• Посилання скопійовано

Касир помилився під час інкасації готівки, поклавши зайву готівку в сумку: як виправити?

На підприємстві відбулася нестача у касі на велику суму у зв’язку з тим, що касир помилково переклав цю суму готівки до інкасаторської сумки. Підприємство отримало виписку з банку про розбіжність, а також провело інвентаризацію каси. Як провести це у бухобліку та якими документами це оформити? Чи формувати на цю суму ВКО?

Документальне оформлення здавання готівки на інкасацію

Документом, який підтверджує здавання виручки до банку через інкасаторів, є супровідний касовий ордер до сумки з цінностями (п. 29 Положення №148). Форма такого супровідного КО затверджена додатком 7 до Інструкції №29. Супровідний КО складається у трьох примірниках. Також можна їх роздруковувати у формі чека з мобільного термінала із зазначенням номіналів вкладених до сумки банкнот і монет, а також їх загальної суми (п. 79 Інструкції №29).

Один примірник супровідного КО вкладається до інкасаторської сумки з готівкою, а другий примірник надається інкасаторові. Третій примірник супровідного КО з підписом інкасатора залишається у касира підприємства як підтвердження здавання грошей на інкасацію.

Видача готівки з каси для здавання її до банку оформляється видатковим касовим ордером (ВКО), до якого додається копія супровідного КО. У реквізиті «Видати» такого ВКО вказується прізвище, ім’я і по батькові (повністю) касира або працівника, який відповідальний за передачу інкасаторові готівки в інкасаторській сумці, та який виконує обов’язки касира.

На підставі цього ВКО на суму інкасованої готівки, яка має дорівнювати сумі, яка зазначена у супровідному КО, робиться запис у касовій книзі.

У бухобліку інкасацію відображають записом: Дт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» Кт 301 «Готівка в національній валюті», на підставі ВКО. Зарахування готівки на банківський рахунок відображається записом: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — Кт 333, на підставі виписки банку, на дату такого зарахування.

 

Якщо на рахунок зараховано більше, ніж зазначено у супровідному касовому ордері

За умовами запитання виникла розбіжність, а саме - на рахунок було зараховано більшу суму коштів, ніж була зазначена у супровідному касовому ордері. Це підтверджено випискою з банку про розбіжність. Надлишок готівки в інкасаторській сумці, що було виявлено касиром банку, банк зараховує на рахунок підприємства.

Крім цього, підприємство провело інвентарізацію каси, про що оформлено акт інвентаризації. Нагадаємо, що акт інвентаризації каси оформляється за формою додатка 7 до Положення №148.

Якщо виявлено нестачу готівки в касі, інвентаризаційна комісія складає звіряльну відомість. За кожним випадком виявлених відхилень касир дає пояснення і з’ясовуються обставини їх виникнення. Інвентаризаційна комісія розглядає результати інвентаризації каси та подає їх на розгляд керівнику підприємства, який приймає відповідне рішення.

Також у цьому випадку проводять ще одну інвентаризацію, а саме - грошових коштів у дорозі. Для цього потрібно звірити суми, які значаться на рахунках 333, 311, з даними виписок банку, копій супровідних КО на здавання виручки інкасаторам, випискою банка про розбіжність. 

В даному випадку при збиранні інкасаторської сумки касир помилився, і через це в сумку було покладено зайву готівку, яка не зазначена в супровідному КО. На цю ж суму в касі виникає нестача. Якщо виписка банку показує, що готівка в сумі нестачі зарахована на рахунок, матеріальну відповідальність на касира не покладають.

На нашу думку, цих документів достатньо для того, щоб підтвердити факт помилки касира та факт зарахування зайвої готівки на рахунок. Ще один ВКО на суму помилки не складається, тому що попередній ВКО на занижену суму виправленню вже не підлягає, а нової видаткової операції на суму помилки вже не відбувається.

У результаті фактичного зарахування готівки на рахунок у банку в сумі, яка більша за ту суму, яка відображена в супровідному КО та видатковому касовому ордері, виникає кредитовий залишок на рахунку 333 на суму помилки.

 

Як врегулювати в обліку розбіжність між супровідним КО та випискою банку?

На нашу думку, регулювати розбіжності в даній ситуації потрібно з урахуванням сутності того, що відбулося – тобто діє принцип превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми (ст. 4 Закону про бухоблік).

У даному випадку суть ситуації в тому, що касир помилився при формуванні інкасаторської сумки і ця помилка не призвела до втрати коштів, адже вони всі зараховані на рахунок у банку. Є розбіжність між фактичним та обліковим залишком готівки в касі на кінець того дня, коли проведено інакасацію.

На нашу думку, якщо помилка касира та зарахування коштів на рахунок підтверджено документально (як ми описали вище), то для врегулювання залишку готівки в касі достатньо зробити запис: Дт 333 Кт 301. Тим самим закривається кредитовий залишок на рахунку 333 та залишок готівки в касі в обліку приводиться до фактичного залишку. Оскільки рахунок 333 – активний, то не можна залишати на ньому кредитовий залишок на кінець дня. Провести інвентаризацію каси потрібно в той же день, коли надлишок готівки зарахований на рахунок і отримано інформацію від банку про розбіжність. 

Ми вважаємо, що доходи на суму зайво зарахованої готівки на рахунок та витрати на суму нестачі в касі не виникають.

Відповідно до п. 5 НП(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. При зарахуванні зайвої готівки на рахунок в банку, коли виявлені всі обставини та причини такого зарахування, збільшення активів або зменшення зобов’язання не виникає, адже на суму зарахування на рахунок виявлена нестача в касі (тобто фактично активи на рахунку не збільшилися, а перемістилися на цей рахунок з каси, матеріальна відповідальність на касира не покладається, отже, він не буде нічого відшкодовувати підприємству), а також не змінюються зобов’язання підприємства.

Аналогічно і з витратами: відповідно до п. 6 НП(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаютьсяабо зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталупідприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками),за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати при визнанні нестачі в касі не виникають, тому що всі обставини з’ясовані: готівка не втрачена, а зарахована на рахунок у банку (активи не зменшилися), зобов’язання також не виникають.

У таблиці показаний бухоблік даної ситуації (дати та суми умовні).

Таблиця

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

 

дебет

кредит

 

Здано готівкову виручку інкасаторам за супровідним КО – на дату інкасації, наприклад, 16 січня

333

301

125000

Зараховано виручку на поточний рахунок підприємства у фактичній сумі з урахуванням зайвої готівки – на дату зарахування, наприклад, 17 січня

311

333

175000

Врегульовано суму надлишку в інкасаторській сумці та залишку готівки в касі – на дату оформлення матеріалів інвентаризації каси та виписки з банку про розбіжність, яка повинна збігатися з датою зарахування зайвої готівки на рахунок – 17 січня

333

301

50000

 

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Готівковий обіг та каса

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Готівковий обіг та каса»

 • Як організувати касові операції в ресторані?
  Ресторан працює щоденно. Готівкову виручку не здають до банку, а видають у підзвіт за необхідності. Решта готівки зберігається на робочому місці касира у сейфі. Вилучення готівки з РРО проводиться щодня. Чи можна встановити графік роботи касира – 2 дні робочі, 2 дні - вихідних? Як організувати касові операції в ресторані?
  30.01.2023138
 • Касир помилився під час інкасації готівки, поклавши зайву готівку в сумку: як виправити?
  На підприємстві відбулася нестача у касі на велику суму у зв’язку з тим, що касир помилково переклав цю суму готівки до інкасаторської сумки. Підприємство отримало виписку з банку про розбіжність, а також провело інвентаризацію каси. Як провести це у бухобліку та якими документами це оформити? Чи формувати на цю суму ВКО?
  25.01.202392
 • Коли ФОП зобов’язаний приймати платіжні картки в оплату товарів?
  ФОП (ІІ група ЄП) продає металопластикові вироби (вікна, двері). Покупцям він видає рахунок, де вказано IBAN, готівку і платіжні картки не приймає, РРО не використовує. Чи зобов'язаний він з 2023 р. забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за проданий ним товар (населений пункт з населенням понад 25 тис.)? Якщо так, чи потрібно тоді йому застосовувати РРО (ПРРО)?
  10.01.2023985
 • Придбання послуг у нерезидента з використанням корпоративної картки
  Підприємство планує придбати супутникову систему Старлінк, сплачуючи абонплату через інтернет з використанням корпоративної картки. Навряд чи буде договір, квитанції про оплату. Чи можна здійснювати оплату в такому разі?
  03.01.20239682
 • Оподаткування при продажу ФОП акумуляторів
  ФОП на ІІІ групі ЄП (2%) купуватиме акумулятори в Польщі (імпортуватиме), надалі продаючи їх в Україні. Кошти від покупців надходитимуть на банківський рахунок ФОП. Як оподатковується така операція. Чи потрібен РРО? Чи потрібно платити ввізне мито?
  13.12.202272