Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Отримання об’єкту фінлізинга у лізингоодержувача: як оформити?

Чи можливе введення в експлуатацію та нарахування амортизації на ОЗ (екскаватор) за договором фінлізингу до переоформлення техпаспорта на орендаря? Який документ є підставою для введення в експлуатацію ОЗ за договором фінлізингу?

Основними нормативно-правовими актами, якими слід керуватися в операціях фінансового лізингу, є ЦКУ (ст. 806809), ГКУ (ст. 292), ПКУ та Закон про фінлізинг.

Виходячи зі змісту Закону про фінлізинг (ст. 8), за договором фінлізингу не передбачається переходу права власності на ОЗ, йдеться лише про користування. Якщо лізингоодержувач бажає придбати у власність предмет фінансового лізингу, то для цього слід укласти з лізингодавцем окремий договір купівлі-продажу. Право власності  у такому разі переходить до лізингоодержувача з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачено іншого. Звісно, від самого початку можна в договорі фінлізингу передбачити, за яку суму лізингоодержувач має право викупити об'єкт після завершення відносин фінлізингу.

Лізингоодержувач відображає таку операцію відповідно до п. 5 та 6 П(С)БО 14. Об'єкт фінлізингу слід відображати одночасно як ОЗ через капітальні інвестиції (дебет субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів») і як довгострокові зобов'язання (кредит субрахунку 531 «Зобов'язання з фінансової оренди») на дату отримання об’єкта оренди.

Згідно з п. 5 П(С)БО 14, орендар відображає отриманий у фінансовий лізинг об'єкт одночасно і як актив, і як зобов'язання за найнижчою на початок строку лізингу оцінкою:

  • або за справедливою вартістю об'єкта;
  • або за теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

При передачі предмету лізингу (майна) крім основного договору доцільно скласти акт приймання-передачі майна від однієї сторони до іншої. У цьому документі фіксується дата передачі майна, наводиться його докладний опис, наявність/відсутність дефектів та інші характеристики, які надалі допоможуть уникнути спірних ситуацій між сторонами договору. 

Проте, за умовами запитання, техпаспорт на екскаватор ще не оформлено на орендаря, тому до його  переоформлення об’єкт оренди обліковується на рахунку 152.

Введення ж в експлуатацію об’єкта основних засобів, отриманого за договором фінлізингу, в бухобліку лізингоотримувача відображають записом: Дт 10  — Кт 152. Цей запис слід зробити на дату отримання техпаспорта. При цьому може складатися звичайний Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма №ОЗ-1), затверджений наказом Мінстату від 29.12.95 р.

 

Амортизація об’єкта фінлізингу

Отже, ми  з’ясували, що вартість отриманого об’єкта фінлізингу лізингоодержувач обліковує у складі власних активів. Тому абсолютно логічно, що саме він у себе в обліку нараховує амортизацію вартості об’єкта фінлізингу. Так діяти приписує й п. 7 П(С)БО 14.

Амортизацію нараховують протягом періоду очікуваного використання об’єкта фінлізингу. При цьому періодом очікуваного використання є (п. 7 П(С)БО 14):

  • строк корисного використання (якщо договором передбачено перехід права власності на актив до орендаря); 
  • коротший з двох періодів — строк оренди чи строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо перехід права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено).

Вибір методу нарахування амортизації об’єкта фінансової оренди обирає орендар, а отже, можна застосовувати будь-який з методів, дозволених п. 26 П(С)БО 7. Головне -  не забути обраний метод амортизації зафіксувати в наказі про облікову політику.

Залежно від напряму використання отриманого у фінлізинг об’єкта основних засобів суму нарахованої амортизації відображають на рахунках обліку витрат, виробництва тощо (Дт  23, 91, 92, 93, 94 — Кт 131).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Степанов Михаил
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Аренда , Основные средства , Лизинг , Договор

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме