Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Списання автомобіля внаслідок ДТП: як правильно оформити

Підприємство має на балансі вантажне авто, що потрапило в ДТП і надалі не може використовуватись за своїм призначенням. Як правильно оформити списання автомобіля та які податкові наслідки при цьому виникають?

Документальне оформлення

Факт ліквідації транспортних засобів оформлюється документом за затвердженою формою № ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів». Такий документ, відповідно до пп. 41 та 43 "Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" складається постійно діючою комісією яку назначає керівник підприємства. Така комісія здійснює огляд об’єкта, встановлює причини та винних осіб (за наявності), визначає можливість продажу чи використання корисних залишків після ліквідації ОЗ (металобрухт, запчастини).

Документами, що підтверджують знищення, розібрання або перетворення ОЗ є висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому цих засобів за первісним призначенням та акти на їх списання відповідної форми.

 

Прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінрезультат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку. При цьому ті платники податку на прибуток, у яких сума доходу за останній звітний період перевищує 20 млн грн. (а також особи з меншим доходом, але добровільно бажаючі) повинні коригувати такий фінрезультат на різниці, передбачені ПКУ. 

В бухобліку до складу витрат включається балансова (залишкова) вартість ОЗ, що підлягають ліквідації. Відповідно до п. 29 П(С)БО 16 «Витрати», до складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом, а саме залишкова вартість ліквідованих необоротних активів.

Тож після складання акту за формою 4-ОЗ підприємство відносить залишкову вартість ліквідованого автомобіля до складу інших витрат, відображаючи їх за дебетом субрахунку 976 "Списання необоротних активів".

А ось коли відбувається коригування фінрезультату, то слід враховувати, що за ст. 138 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної в бухобліку, у разі ліквідації такого об’єкта. Одночасно фінрезультат зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної з урахуванням положень ПКУ, у разі ліквідації такого об’єкта.

 

ПДВ

Відповідно до ст. 189.9 ПКУ у випадку, якщо ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, то така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких ОЗ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Однак, норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, або в інших випадках коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку. Для цього платник подає до контролюючого органу відповідний документ про знищення ОЗ (в даному випадку це вищезгадана форма ОЗ-4). Таку позицію озвучують і податківці у своєму листі від 11.02.2016 №2976/10/28-10-06-11.

 

Оприбуткування металобрухту та запчастин

Як зазначено в П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається в момент збільшення активу або зменшення зобов’язання. В даному випадку збільшенням активу буде оприбуткування металобрухту або інших частин списаного автомобіля. 

Таке ж твердження міститься у п. 44 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», деталі, вузли, агрегати та інші матеріали (в тому числі і металобрухт), отримані при розбиранні і демонтажу ОЗ, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів.

Тож, у бухобліку при такому оприбуткуванні робиться проведення Дт 20 «Запаси» Кт 746 «Інші доходи». 

Що ж до оподаткування ПДВ, операцій з оприбуткування металобрухту, то, пп. 189.10 ПКУ визначено, якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, то на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання.

 

Компенсації страхової компанії

Страховиком у випадку настання страхового випадку, компенсується сума збитку у межах страхової суми, за мінусом франшизи. Такі суми включаються до доходів такого платника згідно з п. 19 П(С)БО 15 «Дохід». При чому, така сума повинна бути включена у дохід одночасно з визнанням її як дебіторської заборгованості. Така дебіторська заборгованість обліковується на рахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», а дохід на рахунку 746«Інші доходи» (така заборгованість виникає при отримані від страховиків страхового акту). 

Докладніше про облік такої компенсації читайте тут>>> 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
ПДВ , Податок на прибуток , Страхування , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі