Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Термін дії ліцензії на програми «M.E.Doc» та «1С» закінчився: як закрити субрахунки 127 та 132?

Обліковано програму «Медок» та програму «1С» на субрахунок 127 з нарахуванням амортизації на субрахунок 132. Термін ліцензії закінчився, амортизація нарахована повністю. Як закрити субрахунки 127 та 132?

Насамперед зазначимо, що Інструкцією №291 субрахунок 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» призначений для узагальнення інформації про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
 Інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів узагальнюється на субрахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів».

 

Виправлення помилки

Відповідно до п. 4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У ситуації, що розглядається, помилка не впливає на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тому повторного відображення у фінансовій звітності попередніх періодів не вимагає.

У абз. 4 п. 9 Методичних рекомендації №356, зазначено, що виправлення помилок минулих років оформлюється у місяці виявлення помилки бухгалтерською довідкою. У цій довідці наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка:

  • ДТ 23 (91-94) КТ 132 на суму 18000 грн сторно;
  • ДТ 23 (91-94) КТ 133 на суму 18000 грн.

У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухобліку та Головної книги. 

 

Списання (ліквідація) об'єктів НМА

Відповідно до п. 1.7 Методичних рекомендацій№1327, списання (ліквідація) об'єкта нематеріальних активів оформлюється комісією Актом вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі НМА (у двох примірниках) на кожний окремий об'єкт НМА.

У п. 34 П(С)БО 8 та пп. 6.1 Методичних рекомендацій №1327 зазначено, що об'єкт НМА списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів НМА визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю.

 

Відповідно до п. 30 Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій з НМА, наведеної у додатку до Методичних рекомендацій №1327, списання об'єктів НМА, що не відповідають критеріям визнання активом, відображається списанням суми накопиченої амортизації ліквідованих об'єктів НМА – ДТ 133 КТ 127.

 

Оподаткування

Оскільки в ситуації, що розглядається, залишкова вартість НМА дорівнює нулю, то на об’єкт оподаткування податком на прибуток ця операція не впливає та відповідні коригування при їх ліквідації згідно з пп. 138.1 та 138.2 ПКУ не здійснюються.

ДФС в ІПК від 10.08.2017 р. №1567/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє, що обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ виникає у разі, якщо придбані необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема, не в госпдіяльності платника податку незалежно від того, чи при їх придбанні суми ПДВ включалися до складу податкового кредиту, чи ні (за винятком товарів/послуг, придбаних до 1 липня 2015 року).

 

При цьому, якщо необоротні активи придбані без ПДВ (у т. ч. придбані у неплатників ПДВ), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, зокрема, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.

 

У ситуації, що розглядається, донарахування податкових зобов’язань з ПДВ нормами ПКУ не передбачено.

***

 

Читайте також:

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Нематериальные активы , Учет

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 2

Новости по теме

Консультации по теме