Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Придбали ОЗ за заниженою ціною: чи слід дооцінювати та який метод амортизації вибрати?

Як дооцінити ОЗ, придбані за мінімальною ціною, щоб в подальшому отримувати матеріальну вигоду? Яким способом вигідніше амортизувати?

Дооцінка

Раніше дооцінку використовували з метою збільшення сум податкової амортизації, втім з 01.01.2017 року таку оптимізацію вже не вийде зробити, адже відповідно до абз.2 пп.138.3.1 ПКУ «податкову» амортизацію розраховують без урахування її переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку за П(С)БО чи МСБО.

А отже, якщо у бухобліку було проведено дооцінку, то у «збільшувальному» рядку 1.1.1 додатка РI до декларації з податку на прибуток буде показано збільшену суму «бухгалтерської» амортизації. А в «зменшувальному» рядку 1.2.1 буде відображено «податкову» амортизацію. Оскільки останню буде розраховано без урахування переоцінки, то її величина буде меншою, ніж сума, зазначена у рядку 1.1.1.

Отже, переоцінка для «високодохідника», з одного боку, призведе до збільшення витрат у вигляді амортизації у бухобліку, а з іншого — на цю саму суму через рядок 1.2.1 буде збільшено фінансовий результат до оподаткування. У кінцевому підсумку ефект впливу на податок на прибуток дорівнюватиме нулю.

Чи буде оптимізація з податку на прибуток у разі дооцінки перед продажем ОЗ ми детально розглянемо у статті.

Детально про саму переоцінку – процедуру, документальне оформлення, бухоблік та оподаткування ми писали тут.

 

Амортизація

Методи

Відповідно до п. 28 П(С)БО 7 метод  амортизації  обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання  економічних  вигід  від його використання.

Як зазначено в листі № 31-34000-10-5/27793 та в п. 2.1 Методрекомендацій №635, розпорядчий документ (здебільшого — наказ) про облікову політику підприємства повинен визначати серед іншого застосування методів амортизації необоротних активів.

Таким чином, в залежності від того, скільки часу підприємство планує використовувати ОЗ, залежить вибір методу амортизації. А їх всього 5: прямолінійний, зменшення   залишкової   вартості, прискорене зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий – для виробничих ОЗ.

Що стосується ПКУ, то пп. 138.3.1 ПКУ зазначено, що при розрахунку податкової амортизації застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені П(С)БО, крім «виробничого» методу.

Таким чином, якщо в бухобліку обрано виробничий метод нарахування амортизації, в податковому обліку доведеться застосовувати інший метод її нарахування. Обраний для податкових цілей метод амортизації доцільно визначити обліковою політикою підприємства.

Декілька слів про прискорений метод у ПКУ. Нараховувати амортизацію за прискореним методом можна на ОЗ, які належать до четвертої групи (а це машини і обладнання) при виконанні певних умов. Детальніше про це ми писали тут.

 

Строки використання

Мінімальні строки використання в бухобліку не можуть бути меншими, ніж такі строки у ПКУ (крім  випадку застосування  виробничого  методу) (останній абзац п. 26 П(С)БО 7).

 

На замітку!

Якщо в бухобліку обрано виробничий метод нарахування амортизації, в податковому обліку доведеться застосовувати інший метод її нарахування. Обраний для податкових цілей метод амортизації доцільно визначити обліковою політикою підприємства.

 

Мінімальні строки терміну використання в залежності від того, до якої групи ОЗ належить придбаний ОЗ, прописані у пп. 138.3.3 ПКУ.

Згідно з останніми двома абзацами пп. 138.3.3 ПКУ  у разі, коли строки корисного використання ОЗ в бухобліку менше ніж мінімально допустимі строки, визначені у пп. 138.3.3 ПКУ , то для розрахунку податкової амортизації використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 ПКУ.

У разі, коли строки корисного використання ОЗ в бухобліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп.138.3.3 ПКУ, то для розрахунку податкової амортизації використовуються строки корисного використання ОЗ, встановлені в бухобліку.

Тоді як фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої бухгалтерської амортизації ОЗ та зменшується на суму нарахованої податкової амортизації (пп.138.1, пп.138.2 ПКУ).

Тож при визначенні мінімального строку використання ОЗ слід зважати на строки у ПКУ.

 

Ліквідаційна вартість

Також слід взяти до уваги ще один нюанс – це встановлення ліквідаційної вартості. Адже вартість, яка амортизується – це  первісна  або   переоцінена вартість  необоротних  активів  за  вирахуванням  їх ліквідаційної вартості (п.4 П(С)БО 7). Тобто на цю суму зменшується первісна вартість для розрахунку місячної амортизації. Аби повністю вся первісна вартість ОЗ потрапила у витрати через амортизацію, зазвичай ліквідаційну вартість прирівнюють до нуля. Заборон на це немає, втім зауважимо, що у такому разі не можна буде скористатися методом зменшення залишкової вартості.

Відповідно до листа Мінфіну  від 25.06.2001 р. № 053-2989 при застосуванні методу зменшення залишкової вартості відповідний об’єкт повинен мати ліквідаційну вартість (тобто ліквідаційна вартість об’єкта не повинна дорівнювати нулю). Зауважимо, що такий підхід повинен застосовуватися як при амортизації ОЗ, так і при амортизації НМА. Тож, якщо ліквідаційна вартість НМА визначена на рівні 0, то застосовувати цей метод амортизації не можна.

А ось що стосується методу прискореного зменшення залишкової вартості, то у листі лише зазначено, що при нарахуванні амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості в останній рік корисного використання об’єкта сума амортизації дорівнює залишковій вартості об’єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Вимоги про те, аби вона була й, відповідно, не дорівнювала  нулю, немає. А отже, вважаємо, що у такому разі, якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то амортизація в останній рік нараховується в сумі залишкової вартості на початок року. Втім радимо із цього приводу також отримати власну консультацію у Мінфіну, аби не виникло непорозумінь при перевірці.

 

Зміна методу

Відповідно до п. 25 П(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. Амортизація об’єкта ОЗ нараховується виходячи з нового строку корисного використання починаючи з місяця, що настає за місяцем зміни строку корисного використання.

Подібну норму щодо зміни методу амортизації наведено в п. 28 П(С)БО 7. Так, метод амортизації об’єкта ОЗ переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

***

 

Читайте також:

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Екатерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Основные средства , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме