Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Який код КВЕД на послуги з оцінки стада тварин?

Підприємство є виробником корму і комбікормової продукції. Самостійно розробляє рецептуру корму. Планує надавати послуги з оцінки стада тварин, розробки схем та навчання правильному годуванню тварин. Який код КВЕД на ці послуги?

Важливо! Обирати коди КВЕД для потреб власної діяльності кожне підприємство має самостійно. Ми не обираємо кодів КВЕД, а тільки міркуємо з приводу можливих варіантів вибору.

Отже, на сьогодні чинний КВЕД-2010.

Рекомендації стосовно його застосування наведені в Методосновах № 396 (Методологічні основи та пояснення до КВЕД-2010, затверджені Наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396).

Перший варіант можливого коду КВЕД: Спершу визначаємо діяльність на рівні секції (галузі).

Припускаємо, що наведені в запитанні послуги пов’язані з виробництвом кормів. Іншого, самостійного значення вони не мають. Тому дивимося секцію С «Переробна промисловість».

Відповідно до Методоснов №396, розділ 10 «Виробництво харчових продуктів» секції С включає діяльність із перероблення продукції сільського, лісового та рибного господарства для виробництва в тому числі готових кормів для тварин, а також виробництва різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими.

Відповідно до п. 4 КВЕД-2010, виробництво - це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності. Термін «виробництво» призначено не тільки стосовно сільського господарства,  добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг.

З наведеного випливає, що наведені в запитанні послуги є проміжним продуктом, в підсумку направленим на виробництво корму. Тому такі послуги потрібно класифікувати в розділі 10 секції С.

В розділі 10 є група 10.9 «Виробництво готових кормів для тварин», а там – клас 10.91 «Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах». 

Виходячи з наведеної логіки, зазначені у запитанні послуги потрібно класифікувати під кодом 10.91 КВЕД.

Єдине зауваження тут – згідно з Методосновами №396, цей клас включає виробництво готових кормів та приготування незбалансованих кормів. Тобто, прямо про послуги не згадується.

Щоправда, на це можемо заперечити, що з точки зору КВЕД-2010 виробництво включає також і надання послуг. Окрім того, Методоснови №369 – це документ рекомендаційного, інформаційного характеру. 

Другий варіант можливого коду КВЕД:

Оскільки мова йде про оцінку стада тварин, може йти мова про послуги в сільському господарстві, а це вже секція А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» КВЕД-2010. 

В цій секції далі дивимося розділ 01 «Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг», а в цьому останньому групу 01.06 «Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність».

В групі 01.06 – клас 01.62 «Допоміжна діяльність у тваринництві».

Відповідно до Методоснов №369, цей клас включає сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:

  • діяльність зі стимулювання розведення та зростання продуктивності тварин;
  • обстеження стану стада тощо.

Тобто, наведені в запитання послуги начебто повністю вписуються в наведене пояснення. А тому такі послуги можна класифікувати під кодом 01.62 КВЕД.

Але і тут маємо суттєве зауваження. Відповідно до Методоснов №369, сільське господарство не включає діяльність із подальшого перероблення сільськогосподарської продукції, класифіковану в розділі 10 «Виробництво харчових продуктів». 

Тобто, якщо відповідні послуги надає виробник кормів, з метою подальшого вироблення кормів, начебто немає підстав кодувати такі послуги під цим кодом.

 

Висновок

Ми проаналізували норми законодавства і навели два можливі коди КВЕД, за яким можуть класифікуватися наведені у запитанні послуги. Обидва коди мають певні аргументи для їх застосування. Але далі пропонуємо підприємству самостійно визначитися, який з цих двох варіантів обгрунтованіший.

Або знайти якийсь інший код, який би повніше враховував конкретну діяльність.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Услуги

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме