Головна Усі консультації Облік та звітність Інше

Якою датою зараховувати до доходу кошти, що надійшли від замовників-нерезидентів?

Підприємство займається експортом робіт та послуг за межі України. Якою датою визначати дохід: датою отримання коштів на розподільчий рахунок чи поточний валютний?

Запитання:

Підприємство займається експортом робіт та послуг за межі України. Якою датою визначати дохід: датою отримання коштів на розподільчий рахунок чи поточний валютний? Різниця курсу на ці дати дуже відрізняється та за рік складає 800 тис. грн. Чи ці різниці включають до розрахунку для визначення обороту в 20 млн грн? Чи можна курсові різниці згортати для включення в декларацію та баланс?

 

Відповідь:

Доходи в абз. 16 ст. 1 Закону про бухоблік визначені як збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті затверджена постановою НБУ від 12.11.2003 р. №492.

Пунктом 5.2 Інструкції №492 визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання, зокрема для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України. 

Кошти в іноземній валюті, перераховані з-за кордону нерезидентами за ЗЕД - контрактами (договорами, угодами), зараховуються на поточні рахунки резидентів – юросіб через розподільчі рахунки (п. 5.3 Інструкції №492). Отже, надходження валютних коштів слід відображати на розподільчому рахунку (субрахунок 316) та визначати дохід саме на дату надходження коштів на розподільчий рахунок. 

Відповідно до пп. «в» п. 137.5 ПКУ річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн.

При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються:

  • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  • інші операційні доходи;
  • фінансові доходи;
  • інші доходи.

Відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухобліку та фінзвітності щодо доходів, витрат та фінрезультату до оподаткування.

Методологічні засади формування в бухобліку інформації про операції в іноземних валютах в грошовій одиниці України визначає П(С)БО 21.

У абз. 2 п. 6 П(С)БО 21 зазначено, що сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу. 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті підприємство може відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу (п. 5 П(С)БО 21).

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат) (абз. 2 п. 8 П(С)БО 21).

У п. 3 розд. IV НП(С)БО 1 зазначено, що інформація, яка підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Згортання статей активів та зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО або МСФЗ.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Інше
Теги:
Доходи , Експорт , Курсові різниці , Нерезиденти , ЗЕД , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі