Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Поточний ремонт чи модернізація: як класифікувати витрати на ремонт?

Підприємство, з обсягом доходу до 20 млн грн, здійснює поточний ремонт власних та орендованих будівель, транспортних засобів. Суми витрат значні. Чи має право підприємство відносити до витрат в поточному періоді такі витрати?

При обліку ОЗ (як власних, так і орендованих) підприємство може використовувати Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом №561. Зокрема, правилам обліку ремонту та поліпшення основних засобів присвячено 6 Розділ (п. 28-33).

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто- чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.

Наприклад, заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об'єкта основних засобів, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонента відображається капітальними інвестиціями у придбання нового об'єкту основних засобів і списанням заміненого об'єкту.

Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від їх використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування.

Витрати на капітальний ремонт об'єктів ОЗ визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів.

Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання.

Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.

Своєю чергою, вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

Прикладами поліпшення є:

а) модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;

г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Водночас, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу витрат звітного періоду.

Таким чином, основним критерієм віднесення проведеного ремонту до поточного або до капітальних витрат є його вплив на очікувані вигоди від використання об’єкта ОЗ, який підлягає ремонту.

Отже, якщо ремонт здійснюється виключно для підтримання об’єктів ОЗ в робочому стані, то такий ремонт є поточним і відноситься до витрат підприємства за правилами встановленими П(С)БО 16.

У разі ж, якщо ремонт збільшує потужності ОЗ (або збільшують економічні вигоди від їх використання), то такий ремонт є модернізацією (поліпшення) і підлягає капіталізації як окремий об’єкт ОЗ (або у збільшення первісної вартості власних ОЗ), з подальшою амортизацією.

Будь-яких інших обмежень щодо віднесення витрат  на ремонт до складу витрат підприємства немає.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Витрати , Оренда , Нерухомість , Облік , Ремонт

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі