Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Передання в іпотеку нерухомості: які податкові наслідки в іпотекодавця та іпотекодержателя?

ТОВ 1 (іпотекодержатель), ТОВ 2 (іпотекодавець), ТОВ 3 (боржник). На забезпечення виконання боржником основного зобов’язання іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю власне нерухоме майно. Як обліковувати дану операцію та які податкові наслідки в іпотекодавця та іпотекодержателя?

На момент реєстрації предмету іпотеки податкових наслідків не виникає, оскільки іпотекодавець залишається власником майна, яке передане в іпотеку.

У ст. 9 Закону №898 зазначено, що іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом.

При користуванні предметом іпотеки іпотекодавець повинен не припускати погіршення стану предмету іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації (зносу).

Іпотекодавець має право одержувати від предмета іпотеки продукцію, плоди і доходи, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до закону (ст. 4 Закону №898).

Відповідно до абз. 2 ст. 19 Закону №1952 державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує 2-х р.д. з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше вказаного вище строку.

У п. 5 П(С)БО 11 зазначено, що зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зобов'язання за договором іпотеки вважаються довгостроковими, якщо протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу, не передбачається їх погашення.

Відповідно до Інструкції №291 для узагальнення інформації про наявність та рух виданих іпотекодавцем забезпечень виконання як власних зобов'язань та платежів, так і зобов'язань та платежів інших підприємств передбачено позабалансовий рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується:

  • вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;
  • вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки;
  • вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік забезпечень ведеться за кожним наданим забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 відбувається при видачі, зменшення – при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов'язань за ними на баланс.
 
Відповідно іподекодержатель відображає інформацію про наявність та рух отриманих забезпечень виконання зобов'язань та платежів на позабалансовому рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:

  • забезпечення, отримані підприємством за третіх осіб;
  • вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави;
  • вартість інших забезпечень.

Залишок на рахунку 06 збільшується при одержанні забезпечень, зменшення – при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесені заборгованості за ними на баланс.

Нормами ст. 12 Закону №898 передбачено, що у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.

Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання (ст. 37 Закону №898).

Операція передання права власності на предмет іпотеки іпотекодержателю в рахунок виконання основного зобов'язання відображається в обліку іпотекодавця як продаж цього майна у загальному порядку.

***

 Читайте також:

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Недвижимость , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме