• Посилання скопійовано

Облік МНМА, отриманих як внесок до СК комунального підприємства

Комунальне підприємство на ЄП (2%) отримало від сільської ради до статутного капіталу ігрові майданчики. В акті передачі вказано балансову, залишкову вартості та знос. Якими проведеннями відобразити це в обліку та нарахувати 50% амортизації?

Дивимося Положення №1213.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення №1213, отримання (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами з метою формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, єдиних (цілісних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за дебетом рахунків обліку цих активів і кредитом: 

 • рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу отриманих об'єктів;
 • рахунку 46 "Неоплачений капітал" - на суму залишкової вартості отриманих об'єктів;
 • субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на залишкову вартість отриманих об'єктів, якщо активи передаються до внесення змін в статутні документи (до моменту внесення відповідних змін). Для цілей бухгалтерського обліку до зазначених активів застосовується порядок обліку, передбачений до активів, що надходять як внесок засновника до статутного капіталу.

Формування статутного капіталу у випадку, коли активи були попередньо внесені з метою його формування за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, що обліковуються на субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" після внесення змін в статутні документи відображається за дебетом цього субрахунку і кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал".

 

Приклад

За актом приймання-передачі за внесками майна до статутного капіталу комунальне підприємство отримало ігровий майданчик. Згідно з актом:

 • балансова вартість 12 000 грн;
 • нарахований знос 5 500 грн;
 • залишкова вартість 6 500 грн.

Варіант 1. Внесок роблять після внесення змін до статуту.

Варіант 2. Внесок роблять до моменту внесенні змін до статуту.

Бухгалтерські записи для першого варіанту:

 • Дт 46 Кт 401 — 6 500 грн (внесено зміни до статуту, якими збільшено СК);
 • Дт 112 Кт 132 — 5 500 грн;
 • Дт 112 Кт 46 — 6 500 грн.

Для другого варіанту: 

 • Дт 112 Кт 132 — 5 500 грн;
 • Дт 112 Кт 425 — 6 500 грн;
 • Дт 425 Кт 401 — 6 500 грн (після внесення змін до статуту, якими збільшено розмір СК).

 

Як нарахувати амортизацію МНМА - 50%?

Відповідно до п. 27 НП(С)БО 7, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості. 

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 7, вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією) (п. 4 НП(С)БО 7). 

Нехай за даними прикладу підприємство встановило ліквідаційну вартість в розмірі 2 000 грн.

Тож вартість, яка амортизується, становитиме 10 000 грн (12 000 — 2 000). 50% від цієї вартості — 5 000 грн (10 000 х 50%).

Але отриманий підприємством об’єкт вже має нараховану суму амортизації 5 500 грн, тобто, перевищує розмір 50%.

Тому, на наш погляд, в цей момент амортизація 50% не нараховується.   Але якщо сума нарахованої амортизації буде менше 50%, слід донарахувати амортизацію, на наш погляд, до рівня 50% від вартості, яка амортизується.

Якщо амортизація нарахована в більшому розмірі, як за даними наведеного нами прикладу, то, на наш погляд, коригувати вже нараховану амортизацію немає підстав. Це не передбачено НП(С)БО 7.

Облік отриманого об’єкта ведеться підприємством в загальному порядку, як і інших МНМА.

Якщо цей об’єкт буде списуватися з балансу, відображається нарахування амортизації в розмірі наступної частини вартості, яка амортизується. Для наведеного нами прикладу — 4 500 грн. (10 000 — 5 500): Дт 94 тощо Кт 132 — 4 500 грн.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»