Головна Усі консультації Держрегулювання Інше

Чи обов'язково робити оціночну вартість та продавати автомобіль не нижче такої вартості?

Чи прописана в ПК норма, яка зобов'язує підприємство – платника ПДВ обов'язково робити оціночну вартість та продавати автомобіль не нижче такої вартості, за умов, що балансова вартість його дорівнює нулю (продаж здійснюється за договірною ціною)?

Звичайна ціна в пп. 14.1.71 ПКУ визначена як ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ. 

Якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування.

При цьому ринковою ціною в пп. 14.1.219 ПКУ вважається ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

 

Щодо оподаткування податком на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

У разі продажу окремого об'єкта основних засобів фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму залишкової вартості такого об'єкта, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ);
  • зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ (п. 138.2 ПКУ).

Відповідно до пп. 14.1.9 ПКУ залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III "Податок на прибуток" - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III ПКУ.

ДФС в ІПК від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє, що у випадку продажу основних засобів, які використовуються у господарській діяльності та підлягають амортизації у податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу (запасів), фінансовий результат до оподаткування на підставі пунктів 138.1 та 138.2 ПКУ не коригується та рядки 1.1.2 та 1.2.2 Додатка Р1 "Різниці" до рядка 03 Р1 Декларації з прибутку не заповнюються.

Отже, чинним законодавством для цілей податкового обліку з податку на прибуток при продажу основного засобу (автомобіля) не передбачено обов'язкове проведення його експертної оцінки, така ціна купівлі-продажу визначається сторонами в договорі купівлі-продажу (ІПК ДФС від 25.04.2018 р. №1854/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

 

Щодо ПДВ

Відповідно до п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи зі звичайної ціни).

ДФС в ІПК від 09.10.2018 р. №4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.

В даному випадку ПДВ буде нараховуватися на договірну ціну купівлі-продажу автомобіля, оскільки його балансова вартість нульова.

 

Щодо ПДФО

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 163.1.1 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 ПКУ встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, встановлено п. 164.2 ПКУ. До цього переліку включено дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ), у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 ПКУ (пп. "е" пп. 164.2.17 ПКУ).

Отже, якщо у договорі купівлі-продажу транспортного засобу (легкового автомобіля), укладеного між юридичною особою (продавцем) та фізичною особою (покупцем), зазначена вартість, яка є нижчою його звичайної (ринкової) ціни, то дохід у вигляді суми знижки звичайної ціни, оподатковується ПДФО як додаткове благо на загальних підставах та відображається у податковому розрахунку ф. №1ДФ під ознакою доходу «126». І от в даному випадку в нагоді і стане незалежна оцінка авто, за якою визначатиметься  його звичайна ринкова ціна.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Автотранспорт

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі