Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Основні засоби без залишкової вартості: як списати?

Як списувати основні засоби, балансова вартість яких менша 10 000 грн без залишкової вартості?

Бухгалтерський облік ОЗ на підприємстві ведеться на підставі П(С)БО 7 та Методичних рекомендацій №561. Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 об'єкт ОЗ перестає визнаватися активом (списується з балансу), зокрема, у разі його невідповідності до критеріїв визнання активом.

Створена комісія, зокрема:

  • здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
  • встановлює причини невідповідності критеріям активу;
  • визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, які можуть бути отримані під час ліквідації об'єкта ОЗ;
  • складає та підписує акти на списання ОЗ (типові форми №ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» та №ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів», затверджені Наказом №352).

Для визначення непридатності об'єкта ОЗ до використання й оформлення відповідних первинних документів керівник підприємства створює постійно діючу комісію, яка затверджується наказом.

Відповідно до пп. 189.9 ПКУ у разі, якщо ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням керівника, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких ОЗ за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

При цьому ця норма не поширюється на випадки, коли ОЗ ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди керівника, у тому числі в разі викрадення ОЗ, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Таким чином, операції з ліквідації ОЗ у разі знищення, розібрання або перетворення ОЗ в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, не буде оподаткуватися ПДВ та не нарахуватимуться ПЗ з ПДВ за наявності підтверджуючих документів.

Таким документом може бути акт технічного стану, яке підприємство замовляє в підприємства, вид діяльності якого передбачає надання висновків про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів. В акті на списання майна експерти детально зазначаються причини його списання та роблять висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

Крім того, на підприємстві складається протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна підписані членами комісії, які разом з актами технічного стану (підписані експетрами, які зробили заключення) подаються на розгляд керівника підприємства, який приймає рішення про їх затвердження і за прийняте рішення несе персональну відповідальність.

У бухгалтерському обліку відповідно до п. 34 П(С)БО 7 фінансовий результат від вибуття об'єктів ОЗ визначається відніманням із доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям ОЗ, тобто у цьому випадку під час ліквідації об'єкта ОЗ дохід дорівнює нулю — при нульовій залишковій вартості (списується проведенням Дт 131 Кт 10).

Деталі, вузли, агрегати й інші матеріали, отримані під час розбирання і демонтажу ОЗ, що ліквідовуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу із зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів (Дт 20 Кт 746).

Відповідно до п. 146.16 ПКУ за рішенням комісії ОЗ ліквідовується. При цьому ні доходів, ні витрат у податковому обліку не виникає. У момент ліквідації об'єкта ОЗ (за пп. 189.9 ПКУ) ПЗ з ПДВ також не нараховуються, адже база оподаткування — залишкова вартість — дорівнює нулю. Складається типовий акт за ф. №ОЗ-3 або №ОЗ-4 у двох примірниках. До цих документів підшивається інвентарна картка ОЗ (ф. №ОЗ-6), в якій робиться запис про вибуття, а також проставляються позначки в описі інвентарних карток обліку ОЗ (ф. №ОЗ-7), картці обліку руху ОЗ (ф. №ОЗ-8), інвентарному списку ОЗ (ф. №ОЗ-9).

Різниця між первісною вартістю ліквідаційного об'єкта ОЗ і нарахованою амортизацією списується на витрати звітного періоду, в якому було прийнято рішення про ліквідацію.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Щербина Світлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі