Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Договір підряду з поетапним складанням актів: облік та оподаткування

Підприємство уклало договір підряду на виконання робіт. Як в обліку відображається дохід на кінець звітного кварталу, якщо замовником акти підписуються нерегулярно? Як нараховувати ПЗ з ПДВ? Як бухгалтерськими записами відображати надані послуги?

ПДВ

Як роз’яснювали податківці, для цілей оподаткування ПДВ довгостроковим договором (контрактом) є будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг (зверніть увагу – не обов’язково будівельними) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договором, який укладено на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Оскільки в даному випадку передбачено складання проміжних актів, такий договір не є довготривалим, а отже, правила, передбачені пп. 187.9 ПКУ, не діють – ПЗ з ПДВ визначаються в загальному порядку за датою першої події (або отримання передоплати або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку).

При цьому, згідно з наведеним у роз’ясненні «Вісника» висновку суду, виконавець може підписати акт в односторонньому порядку. Такий акт вважатиметься погодженим, а послуги — наданими в повному обсязі.

Отже, вважаємо, що незалежно від того, коли замовником буде підписано акт виконаних робіт, ПЗ з ПДВ (а також і складати ПН безпосередньо на замовника) необхідно на дату складання і підписання виконавцем такого акту (якщо роботи виконуються без передоплати).

 

Податок на прибуток та бухгалтерський облік

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МФСЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Згідно з п. 5 П(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Тобто при відображенні доходу застосовується метод нарахування, а не отримання коштів.

Своєю чергою, як передбачено п. 10 П(С)БО 15 дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

  • можливості достовірної оцінки доходу;
  • імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
  • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
  • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

  • вивченням виконаної роботи;
  • визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
  • визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Отже, якщо підприємство за домовленістю з замовником може визначити частину виконаних у періоді робіт, то дохід визнається у визначеному розмірі. Якщо ж така частина не визначена, то дохід визнається у розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Разом з цим відповідно до п. 5 ст. 9 Закону про бухоблік господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Тобто не залежно від наявності підписаних документів (актів).

Крім того, як було зазначено вище - виконавець може підписати акт в односторонньому порядку. Отже, підприємство визнає дохід у тому періоді в якому фактично було виконано відповідну частину роботи на яку складається акт виконаних робіт, незалежно від того в якому періоді цей акт буде підписано замовником.

Бухгалтерські рахунки, що використовуються для обліку розрахунків з замовником залежать від того, чи здійснювалась передоплата за надані послуги чи ні:


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

Передоплата не здійснювалась

1.

Складено акт про надання послуг

361

703

2.

Відображено зобов'язання з ПДВ

703

641/ПДВ

3.

Отримано кошти за надані послуги

311

361

Виконання робіт по передоплаті

1.

Отримано попередню оплату

311

681

2.

Відображено ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

3.

Складено акт про надання послуг

361

703

4.

Списано суму податкових зобов'язань після поставки

703

643

5.

Проведено зарахування заборгованостей

681

361

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Доходи , ПДВ , Облік , Послуги

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі