Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Переобладнання ОЗ: як відобразити в обліку?

Підприємство має автостоянку з огорожею та воротами, яка частково амортизована. На місці стоянки планується будівництво тимчасової споруди – літнього будиночка. Огорожу перенесуть, а сама територія, що складається із піску, щебня, плитки тощо, буде основою для будиночку. Як відобразити в обліку? Що з ПДВ?

Бухгалтерський облік

Прямої відповіді на це питання в НП(С)БО 7 немає.

Можемо міркувати таким чином.

Автостоянка з точки зору обліку це споруда, яка обліковується на субрахунку 103 «Будинки та споруди».

Після переобладнання це вже буде літній будиночок, тобто, з точки зору бухобліку будинок, який також обліковуватиметься на субрахунку 103.

Відповідно до п. 14 НП(С)БО 7:

  • первісна  вартість  ОЗ збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта;
  • залишкова вартість ОЗ зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта ОЗ.

Спорудження літнього будиночка можна розглядати як модифікацію автостоянки. Модифікація – це створення нового на базі старого.

Таким чином, по-перше, на вартість спорудження будиночка збільшується первісна вартість об’єкта.

По-друге, оскільки огорожу переносять, то потрібно провести процедуру часткової ліквідації об’єкта ОЗ «Автостоянка».

В п. 46 Методрекомендацій №561 зазначено, що у разі часткової ліквідації об'єкта ОЗ його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта, а пропорційна ліквідованій частині сума сальдо з дооцінки відображається зменшенням додаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку. Те саме читаємо в п. 35 НП(С)БО 7.

Тобто, процедура часткової ліквідації відображається проводками (див. п. 40 додатку до Методрекомендацій №561):

  • Дт 131 Кт 103 – на суму нарахованої амортизації, яка стосується огорожі;
  • Дт 976 Кт 103 – на залишкову вартість огорожі.

Поряд з цим потрібно оприбуткувати огорожу: Дт 209 Кт 746.

Відповідно до п. 2.12 Методрекомендацій №2 запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо, ліквідації ОЗ), оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Оформляють часткову ліквідацію Актом списання основних засобів (часткової ліквідації) (форма затверджена Наказом №818).

Надалі, якщо огорожа буде знову встановлюватися, її вартість з субрахунку 209 спишуть на собівартість виготовлення нового об’єкта ОЗ: Дт 151 (152) Кт 209. На субрахунок 151 (152) спишуть й інші витрати на виготовлення ОЗ. Після того, як огорожа стане придатною для експлуатації, її зарахують на баланс як окремий об’єкт: Дт 103 Кт 151 (152).

Повернемося до розгляду обліку спорудження літнього будиночка (модифікації ОЗ).

Відповідно до норм п. 23 НП(С)БО 7 на період спорудження будиночка потрібно призупинити нарахування амортизації об’єкта «Автостоянка».

Доречно початок процедури модифікації оформити Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів (форма затверджена Наказом №818).

Всі витрати на спорудження будиночка обліковують на субрахунку 151. Після того, як будиночок буде готовий до експлуатації, його зараховують на баланс, фактично збільшуючи первісну вартість об’єкта «Автостоянка», який вже зменшений внаслідок часткової ліквідації: Дт 103 Кт 151. В цей самий момент змінюють назву об’єкта – на «Літній будиночок».

Оформити цю операцію можна Актом приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів (форма затверджена Наказом № 818).

В цей самий момент підприємство може переглянути строк корисного використання, ліквідаційну вартість і метод подальшої амортизації (п. 25, п. 28 НП(С)БО 7). З наступного місяця після модифікації поновлюється нарахування амортизації, виходячи з переглянутих строків, методу амортизації (п. 29 НП(С)БО 7).

 

Що з ПДВ?

Відповідно до правила п. 189.9 ПКУ, у разі ліквідації ОЗ така операція розглядається як постачання, а тому потрібно нарахувати ПЗ з ПДВ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Тобто, ПЗ з ПДВ потрібно нарахувати на суму не нижче залишкової вартості паркану. Але далі в п. 189.9 ПКУ сказано, що норми цього пункту не поширюються на випадки, коли є документ, що підтверджує ліквідацію.

Таким чином, якщо скласти Акт списання основних засобів (часткової ліквідації), нараховувати ПЗ з ПДВ не потрібно.

Причому немає підстав для коригування ПДВ на вартість автостоянки, яка додається до вартості спорудження будиночка.

ПДВ у витратах на спорудження літнього будиночка в загальному порядку відноситься до ПК.

 ***

Читайте також: Модернізація і ремонт основних засобів: від документального оформлення до відображення в бухобліку

 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 64 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , ПДВ , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі