Головна Усі консультації Праця та соціальний захист ЄСВ, соціальний захист

Неподано Звіт з ЄСВ: які наслідки?

У 2015 р. за поданими звітами з ЄСВ відсутні квітанції №2. У 2019 р. у таблиці 6 звіту виправлена помилка: відображено нарахування зарплати за період 2015 р. з кодом типу нарахування - «2». Податки та ЄСВ сплачено вчасно, проте у стаж ці місяці 2015 р. не враховано. Як правильно виправити ці помилки?

Страховий стаж та внески

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закону №1058).

Мінімальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пп. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). Пам’ятайте, у разі, якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону №1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями. Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону про ЄСВ на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються, зокрема, такі відомості як розмір єдиного внеску за відповідний місяць, сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць та сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць.

Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях.

За періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку (до 01.01.2004 р.) страховий стаж обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058. Періоди трудової діяльності до 01.01.2004 р., які зараховуються до страхового стажу, визначені ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення. Додатково, які періоди включаються до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії,  див. тут

За ч. 3 ст. 24 Закону № 1058 (норма діє з 01.10.2017 р.) страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо за відповідний місяць сума страхового внеску є меншою, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення доплати таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі, якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св: В,

де:

  • ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;
  • Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;
  • В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють податкові органи та  Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом (ст. 14 Закону "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"). Персоніфікований облік здійснюється відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законодавства про обов'язкове державне пенсійне страхування, Положення № 794.

 

Cпеціальна інформаційна система

З'ясувати свій страховий стаж, перевірити пенсійні нарахування та дізнатися про розміри внесків роботодавця (додатково див. тут) можна онлайн за допомогою електронного сервісу Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді створено систему персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ), в якій накопичуються відомості про заробіток, дохід, внески і стаж застрахованих осіб (у тому числі, з урахуванням умов роботи, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення). Відомості про застраховану особу подаються страхувальниками та після відповідної обробки на місцевому рівні передаються до Державного реєстру застрахованих осіб. У цьому реєстрі накопичуються відомості про застрахованих осіб за весь період їх трудової діяльності, починаючи з 2000 року.

Ця база даних дозволяє накопичувати та зберігати інформацію, що надходить зі всіх місць, де працювала людина протягом своєї трудової діяльності. Це дає можливість одержати інформацію про дохід і страховий стаж застрахованої особи в будь-якому управлінні Пенсійного фонду. При призначенні пенсії страховий стаж і заробіток фізособи з 1 липня 2000 року береться тільки за даними СПОВ. Тобто розмір пенсії безпосередньо залежить від того, в якому розмірі і як довго особа сплачувала внески до Пенсійного фонду (ст. 40 Закону № 1058).

 

Подання звітності в електронному вигляді

Квитанція №1 формується до кожного файлу в пакеті звітності. У назві Квитанції №1 зазначатиметься код таблиці, для якої призначено квитанцію. Якщо хоча б одна з таблиць пакета має негативну Квитанцію №1 — увесь пакет звіту вважається неприйнятим.

Пакет звітності з ЄСВ передається на обробку до системи ДПС, далі Звіт відправляється до Пенсійного фонду або якщо обробка невдала, то Звіт до Пенсійного фонд не відправляється і ДПС формує негативну Квитанцію № 2.

У разі проходження Звіту з ЄСВ перевірок на рівні системи ДПС, пакет Звіту архівується та передається до Пенсійного фонду. Фонд здійснює остаточну перевірку Звітів. За результатами цих контролів формується Квитанція №2, яка передається до системи ДПС. Система ДПС формує узагальнюючу Квитанцію №2 і направляє страхувальнику.

Квитанція №2 формується до пакета звітності в цілому. В імені Квитанції №2 вказуватиметься код основного документа пакета. Квитанція №2 із результатами обробки прикріплюється до всіх таблиць звіту.

 

Виправлення помилки у звіті з ЄСВ

Роботодавці мають право доповнювати та уточнювати подані до уповноваженого органу відомості про фізичну особу відповідно до законодавства. Роботодавці зобов'язані в установленому порядку подавати уповноваженому органу достовірні відомості про фізичних осіб, які працюють у них. Фізособа має право вимагати від роботодавців повного та своєчасного подання до уповноваженого органу відомостей стосовно персоніфікованого обліку (п. 9, п. 10 та п. 11 Положення № 794). І вже далі для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять, зокрема, від роботодавців. За п. 15 Положення № 794 спори, що виникають з питань правовідносин, пов'язаних з персоніфікованим обліком, розв'язуються за згодою сторін, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

Порядок надходження відомостей про фізичних осіб від роботодавців до системи персоніфікованого обліку визначається Пенсійним фондом. І це є Звіт з ЄСВ і відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.

Виправлення помилок у Звіті передбачено розділом V Порядку № 435. Відповідно до п. 3  розділу V Порядку № 435якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та за потреби окремо за попередній період (періоди).

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до податкової за формою, що діяла з 1 травня 2015 року. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період!

Згідно з п. 5  розділу V Порядку №435 коди типу нарахувань, які передбачені у п. 9 розділу IV Порядку №435 зазначаються у Звіт тільки, якщо страхувальником здійснюється донарахування єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах. А виходячи із умов запитання, враховуючи, що Квитанція №2 про прийняття Звіту відсутня, вважається що і Звіт не подавався. Тому страхувальнику потрібно сформувати Звіт (Звіти) за 2015 рік та подати до ДПС, нехай і з порушенням строку.

 

Відповідальність

Посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за:

  • порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
  • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску (ст. 26 Закону про ЄСВ).

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ, органом ДПС здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170,00 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Найбільший Telegram-канал для бухгалтерів в Україні

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020,00 грн) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть БЕЗКОШТОВНУ передплату, перейшовши за посиланням; на час карантину ми даруємо усім нашим читачам три місяці передплати на пакет «Мій асистент».

Читайте консультації та аналітику від редакції без обмежень і будьте здорові!

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / ЄСВ, соціальний захист
Теги:
Єдиний соціальний внесок , Звітність

Коментарі: 5

Новини по темі

Консультації по темі