Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Безоплатна передача трактора: як документально оформити передачу ОЗ?

Комунальне підприємство «1» (в межах однієї ОТГ) згідно з рішенням передає безоплатно трактори іншому комунальному підприємству «2». Як це вплине на податок на прибуток та ПДВ КП «1»? Як документально оформити передачу ОЗ?

Документальне оформлення передачі ОЗ 

Будь-яка господарська операція, в т.ч. безоплатна передача має бути оформлена первинними документами, а саме: 

  • наказом на безоплатну передачу ОЗ;
  • дорученням від приймаючої сторони;
  • видатковою накладною або актом приймання-передачі. 

Акт складають у двох примірниках (для підприємства, що передає, та підприємства, яке приймає ОЗ). Затвердженої форми акта немає. На практиці для оформлення цієї операції використовують форму №ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (наказ Мінстату №352) та підписується сторонами.

 

Вплив безоплатної передачі ОЗ на податок на прибуток та ПДВ КП «1»

Податок на прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 ПКУ.

Відповідно до п. 138.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта та згідно з п.138.2 ПКУ зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Згідно з п. 4 розділу III Положення №1238, господарські організації відображають контрольовані ними (що перебувають у їх користуванні) основні засоби, які є об'єктами права комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), а також об'єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів.

Такі основні засоби відображаються у статті балансу "Основні засоби", в якій наводиться вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій № 561).

Таким чином, операції з безоплатної передачі основних засобів одним комунальним підприємством (якщо КП високодохідник) у господарське відання іншому комунальному підприємству:

  • збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму їх залишкової вартості, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку,
  • зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості такого окремого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Якщо КП малодохідник, то залишкова вартість безоплатно переданого ОЗ зберігається у складі витрат відповідно до даних бухобліку.

 

ПДВ

Відповідно до пп.197.1.16 ПКУ звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Тобто, застосування вищезазначеної пільги передбачає необхідні умови:

  • передача об’єктів в  державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність, а також  на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності;
  • передача проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, рішенням органу державної влади України.

Таким чином, при безкоштовній передачі КП «1» основних засобів КП «2» ПДВ не буде. 

А у разі невиконання умов, визначених пп.197.1.16 ПКУ,  безкоштовна передача КП «1» основних засобів КП «2» оподатковуватиметься ПДВ за ставкою 20 відсотків. При цьому, підприємство повинно буде визначити податкові зобов’язання на момент підписання акта приймання – передачі об’єкта основних засобів та скласти податкові накладні згідно із Порядком №1307 і зареєструвати їх в ЄРПН.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 82 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Щербина Світлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , ПДВ , Податок на прибуток

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі