Головна Усі консультації Облік та звітність Первинні документи, типові форми

Документи отримані від контрагента електронним способом та підписані ЕЦП: чи є вони достовірними?

Контрагент повідомив, що переходить на електронний документообіг згідно зі ст. 9 Закону про бухоблік. Чи матимуть достовірність (з податкової точки зору) документи (рахунки, акти виконаних робіт, акти звірки, договори, угоди тощо), які отримані електронним способом та підписані ЕЦП?

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов'язкові реквізити, наведені у цій статті.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів встановлює Закон №851.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (ст. 9 Закону №851).

Електронний документ в ст. 5 Закону №851 визначено як документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Згідно зі ст. 7 Закону №851 оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у т. ч. з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону №2155.

Відносини, пов’язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних підписів, регулюються Законом №2155, який 07.11.2018 р. набрав чинності.

Частинами 3 та 4 ст. 18 Закону №2155 передбачено, що електронний підпис чи печатка не можуть бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Кваліфікований електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Електронні документи (повідомлення), пов'язані з електронним правочином, також можуть бути подані як докази сторонами та іншими особами, які беруть участь у судовому розгляді справи (ч. 13 ст. 11 Закону  «Про електронну комерцію»).

Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами згідно зі ст. 64 ЦПКУст. 36 ГПКУ та ст. 79 КАСУ.

ДФС у листі від 03.03.2017 р. № 4451/6/99-99-14-03-03-15 повідомляє, що електронний документ, який складено відповідно до вимог чинного законодавства та який містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у паперовому вигляді.

Однак посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених ПКУ, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (п. 85.8 ПКУ).

На сьогодні ч. 6 ст. 9 Закону про бухоблік передбачено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу:

  • інших учасників господарських операцій;
  • правоохоронних органів;
  • відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

***

Також читайте:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Первинні документи, типові форми
Теги:
Електронний документ

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі