Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Як відобразити дооцінку ОЗ в бухгалтерському обліку?

На балансі підприємства (платник податку на прибуток, не застосовує різниці) обліковується квартира, як ОЗ, який амортизується. Підприємство вперше вирішило провести дооцінку, для чого замовило і отримало експертну оцінку. Після чого планується збільшити строк експлуатації. Як ці операції відобразити в обліку?

Технологія першої дооцінки

Наведена в п. 16 – п. 21 НП(С)БО 7.

Спершу визначається індекс переоцінки – діленням справедливої вартості об’єкта ОЗ на його залишкову вартість.

Далі первісну вартість і суму нарахованого зносу множать на індекс переоцінки, отримуючи переоцінену первісну вартість і переоцінену суму зносу.

Сума першої дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ включається до складу капіталу у дооцінках (субрахунок 411).

Сума на субрахунку 411 може збільшувати нерозподілений прибуток за одним з двох варіантів (який визначається обліковою політикою):

  1. пропорційно нарахованій амортизації;
  2. один раз при вибутті переоціненого об’єкта.

Суму, на яку переоцінена первісна вартість перевищує початкову первісну вартість, відображають проводкою: Дт 10 Кт 411.

Суму, на яку переоцінений знос перевищує фактично нарахований знос, відображають проводкою: Дт 411 Кт 131.

 

Зміна строку експлуатації

Відповідно до п. 25 НП(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

Тобто, якщо підприємство провело переоцінку і в цей момент змінює власні очікування економічних вигід від об’єкта ОЗ, воно змінює строк експлуатації і з наступного місяця нараховує амортизацію вже виходячи з нового строку.

 

Приклад

Первісна вартість квартири (об’єкта ОЗ) - 267500,00 грн.

Накопичений знос - 72508,20 грн (місячна сума амортизації 896,60 грн).

Залишкова вартість – 194991,80 грн (267500,00 - 72508,20).

Первісно встановлений строк амортизації – 25 років (300 місяців). З початку амортизації пройшло 7 років.

Проведена незалежна експертна оцінка, за якою вартість квартири - 20827530,00 грн.

Планується збільшити початково встановлений строк 25 років ще на 25 років (300 місяців). Таким чином, загальний строк буде вже 50 років.

Визначаємо індекс переоцінки: 106,8123377 (20827530,00 : 194991,80).

Переоцінена первісна вартість: 28572300,33 грн (267500,00 х 106,8123377).

Переоцінений знос: 7744770,33 грн (72508,20 х 106,8123377).

Переоцінена залишкова вартість: 20827530,00 грн (28572300,33 - 7744770,33).

Індекс переоцінки потрібно розраховувати з такою кількістю знаків, щоб у підсумку вийти на залишкову вартість, яка відповідає розміру справедливої вартості.

За наслідками переоцінки робимо проводки:

  • Дт 10 Кт 411 – 28304800,33 грн (28572300,33 - 267500,00);
  • Дт 411 Кт 131 – 7672262,13 грн (7744770,33 - 72508,20).

Таким чином, на кредиті субрахунку 411 залишається сума – 20632538,20 грн (28304800,33 - 7672262,13).

Тепер стосовно нового строку експлуатації. Всього новий строк складає 50 років (25 + 25). З них 7 років об’єкт вже амортизувався. Таким чином, після зміни строку залишається 43 роки (50 - 7), або 516 місяців (43 х 12).

Відповідно до п. 26 Методрекомендацій № 561 річна (місячна) сума амортизації після зміни залишкової вартості об'єкта основних засобів в результаті їх переоцінки, часткової ліквідації, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо, зміни строку корисного використання (експлуатації) та методів нарахування амортизації визначається виходячи із нової залишкової вартості, нового строку корисного використання (експлуатації) та нового методу її нарахування з місяця, наступного за місяцем таких змін.

Отже, якщо підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації і не встановлює ліквідаційну вартість, місячна сума амортизації після проведення дооцінки і зміни строку експлуатації становитиме 40363,43 грн (20827530,00 : 516).

Отже, нарахування місячної амортизації виходячи з нового строку відображатиметься проводкою: Дт 92, 94 тощо Кт 131 - 40363,43 грн.

Стосовно залишку на кредиті субрахунку 411. Як вже зазначалося, періодичність списання такого залишку має визначатися обліковою політикою підприємства. Якщо підприємство встановить списання такого залишку щомісяця пропорційно нарахованої амортизації, то щомісяця потрібно буде списувати 39985,54 грн (20632538,20 : 516).

Тобто, проводка: Дт 411 Кт 441 - 39985,54 грн.

 

Вплив дооцінки ОЗ на податок на прибуток, якщо різниці не застосовуються

За даними наведеного нами прикладу, фінрезультат до оподаткування, який згідно з пп. 134.1.1 ПКУ є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, зменшуватиметься на суму амортизації - 40363,43 грн.

Тобто, зменшуватиметься на амортизацію, розраховану виходячи з дооціненої суми первісної вартості квартири.

Разом з тим сума на субрахунку 411 списуватиметься на збільшення нерозподіленого прибутку, і на формування фінрезультату до оподаткування не впливатиме.

Податкових різниць, як вже сказано, підприємство не застосовує.

Таким чином, дооцінка ОЗ в розглядуваній ситуації вигідна підприємству, адже дозволяє включити до складу витрат і таким чином зменшити об’єкт оподаткування податком на прибуток на суму дооцінки. Яка по суті є віртуальною сумою.

***

Читайте також:

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 64 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Основные средства , Налог на прибыль , Недвижимость , Учет

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме