Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Операції з випуску та погашення дисконтних облігацій: облік

Як відобразити у бухгалтерському та податковому обліку операції з випуску та погашення (викупу) дисконтних облігацій?

Запитання: Який податковий та бухгалтерський облік у емітента операцій з випуску та погашення (викупу) дисконтних облігацій такого підприємства? Наприклад, підприємство-емітент здіснило випуск дисконтних облігацій номіналом 50 000 грн та здійснило їх розмішення (первинний продаж) по ціні 44 000 грн (тобто дисконт облігації складає 6 000 грн.). Потім підприємство-емітент здійснило викуп цих облігацій, звісно ж, що по ціні номіналу - 50 000 грн. Як ці операції відобразити у бухгалтерському та податковому (з прибутку) обліку? Особливо цікавить механізм здійснення та алгоритм обліку амортизації суми такого дисконту (адже цього вимагає П(С)БО 12). 

Відповідь: Оскільки завдане вами питання виходить за межи електронної консультації (бо це тема для окремої чималенької статті), не будемо вдаватися в теорію, а розглянемо податковий і бухгалтерський облік за наведеним вами прикладом, лише додамо кілька випущених в умовах запитання деталей. 

Отже, підприємство, платник податку на прибуток, здійснило випуск дисконтних облігацій номіналом 50 000 грн та здійснило їх розміщення (первинний продаж) резидентам по ціні 44 000 грн. (тобто дисконт облігації складає 6 000 грн.). Потім підприємство-емітент здійснило викуп цих облігацій, звісно ж, що по ціні номіналу - 50 000 грн.

Податковий облік. 

 


 

Згідно із пп. 153.4.3 ПКУ, у разі розміщення платником податку боргових цінних паперів нижче номінальної вартості, збиток від їх розміщення відноситься до складу його витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів. Отже, датою викупу облігацій підприємство-емітент має право визнати витрати у сумі 6000 грн. (дисконту). 

Якщо підприємство до викупу облігацій нарахувало проценти держателям (власникам) цих облігацій, то сума таких процентів, згідно із пп. 138.10.5 ПКУ, належить до фінансових витрат платника податку на прибуток. 

При цьому, за пп. 153.4.3 ПКУ, за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (про що далі).

Бухгалтерський облік. Дійсно, П(С)БО 12 вимагає амортизації суми дисконту, але прописує він таку амортизацію для інвестора – тобто, особи, яка придбала облігації. Однак Інструкція із застосування плану рахунків вимагає, зокрема, при відображенні довгострокових зобов’язань за облігаціями, вести  за дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями"  облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом – облік амортизації дисконту з визнанням фінансових витрат. 

Отже, сума дисконту поступово (за довгостроковими облігаціями) або одночасно (за облігаціями, строк погашення яких менший за 12 календарних місяців ) списується з рахунку, на якому відображається заборгованість за облігаціями, на субрахунок 952 "Інші фінансові витрати". Виникнення (визнання) дисконту відображається за дебетом субрахунка 523 «Дисконт за випущеними облігаціями» в кореспонденції з субрахунком 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті». Амортизація дисконту відображається за кредитом субрахунка 523 з визнанням фінансових витрат - субрахунок 952 «Інші фінансові витрати». 

Оскільки порядку амортизації такого дисконту П(С)БО фактично не встановлено, тому емітент в праві як самостійно розробити формулу такої амортизації, або (що найчастіше буває на практиці) вдатися до способу амортизації такого дисконту, який прописується П(С)БО 12 для інвесторів. 

Якщо діяти відповідно до порядку п. 10 П(С)БО 12, в бухгалтерському обліку емітента дисконт (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу), визначені при продажу облігацій, амортизуються протягом періоду погашення облігації із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. В додатку 1 до П(С)БО 12 наведено приклад застосування даного методу, і з нього очевидно, що за безвідсотковими облігаціями його застосовувати не можна. Сума амортизації дисконту нараховується одночасно з нарахуванням процентів, які підлягають сплаті за облігаціями, і відображається у складі інших фінансових витрат або інших фінансових доходів. 

Припустимо, емісія облігацій відбулася 01.01.2014 р., ставка відсотка за облігацією становить 9% річних, а дата погашення облігації відбудеться через 3 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9 %). В такому випадку ефективна ставка відсотка дорівнює: 

(50000 х 9 %) + (6000 : 3)

----------------------------------  =  прибл. 14 % 

(44000 + 50000): 2 

Автор:
Бикова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Амортизація , Податок на прибуток , Цінні папери , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі