Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Облік одягу на комунальному недержавному підприємстві

Підприємство в лютому 2020 року стало комунальним недержавним підприємством. На який рахунок можна оприбуткувати дитячий одяг (трусики, маєчки, колготки тощо) та як його правильно списати?

Облік

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до ЄДР запису про її припинення, а юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ст. 104 ЦКУ). Тобто дата внесення відповідного запису до ЄДР є датою державної реєстрації КНП. А отже, саме з цієї дати перетворений заклад охорони здоров’я повинен організувати та вести бухгалтерський облік за правилами, встановленими для звичайних підприємств, а не для бюджетних установ.

КНП при веденні обліку керується Законом про бухоблік, П(С)БО та Методрекомендаціями із обліку. Тобто КНП використовує у своїй роботі всю нормативно-правову базу, як і звичайні госпрозрахункові підприємства, але із поправкою на неприбутковість (тому деякі П(С)БО).

Порядок відображення в бухобліку операцій щодо придбання дитячого одягу залежить від того, до якої групи активів такий одяг відноситься - до запасів чи основних засобів.

 

Одяг – МШП

Так, якщо нормативний термін використання одягу не перевищує 1 року, облік її ведеться в складі запасів (п. 6 П(С)БО 9) – на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Якщо дитячий одяг визнається МШП, то одночасно з його видачею, тобто передання в експлуатацію, кредитується рахунок 22 зі списанням вартості одягу на витратні рахунки (Дт 23/91, 94  Кт 22). Далі ведуть тільки оперативний кількісний облік такого одягу у розрізі відповідальних осіб і місць експлуатації відповідно до п. 23 П(С)БО 9.

 

Одяг – ОЗ

Якщо ж нормативний термін використання одягу більше 1 року відноситься до складу необоротних матеріальних активів (п. 4 П(С)БО 7). При цьому, якщо вартість одягу менше встановленого підприємством у наказі про облікову політику вартісного критерію основних засобів, тоді такий одяг слід обліковувати як МНМА – рахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», якщо ж більше - інші основні засоби – рахунок 109 «Інші основні засоби»[1].

Як правило, прибуткові підприємства з метою зближення бухобліку з податковим обліком у бухобліку установлюють вартісний поріг такий ж як в податковому обліку – наразі це 20 тис. грн (див. пп.14.1.138 ПКУ). Хоча це може бути і будь-яке інше значення, затверджене наказом про облікову політику.

Оскільки КПН не є платником податку на прибуток, а отже, не зважає «податкову» межу приналежності до ОЗ. Втім може за власним бажанням притримуватися цього вартісного критерію в бухобліку.

При зарахуванні одягу до складу основних засобів, його вартість необхідно в загальному порядку амортизувати із застосуванням одного з передбачених п. 26 П(С)БО 7 методів, передбачених для ОЗ.

Амортизацію нараховують щомісячно протягом установленого підприємством строку корисного використання об’єкта.

Якщо одяг враховується в складі МНМА, амортизація нараховується одним з передбачених для даних активів методом (п. 27 П(С)БО 7):

 • прямолінійним;
 • виробничим;
 • 50% вартості в першому місяці використання і 50% — у місяці списання з балансу;
 • 100% вартості в першому місяці використання.

Який саме метод обраний для ОЗ та МНМА має бути передбачено в наказі про облікову політику підприємства.

З балансу одяг списують проведення:

 • Дт 131 (132) — Кт 109 (112);
 • Дт 949 — Кт 109 (112).

Списання відбувається у звітному періоді, коли одяг більше не відповідає визначенню «актив», тобто коли не використовується та не приноситься економічні вигоди. Тобто навіть, якщо одяг буде повністю замортизований, втім й надалі використовуватися, то списувати його із обліку не потрібно.

 

Документальне оформлення

При документальному оформленні операцій із одягом, який належить до МШП, доцільно застосовувати форми, затверджені наказом №145:

 • №МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»;
 • №МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів»;
 • №МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».

При документальному оформленні операцій із одягом, який належить до МНМА чи ОЗ, застосовуються форми, затверджені наказом №352: 

 • №ОЗ-1 «Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма № ОЗ-1);
 • №ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» (форма № ОЗ-3);
 • ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів» (форма № ОЗ-6).


[1] Зауважимо, що фахівці «Віснику» одного разу говорили саме про субрахунок 109 (див. тут), а іншого разу про субрахунок 106 «Iнструменти, прилади та інвентар». Втім, вважаємо, що одяг за своєю сутністю не є ні інструментом, ні приладом, ні інвентарем, а тому субрахунок 106 навряд чи може підійти для обліку одягу.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі