• Посилання скопійовано

Розглядаємо поняття "поріг суттєвості" та його важливість при складанні наказу про облікову політику

Що таке «поріг суттєвості» і чому він є важливим при складанні наказу про облікову політику?

Відповідно до п. 3 НП(С)БО 1  суттєва інформація — це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінзвітності.

Крім цього, підприємства можуть не наводити статті у фінзвітності, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку статей, наведених у таких національних положеннях (стандартах), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

 • інформація є суттєвою;
 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Отже, якщо відповідно до наказу про облікову політику певна стаття не вважається суттєвою (вона менша за встановлений кількісний критерій та не відповідає іншим якісним ознакам, які підприємство встановило для суттєвої інформації), її можна в фінзвітності серед загальних статей окремо і не зазначати.

Адже кожну статтю, яка відповідає кількісним критеріям і якісним ознакам суттєвості, слід наводити у фінансовій звітності окремо. А інформація за статтями, які не відповідають критеріям і ознакам суттєвості, наводиться у статтях, призначених для розкриття інших складових класифікаційної групи активів, зобов'язань, доходів та витрат, інших показників, які виділяються у фінансовій звітності.

Або навпаки — якщо в обліку підприємства виникає певна стаття, а в фінзвітності серед загальновстановлених її немає, підприємство через суттєвість цієї інформації має право додати до фінзвітності відповідний рядок.

Отже, при складанні облікової політики слід особливу увагу приділити визначенню того, яка інформація або її зміни в обліку мають суттєвий характер. Встановлені кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції та статті фінансової звітності мають забезпечити надання користувачам всієї інформації з достатньою деталізацією про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Допомогти у цьому має пп. 2.20 Методрекомендацій №635, де зазначено розміри суттєвості інформації про господарські операції.

Для кожного із звітів фінзвітності обирається окрема база визначення кількісних критеріїв і якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності і діапазон кількісних критеріїв, зокрема:

 • для статей балансу — базою може бути обрано сума підсумку балансу, у такому разі кількісний критерій суттєвості може бути визначений у діапазоні до 5% бази, або підсумок класу активів, власного капіталу, класу зобов'язань у діапазоні до 15% обраної бази;
 • для статей звіту про фінансові результати — базою може бути обрано суму чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапазоні до 5% бази або фінансового результату від операційної діяльності у діапазоні до 25%;
 • для статей звіту про рух грошових коштів — базою може бути обрано суму чистого руху грошових коштів від операційної діяльності із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапазоні до 5% такої бази;
 • для статей звіту про зміни у власному капіталі — базою доцільно обрати розмір власного капіталу підприємства із визначенням кількісного критерію суттєвості у діапазоні до 5%.

Зверніть увагу: стаття, яка може бути визнана несуттєвою для окремого зазначення її у рядках фінансового звіту, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примітках до фінзвітності.

Кількісні критерії суттєвості інформації про господарські операції та події, пов'язані із змінами у складі (рухом) активів, зобов'язань, власного капіталу, визначаються виходячи із вартості відповідно всіх активів або всіх зобов'язань, або власного капіталу. Прийнятною є величина у діапазоні до 3% обраної бази.

Наприклад, кількісний критерій суттєвості відхилення залишкової вартості необоротних активів від їх справедливої вартості, а також визначення подібності активів доцільно визначити у діапазоні до 10% справедливої вартості активу.

Також п. 2.20 Методрекомендацій №635 запропоновано базою визначення кількісних критеріїв суттєвості інформації про господарські операції та події щодо доходів і витрат обрати суму чистого прибутку (збитку). Кількісний критерій доцільно визначити у діапазоні до 2%, якщо базою обрано чистий прибуток (збиток) підприємства, або до 0,2%, якщо базою обрано суму доходів і витрат.

Для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегмента кількісний критерій суттєвості доцільно визначати у діапазоні до 10% відповідно чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента, або активів усіх сегментів підприємства.

Щодо інформації про інші господарські операції та події, то критерії і ознаки їх суттєвості визначаються з потреб користувачів, економічної доцільності з урахуванням обсягів діяльності підприємства, характеру впливу об'єкта обліку на рішення користувачів та інших якісних чинників, які можуть впливати на визначення порогу суттєвості. Як правило, кількісний критерій суттєвості таких господарських операцій та подій не перевищує 5% обраної бази.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Особливості списання замортизованих МНМА та НМА, які не будуть використовуватися
  МНМА із строком використання 24 місяці, 100% амортизація, вийшли з ладу та потребують списання. Чи нараховувати ПДВ в цьому випадку? Також є НМА, який не введено в експлуатацію – це комп’ютера програма російського походження, буде списуватися з обліку. Чи достатньо для списання службової записки відповідальної особи про те, що ця програма не буде використовуватися у зв'язку із забороною використання такої програми? Чи виникає нарахування ПДВ, якщо придбали програму з ПДВ?
  04.12.202378
 • Як встановити межу суттєвості для витрат?
  Як в обліковій політиці описати межу суттєвості для визнання витрат минулого періоду в розмірі 0,2% від витрат (формулювання та нормативна база)?
  01.12.202374
 • Облік списаних автошин
  Підприємство списує шини, які були встановлені на вантажні авто, на причепах. Норма пробігу не досягнута, але висота протектору на межі допустимого, відновлення недоцільне. Які наслідки з ПДВ, якщо продати ці шини ФОП чи передати за договором на утилізацію спеціалізованому підприємству?
  30.11.20231 450
 • Модернізація ОЗ запчастинами, знятими з іншого ОЗ: як визначити вартість запчастин?
  Підприємство має повністю замортизований сервер, який раніше був модернізований додатковими планками пам’яті. Ці планки теж замортизовані. Тепер вони встановлюються на інший сервер. Чи визнаються ці планки пам’яті активом, якщо їх вартість не може бути достовірно визначена?
  29.11.202354
 • Підприємство придбало товар у нерезидента: що в обліку?
  Підприємство придбало товар у нерезидента. Польська компанія надала послуги перевезення територією Польщі. Товар частково продано польській компанії, частково - завезено на митну територію України. Як відобразити це в бухобліку?
  29.11.202356