Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Спецобладнання вартістю 23 млн грн: МНМА чи МШП?

Придбали обладнання, яке фіксує парогенератор при транспортуванні вартістю 23 млн грн. Термін експлуатації обладнання (це термін контракту) 5 місяців, далі не використовуватиметься. Можна оприбуткувати на рахунок МШП (чи МНМА і списати 50%/50%) та списати при виконанні перевезення згідно з контрактом?

Для початку давайте визначимося, що належить до ОЗ, а що до МНМА.

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ ОЗ — це матеріальні активи вартість яких не перевищує 6000 грн, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності,  і яка поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана, зокрема, з виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 ПКУ).

Відповідно до  п. 4 П(С)БО 7 ОЗ — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно з п. 6 П(С)БО 7 об’єкт ОЗ визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до пп. 4, 5 П(С)БО 7 та пп. 27 Методичних рекомендацій №561 МНМА – це предмети, строк експлуатації яких понад 1 рік. Пунктом 5.2 П(С)БО 7 зазначено, що підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА. 

При цьому певна межа цієї вартості не обмежується, тобто підприємство може встановити цю ознаку на рівні 5000 грн, 6000 грн, 10000 грн тощо, всі суми без ПДВ. Тоді все, що дешевше обраної ознаки – буде МНМА, все, що дорожче – ОЗ.

Якщо підприємство є платником податку на прибуток і при цьому коригує фінрезультат, то воно веде окремий податковий облік амортизації ОЗ, і в цьому випадку більшість платників податку на прибуток орієнтуються на «податкову» ознаку МНМА – 6000 грн без врахування ПДВ (пп. 14.1.138 ПКУ) – бо так зручніше. Якщо підприємство є платником податку на прибуток, але не коригує фінрезультат, воно може не зважати на правила пп. 14.1.138 ПКУ і встановити власну вартісну межу між ОЗ та МНМА, що відрізняється від 6000 грн.

Таким чином, всі активи, вартість яких нижче прийнятої вартісної межі та які використовуються більше одного року, у бухобліку потрапляють до МНМА, а активи, які використовуються понад рік і вартість яких вища, від прийнятої межі, у бухобліку визнаються ОЗ. При цьому, якщо підприємство коригує фінрезультат, то у нього буде окремий податковий облік ОЗ. 

Тобто, при придбанні підприємством обладнання, яке фіксує парогенератори при транспортуванні, вартістю 23 млн грн за відповідністю до цінового критерію не можна віднести до МНМА з амортизацією 50%/50%.  Оскільки, обладнання коштує дорого, окрім того воно буде використане для надання послуг по перевезенню згідно з договором, що в майбутньому приведе до отримання прибутку, доцільно було б обліковувати у складі ОЗ 4 групи.

Але враховуючи,  що таке обладнання використовуватиметься лише протягом дії договору – 5 місяців, а далі ні, звернемося до визначення МШП. 

Відповідно до п. 6 П(С)БО 9  та п. 1.3 Методрекомендацій №2 МШП - це запаси, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. 

Тобто при класифікації активів слід орієнтуватися на очікуваний період їх використання, а не на фактичний. Тому що не відомо скільки прослужить даний актив при зарахуванні його на баланс. Крім того, жодним нормативним документом не встановлено обмежень із цього приводу, тому навіть дуже дороге обладнання можна віднести до МШП, якщо при цьому строк його експлуатації не перевищує один рік (операційний цикл). Виходить, що строк служби це єдиний критерій для віднесення того даного обладнання до МШП. МШП обліковують у складі активів (на рахунку 22) тільки до передачі в експлуатацію, а після передачі їх списують з балансу.

Очікуваний строк використання МШП установлюють при їх оприбуткуванні на баланс і фіксують у первинних документах. Це дозволить уникнути можливих претензій з боку податківців, щодо класифікації таких предметів.

Відповідно до п. 23 П(С)БО 9п. 2.22 Методрекомендацій №2 вартість МШП,  що передані   в   експлуатацію,   виключається   зі   складу  активів (списується  з  балансу)  з подальшою  організацією  оперативного кількісного  обліку  таких  предметів  за  місцями  експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. 

Далі, при передачі МШП в експлуатацію та іншому вибутті проводять їх оцінку із застосуванням одного з методів, передбачених п. 16 П(С)БО 9. МШП, що вибули, списують з обліку на витрати залежно від їх призначення (Дт 15, 23, 91, 92, 93, 94 Кт 22). Якщо надалі МШП визнають придатними для подальшого використання, їх повертають з експлуатації на склад і знову оприбутковують (Дт 22 Кт 719).

Якщо підприємство обере віднести придбане обладнання на ОЗ, то найпростішим методом амортизації є прямолінійний - з нарахуванням однакової щомісячної суми амортизації, а ліквідаційна вартість при цьому зможе дорівнювати нулю. Взагалі підприємство має право самостійно обирати метод за яким амортизувати обладнання далі, цей метод має бути зазначений в наказі про облікову політику відповідно до п. 2.1 та п. 2.5 Методичних рекомендацій №635.

При цьому, високодохідні платники повинні вести окремий податковий облік ОЗ. Для них наразі мінімально допустимі строки амортизації ОЗ прописані в пп. 138.3.3 ПКУ. Такі платники визначають амортизаційні різниці і коригують на них бухгалтерський фінансовий результат — об’єкт обкладення податком на прибуток.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що підприємство може віднести прибдане обладнання до складу МШП за критерієм строку служби, та оприбуткувати на рахунок 22, ввести в експлуатацію (МШП вводиться в експлуатацію в повній вартості) на початку виконання робіт згідно з договором та списати з балансу по закінченню відповідних робіт. Тільки пам’ятайте, що такі дії мають бути документально зафіксовані.   

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Щербина Світлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нематеріальні активи , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі