Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Облік та оподаткування при викупі ТОВ частки в учасника

Засновник - фізособа планує вийти з ТОВ, забравши частку нежитлового приміщення. Які податкові наслідки для ТОВ і учасника - фізособи?

Бухгалтерський облік

Детально про бухоблік ми писали тут та тут.

Якщо частку учасника викуповує ТОВ, то заборгованість перед учасником відображається проведенням: Дт 452 Кт 672.

У разі передачі приміщення (об’єкта ОЗ) в рахунок погашення заборгованості в бухгалтерському обліку відображається продаж об’єкта ОЗ:

 • Дт 131 Кт 10 – списана нарахована амортизація приміщення, яке передаватиметься засновнику, який виходить з ТОВ;
 • Дт 286 Кт 10 – залишкова вартість приміщення відображена у складі необоротних активів, утримуваних для продажу;
 • Дт 672 Кт 712 – передано приміщення учаснику;
 • Дт 712 Кт 641 – нараховано ПЗ з ПДВ;
 • Дт 712 Кт 791 – дохід від продажу віднесено на фінрезультати;
 • Дт 943 Кт 286 – списана собівартість переданого приміщення;
 • Дт 791 Кт 943 – собівартість переданого приміщення списана на фінрезультати.

 

Податок на прибуток

Стосується ТОВ, яке є платником податку на прибуток.

В даній ситуації доходи від передачі приміщення (Дт 712 Кт 791) збільшують фінрезультат до оподаткування, а собівартість приміщення (Дт 791 Кт 943) зменшує цей фінрезультат.

Нагадаємо, що такий фінрезультат згідно з пп. 134.1.1 ПКУ є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Якщо платник застосовує коригування на податкові різниці, в зазначеній ситуації виникатиме «амортизаційна» різниця за ст. 138 ПКУ.

Фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема:

 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта;
 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Фінрезультат до оподаткування зменшується, зокрема:

 • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної з урахуванням положень статті 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
 • на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих ОЗ, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

 

ПДВ

Стосується ТОВ, яке є платником ПДВ.

Відповідно до пп. «а» п. 185.1 ПКУ, об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Своєю чергою, пп. 14.1.191 ПКУ встановлено, що постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Отже, операція з повернення ТОВ одному із засновників або учасників його внеску у вигляді товарів чи необоротних активів є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподатковуванню на загальних підставах за основною ставкою (така операція розглядається як продаж такого майна) – 20%.

Згідно з пп. 188.1 ПКУ, база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

 

ЄП групи ІІІ

Стосується ТОВ, яке перебуває на ЄП групи ІІІ.

Відповідно до п. 291.6 ПКУ, платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

У даній  ситуації розрахунки за проданий об’єкт ОЗ (приміщення) здійснюються не в грошовій формі, а шляхом заліку з заборгованістю за повернення внеску до СК.

Тому, на наш погляд, платник ЄП групи ІІІ не може здійснити таку операцію. Доведеться виплачувати частку коштами, після чого учасник оплатить цими коштами отримане від ТОВ приміщення.

Відповідно до п. 292.2 ПКУ, при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

 

ПДФО та ВЗ

Відповідно до пп. 170.2.2 ПКУдо продажу інвестиційного активу прирівнюються в тому числі операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, у якої інвестиційний актив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права (пп. 170.2.2 ПКУ).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу (пп. 170.2.2 ПКУ).

Відповідно до пп. 170.2.1 ПКУ, облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Тобто, якщо засновнику фізособі внаслідок виходу з ТОВ та викупу ТОВ частки передали приміщення, така фізособа самостійно повинна подати за наслідками року, в якому була передача приміщення, декларацію, в якій відобразити як вартість отриманого приміщення (дохід), так і суму коштів чи вартість майна, внесених до статутного капіталу ТОВ під час його створення чи суму коштів, витрачених на придбання корпоративних прав ТОВ (витрати).

Якщо доходи перевищують витрати, маємо прибуток, з якого фізособа має сплатити ПДФО за ставкою 18% і ВЗ за ставкою 1,5%.

Поряд з цим юридична особа (ТОВ), яка повернула кошти, має показати таку виплату у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «112». Таким чином, юрособа податки не утримує.

 ***

Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 64 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі