Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Оплата праці

Погодинна оплата праці: як оформити в законодавчому порядку?

Керівництво підприємства вирішило перевести бухгалтерію на погодинну оплату праці за виконану роботу. Як це оформити в законодавчому порядку? Які документи для цього потрібні? Як розрахувати розцінку за годину роботи та чи є в Україні підприємства з таким досвідом роботи?

Про зміну істотних умов праці, систем та розмірів оплати праці, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 КЗпП).

Тобто, якщо на підприємстві вирішили ввести погодинну оплату, необхідно видати наказ не пізніше ніж за два місяці до її введення та отримати згоду кожного працівника, бажано письмово.

Погодинна оплата праці є однією з систем погодинної форми оплати праці і передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи з годинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або у колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період. 

Чинним законодавством (ст. 92 КЗпП) передбачено при застосуванні погодинної оплати праці встановлення працівникам нормованих завдань. Нормоване завдання при погодинній системі оплати праці - це той обсяг робіт, який працівник має виконати за годину праці (п.2 Методичних рекомендацій від 16.04.1999 р. №69).

Обов'язковою умовою застосування погодинної оплати праці повинен бути облік фактично відпрацьованих робочих годин та систематичний контроль за виконанням нормованих завдань.

Застосування погодинної оплати праці передбачає також обов'язкове дотримання встановлених законодавством норм тривалості робочого часу (для нормальних умов праці - не більше 40 годин на тиждень). Робота понад встановлену норму тривалості робочого часу може проводитись лише з підстав, передбачених ст.62 КЗпП.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються в подвійному розмірі годинної ставки всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді. 

Не можуть переводитися на погодинну оплату праці працівники, які працевлаштовувались на роботу з нормальною тривалістю робочого часу, але працюють в умовах скорочення нормальної тривалості їх робочого часу, що носить колективний характер, і викликане тяжким фінансово-економічним станом підприємства. 

Необхідними передумовами застосування погодинної оплати праці для працівників госпрозрахункової сфери мають бути відсутність у підприємств заборгованостей перед бюджетом та своїми працівниками із виплати заробітної плати, максимальне використання внутрішніх резервів підвищення ефективності господарювання, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, вдосконалення структури заробітної плати тощо.

При цьому потрібно в обов'язковому порядку дотримуватись законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, який встановлено в розрахунку на місяць. Тобто, при встановленні мінімального розміру тарифної ставки при погодинній оплаті праці необхідне дотримання таких умов: 

1) розмір заробітної плати працівника найнижчої кваліфікації не може бути меншим розміру місячної мінімальної заробітної плати за умови відпрацювання місячної норми робочого часу; 

2) працівник повинен мати нормоване завдання.

Відповідно до п. 3 Методичних рекомендацій №69 введення погодинної оплати праці потребує визначення розрахункової бази мінімальних годинних гарантій в оплаті праці, які розраховуються за формулою: 

                 МЗПміс

МЗПгод = -----------,

                  Нміс 

де: МЗПгод - мінімальна годинна заробітна плата, грн;

МЗПміс - мінімальна заробітна плата за місяць, грн;

Нміс - місячна норма тривалості робочого часу, годин. 

У чисельнику такої бази може бути мінімальна місячна заробітна плата (МЗП), встановлена: 

1) Законом України; 

2) галузевою (регіональною) угодою; 

3) колективним договором. 

У знаменнику - встановлена для різних категорій працівників згідно зі ст.50 та 51 КЗпП норма тривалості робочого часу. 

Перелік документів для встановлення погодинної оплати праці:

1) Наказ про зміну істотних умов праці;

2) Внесення змін до колективного договору.

Зверніть увагу: як правило в штатному розписі годинна тарифна ставка не встановлюється, а встановлюється оклад і цей оклад буде відправною точкою для визначення годинних тарифних ставок.

Також необхідно зважити на той факт, що щомісяця змінюється норма робочого часу. Таким чином, необхідно буде видати наказ про годинні тарифні ставки та затвердити годинні тарифні ставки у додатку до наказу розділивши оклад працівника на  середньомісячну норму  тривалості робочого часу встановлену на рік.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Оплата праці
Теги:
Трудові відносини

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі