Главная Все консультации Налогообложение НДС

Звільнення від оподаткування ПДВ при постачанні товарів в рамках МТД

ТОВ постачає товари у рамках проекту міжнародної технічної допомоги у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцем проекту МТД за кошти МТД. Які особливості звільнення від оподаткування ПДВ?

Звільнення від оподаткування ПДВ

Відповідно до пп. 197.11 ПКУ, звільняються від оподаткування операції із:

  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
  • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
  • ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону «Про гуманітарну допомогу».

Порядок отримання права на звільнення встановлено постановою КМУ №153.

Відповідно до п. 2 Порядку №153, виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з партнером з розвитку або уповноваженою партнером з розвитку особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі.

Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України (п. 12 Порядку №153).

Відповідно до п. 18 Порядку №153, державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується заступником Державного секретаря КМУ чи іншою уповноваженою особою Секретаріату КМУ, засвідчується печаткою Секретаріату КМУ та видається заявникові з надсиланням копії бенефіціарові протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми).

Для того, щоб отримати пільгу, окрім клопотання про держреєстрацію проекту, до Секретаріату КМУ слід подати засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі, що складається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (п. 2-1 Порядку №153).

Відповідно до п. 23 Порядку №153, виконавець та субпідрядник, що реалізують право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові ДПС, в якому перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

Реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові ДПС, в якому перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку (п. 23 Порядку №153).

Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцями проектів МТД за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ.

Про окремі особливості оподаткування зазначено також в ІПК ДПСУ від 12.09.2019 р. №154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК.

В цій ІПК також зазначено, що у ПН, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ» (п. 17 Порядку №1307).

У графі 9 ПН вказується код пільги. Код пільги можна подивитися на сайті податкової:

  • операціям з постачання товарів та послуг на митній території України як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку присвоєно код 14060523;
  • операціям з постачання товарів та послуг на митній території України, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку, присвоєно код 14060524.

У графі 8 зазначається код ставки – «903» (пп. 6 п. 16 Порядку №1307).

Всі інші реквізити ПН заповнюються в загальному порядку.

 

Щодо відображення зазначеної операції в декларації з ПДВ

У таблиці 2 додатку 5 до декларації розраховується сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. Заповнюється ця таблиця у разі здійснення у звітному періоду операцій з постачання товарів, що звільнені від оподаткування. Причому значення графи 5 рядка «Усього» цієї таблиці переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації.

Варто також зазначити, що якщо платник здійснює звільнені від оподаткування ПДВ операції, він за загальним правилом має нарахувати компенсуючі ПЗ з ПДВ згідно з пп. 198.5 ПКУ на товари, послуги, які придбані з ПДВ і використані для звільнених операцій. Але для пільги за пп. 197.11 ПКУ норми ст. 198.5 ПКУ не застосовуються (див. пп. «б» п. 198.5 ПКУ). Таким чином, компенсуюче ПДВ для ситуації, яку ми розглядаємо, не нараховується.

Поряд з цим, для пільги за пп. 197.11 ПКУ не нараховується компенсуюче ПДВ за ст. 199 ПКУ на товари, послуги, які частково використані для звільнених від оподаткування операцій (див. п. 199.6 ПКУ).

 

Щодо оподаткування податком на прибуток

У частині таких операцій ПКУ пільг не передбачено. Утім ст. 3 ПКУ визначено, що однією зі складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ та якими регулюються питання оподаткування. При цьому якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, установлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Тобто прибуток підприємств, отриманий за рахунок коштів МТД у межах виконання проекту (програми) МТД, може звільнятися від оподаткування, лише якщо це передбачено відповідним міжнародним договором.

Так консультує податкова в ІПК від 21.11.17 р. №2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Отже, рекомендуємо ознайомитися з нормами відповідного міжнародного договору. В  бухгалтерському обліку такі операцій відображаються в загальному порядку.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / НДС
Теги:
НДС , Налог на прибыль

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 1

Новости по теме

Консультации по теме