Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Як облікувати відходи деревини?

Підприємство придбаває дерев’яний брус, який переробляє (обрізає) і продає. Як обліковувати обрізки деревини, за умови, що вони використовуватимуться для опалення складу, і за умови, якщо не використовуватимуться?

Запаси – це активи, які утримуються для використання в господарській діяльності підприємства (див. п. 4 НП(С)БО 9). Відповідно до п. 5 цього П(С)БО запаси визнаються активом, якщо є ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

 

Якщо планується використання обрізків

Якщо обрізки деревини планується викристовувати для опалення складу, їх ставлять на баланс як активи.

 

За якою вартістю ставити на баланс?

Згідно з п. 2.13 Методрекомендацій №2 (Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів) первісна вартість запасів, що надійшли на склад від забракованих виробів та зворотних відходів виробництва, ліквідації основних засобів, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання.

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

В контексті розглядуваної ситуації обрізки можна оприбуткувати за вартістю, за якою їх можна продати в якості дров. Керівник підприємства призначає працівника чи комісію, які вирішують питання стосовно визначення вартості.

Оприбуткування таких обрізків відображають через зменшення первісної вартості придбаного брусу проведення: Дт 203 «Паливо» Кт 28.  

Кількість обрізків брусу (дрова) обліковують у метрах кубічних на підставі акту чи іншого прийнятого на підприємстві документу, який складається відповідальним працівником. Списують дрова також на підставі прийнятого на підприємстві документу, згідно з технологічною документацією обладнання, на роботу якого вони використані, технічних розрахунків тощо, що відображається проведенням: Дт 23, 91, 92, 94 Кт 203.

 

Чи є якісь норми списання деревини при обрізці брусу?

Обов’язкових до застосування всіма суб’єктами господарювання норм, встановлених нормативними документами, немає. Тому кожне підприємство може встановити такі норми самостійно, орієнтуючись на методичну літературу з деревообробки.

Поряд з цим, при розробці власних норм можна орієнтуватися на науково-методичні рекомендації, розміщені, наприклад, тут, на розрахунок норм витрат деревини, розміщений, наприклад, тут.

 

Якщо використання обрізків не планується

Якщо використання у господарській діяльності не планується, обрізки на балансі не відображаються. Те саме читаємо в п. 2.13 Методрекомендацій №2:

  • відходи, реалізація та/або використання яких у виробничому процесі не передбачається, активом не визнаються;
  • витрати на утилізацію цих відходів включаються до інших операційних витрат.

При цьому вся вартість придбаної сировини (брусу) потрапляє до собівартості готової продукції.

Обрізки, які не будуть використовуватись, підлягають утилізації. З питань визначення методу утилізації таких відходів радимо звернутися до Держекоінспекції.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі