПДВ.

Зараз ми не будемо заглиблюватися в облік податкових зобов’язань та податкового кредиту на рахунках 643 та 644, тому що на цих рахунках ведеться щоденний облік сум ПДВ, які містяться в розрахунках з покупцями (643) та постачальниками (644), за правилом першої події (пп. 187.1 ПКУ).

Проте докладніше розглянемо синтетичний облік на рахунку 641/ПДВ, на якому формується сума ПДВ до сплати в бюджет і який повинен відповідати даним декларації з ПДВ. Будемо вважати, що в обліковій програмі цей рахунок має номер 6412.

За дебетом рахунку 6412 відображаються:

 • Вхідні податкові накладні від постачальників, які вже зареєстровані в ЄРПН та «готові» до включення в декларацію. Ці документи повинні бути проведені в обліку в тому місяці, в якому вони будуть включені до декларації;
 • Коригування на зменшення податкового кредиту за операціями, що здійснені у звітному місяці, незалежно від реєстрації РК на такі операції. Тобто якщо у звітному місяці виник обов’язок зменшити ПК з ПДВ, в обліку потрібно створити РК і провести його по рахунку 6412 в цьому ж місяці незалежно від його реєстрації. Ці правила прописані у пп. 192.1.1 ПКУ;
 • РК на збільшення податкового кредиту, отримані та зареєстровані постачальниками. Такі РК проводяться в обліку по рахунку 6412 в тому місяці, коли вони зареєстровані в ЄРПН;
 • Імпортний ПДВ за митними деклараціями, які були оформлені у звітному місяці. Ці суми не можна відображати в інших місяцях. Імпортний ПДВ списується на дебет рахунка 6412 проведенням - Дт 6412 Кт 377 або 685 (розрахунки з митницею);
 • Списання суми ПДВ з СЕА-рахунка до бюджету – якщо за декларацією виникла сума ПДВ до сплати.

За кредитом рахунку 6412 відображаються:

 • Податкові зобов’язання за виданими покупцям ПН, за правилом першої події. ПЗ відображаються на рах. 6412 незалежно від реєстрації виданих ПН в ЄРПН, у місяці виникнення ПЗ;
 • РК на збільшення ПЗ з ПДВ, які відображаються в тому місяці, коли збільшено ПЗ, незалежно від реєстрації РК в ЄРПН.

 

Приклад бухобліку ПДВ та складання декларації

Декларацію з ПДВ зручно складати на підставі рахунка 6412. Звісно, перед складанням декларації слід переконатися в тому, що всі операції проведені в обліку правильно за правилом першої події, всі ПН враховані і проведені у правильних періодах, вхідне сальдо рахунку 6412 відповідає або рядку 18 декларації (кредитове сальдо) або рядку 19 декларації за попередній місяць (дебетове сальдо).

Аналіз рахунку 6412 за серпень 2023 року ТОВ «Квітка»

Рахунок

З кред. рахунків

У дебет рахунків

Сальдо на початок періоду

34 200.00

 

37

1 332 100.00

 

377

1 332 100.00

 

64

102 160.00

1 317 000.00

643

 

1 317 000.00

644

102 160.00

 

Обороти за період

1 434 260.00

1 317 000.00

Сальдо на кінець періоду

151 460.00

 

На початок серпня у ТОВ вже було від’ємне значення за липень 2023 року – ці 34200 грн були показані в рядку 21 декларації за липень. 

У серпні ТОВ імпортувало товар – сума імпортного ПДВ, сплаченого на митниці, складає 1332100 грн. Ці суми проведені в обліку так: Дт 6412 Кт 377 (митниця). Також ТОВ отримало зареєстровані вхідні ПН від постачальників на суму ПДВ 102160 грн – це Дт 6412 Кт 644. Податкові зобов’язання з ПДВ  у серпні за операціями з продажу товару (тобто за виданими ПН) склали 1317000 грн – Дт 643 Кт 6412.

Заповнення декларації з ПДВ схематично показано у таблиці. Припустимо, що ТОВ направило частину  від’ємного значення в сумі 120000 грн на бюджетне відшкодування на рахунок у банку, а решту 31460 грн включає до податкового кредиту наступного місяця.

Номер рядка

Найменування рядка декларації

Значення колонки Б (сума ПДВ)

1.1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставками 7% і 14%, крім ввезення товарів на митну територію України, операції, що оподатковуються за основною ставкою

1317000

9

Усього податкових зобов’язань

1317000

10.1

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з основною ставкою

102160

11.1

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи з основною ставкою

1332100

16.1

Значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

34200

17

Усього податкового кредиту

1468460

19

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду  (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)       

151460

20

Cума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V  Кодексу на момент подання податкової декларації, яка:

151460

20.2

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2)

120000

20.2.1

на рахунок платника у банку

120000

20.3

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

31460

21

Cума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

31460

Значення рядка 19 декларації повинно відповідати дебетовому сальдо на рах. 6412. Відповідно, якщо виходить ПДВ до сплати у рядку 18, то ця сума повинна співпадати з кредитовим залишком на рах. 6412.

Якщо платник ПДВ визначає різні напрямки використання від’ємного значення, то він заявляє про це у рядку 20 декларації. В бухобліку на синтетичних рахунках ця інформація вже не відображається – вся сума від’ємного значення являє собою дебетове сальдо рах. 6412.

Проте за бажанням можна організувати аналітичний облік напрямків використання від’ємного значення ПДВ. Для цього можна кожний місяць вручну коригувати дебетове сальдо на підставі декларації з ПДВ, розподіляючи суми в рядках 20.1, 20.2.1, 20.2.2 та 20.3 між різними субконто довідника «Податки і відрахування». Можна використовувати субконто типу «Підтверджене бюджетне відшкодування» (погоджені суми), «Спірне бюджетне відшкодування» (суми, за якими ще немає згоди з контролерами), «Податковий кредит наступного місяця» тощо.

 

Як відображати спірні суми бюджетного відшкодування в декларації?

Вище ми показали, що сума бюджетного відшкодування в синтетичному обліку на рах. 6412 не відображається, а «сидить» у дебетовому сальдо цього рахунку. Отже, задача полягає в тому, щоб правильно розподілити цю суму між рядками розділу ІІІ  декларації за серпень 2023.

Про те, чи выдображати  в декларації з ПДВ суми із ППР за формою «В1», податківці пишуть тут. Зокрема, при зменшенні БВ суму з ППР форми «В1» до декларації не переносять, тобто рядок 16.3 не заповнюють. 

Виправлення помилок, які знайшли податківці і які призвели до завищення бюджетного відшкодування, відображається в обліку в залежності від суті помилки, яка призвела до завищення: 

 • Дт 643 – Кт 641 – якщо не були нараховані ПЗ на передоплату;
 • Дт 70 – Кт 641 (у поточному році), Дт 44 – Кт 641 (минулого року) – якщо ПЗ не були нараховані за першою подією, якою було відвантаження товарів (надання послуг);
 • Дт 949 – Кт 641 – якщо не були нараховані ПЗ за п. 198.5 ПКУ або ПЗ, обчислені із суми перевищення над мінімальною базою обкладення ПДВ тощо.

Якщо було завищено податковий кредит із ПДВ, тоді здійснюють такі проведення:

 • Дт 641 – Кт 644 (методом «сторно»);
 • Дт 641 – Кт 372, 63, 68 (методом «сторно»);
 • Дт 10–12, 14–16, 18, 20–23, 28 – Кт 372, 63, 68; Дт 90–94, 97 – Кт 10–12, 14–16, 18, 20–23, 28 – якщо придбані активи на момент виявлення помилки вже були використані на підприємстві в поточному році;
 • Дт 44 – Кт 10–12, 14, 15, 16, 18, 20–23, 28 – якщо використання відбулося минулого року.

Якщо коригування ПДВ впливають на вартість необоротних активів, що амортизується, доведеться перерахувати і амортизацію таких НА.

Всі ці записи робляться в обліку на ту суму, яка не оспорюється платником – за умовами запитання це  396105 грн. Після виправлення помилок на цю суму зменшиться дебетове сальдо на рах. 6412. 

За спірними сумами ані в бухобліку, ані в декларації ніяких змін не відбувається, поки спір не буде закінчено.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДВ»

 • Запит ДПІ щодо оподаткування ПДВ постачання ультразвукової діагностичної системи
  Підприємство постачає ультразвукову діагностичну систему. Планує направити запит до ДПІ, чи є така система в Переліку товарів, на які поширюється звільнення за пп. 3 пп. 32 підр. 2 розд. ХХ ПКУ. Як сформулювати звернення до ДПС?
  Сьогодні 10:188
 • Оплата доступу до електронних книг: що з ПДВ?
  Директор приватного навчального закладу картою-ключ до гривневого рахунку оплатив нерезиденту послуги з доступу до електронних книг. Заклад надає навчальні послуги, тому має пільгу з ПДВ. Кошти списалися в гривнях, при цьому сума списалася за комерційним курсом банку, а не за курсом НБУ. Як нараховувати ПДВ?
  27.09.202325
 • Щодо назви медвиробу при застосуванні звільнення від оподаткування ПДВ
  Підприємство імпортуватиме ультразвукову діагностичну систему. Чи поширюється на нього звільнення від оподаткування ПДВ за пп. 32 підр. 2 розд. ХХ ПКУ? Якщо виріб імпортували з нарахуванням ПДВ за ставкою 7%, а постачаємо на митній території України із звільненням за пп. 32 підр. 2 розд. ХХ ПКУ — чи нараховувати ПДВ за пп. 198.5 ПКУ?
  25.09.202314
 • Отримані ФОП кошти за продані квитки від агентів: що з ПДВ?
  ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, здійснює пасажирські перевезення по Україні та за кордон. Квитки продаються агентами, які перераховують кошти на рахунок ФОП за мінусом комісійної винагороди. Як правильно складати податкові накладні та якими документами керуватись для ведення обліку такої діяльності?
  20.09.202320
 • Як відображати ППР за формою В1 в декларації з ПДВ та як звірити декларацію з бухобліком?
  Платник ПДВ отримав ППР форми В1 від 15.08.2023 р. щодо завищення БВ у квітні 2023 р. на суму 1263295 грн, з неї через суд оспорюється 867190 грн та нараховані штрафи. Платник погоджується з сумою завищення - 396105 грн. Як і коли відобразити в декларації ПДВ за 08.2023 р. прийняту суму завищення 396105 грн та, відповідно, у бухобліку? Як перевіряти відповідність декларації даним бухобліку? У платника від’ємне значення
  18.09.202349