Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Часткова компенсація вартості придбаного обладнання: бухоблік

ТОВ придбало напівпричепи в лізинг для виробничих потреб та подало документи для компенсації частки за лінією ЕБРР за програмою DCFTA. Одержано 10% як «компенсацію від EBRD згідно з програмою DCFTA, без ПДВ». Чи зменшувати первісну вартість напівпричепів? Якщо ні, то як цю компенсацію відобразити в бухобліку?

Відповідно до норм П(С)БО 7 раніше визнана первісна вартість об'єкта основних засобів може:

 • збільшуватися на суму витрат,  пов'язаних   з   поліпшенням   об'єкта    (модернізація, модифікація, добудова,  дообладнання,  реконструкція  тощо) (п. 14 П(С)БО 7);
 • переоцінюватися (як збільшуватися, так і зменшуватися), якщо   залишкова   вартість   цього   об'єкта   суттєво відрізняється  від  його  справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7).

Також первісна вартість ОЗ може переглядатися, якщо було допущено помилку при її формуванні відповідно до норм П(С)БО 6.

Жодного випадку із вищенаведеного у ТОВ не виникло, а отже, отриману компенсацію не слід розглядати як зміну первісної вартості придбаного активу. Відповідно до умов питання підприємство звернулося до міжнародної організації за міжнародною програмою для отримання часткової компенсації за придбаний актив – напівпричіп.

Вважаємо, що таку компенсацію від EBRD слід розглядати в призмі цільових надходжень й обліковувати їх на субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень — це кошти, які підприємство отримує на чітко визначену мету (згідно з установленими умовами витрачання, затвердженими планами та кошторисами тощо). Вони можуть надходити у вигляді субсидій, асигнувань з бюджету і цільових фондів, гуманітарної допомоги, внесків фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 16 П(С)БО 15  цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно буде отримано та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Втім, відповідна сума такого фінансування буде включатися до доходу в залежності від того, для яких цілей таке фінансування і коли воно надходить.

Цільове  фінансування  для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство,  та фінансування для надання  підтримки підприємству  без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Водночас, оскільки компенсація вартості напівпричепу є цільовим фінансуванням у капітальні інвестиції, то її суми визнають доходом протягом періоду корисного використання такого ОЗ пропорційно сумі нарахованої амортизації відповідного ОЗ (п. 18 П(С)БО 15).

Таким чином, підприємство при отриманні напівпричепу та компенсації від EBRD має відобразити такі проведення:

 • Дт 152 Кт 631, Дт 641 Кт 631 – оприбутковано напівпричіп та відображено ПК з ПДВ;
 • Дт 631 Кт 311 – перераховано кошти за напівпричіп;
 • Дт 105 Кт 152 – введено в експлуатацію напівпричіп;
 • Дт 23/91, 93 чи 94 Кт 131 – нараховано амортизацію;
 • Дт 312 Кт 377 - отримано часткову компенсацію вартості напівпричепа;
 • Дт 377 Кт 484 - визнано цільове фінансування у сумі отриманої компенсації;
 • Дт 484 Кт 69 - одночасно із цільовим фінансуванням визнано доходи майбутніх періодів;
 • Дт 23/91, 93 чи 94 Кт 131 - нараховано амортизацію після отримання компенсації;
 • Дт 69 Кт 745 -  визнано дохід від отриманої компенсації пропорційно нарахованій амортизації. Зверніть увагу, що оскільки компенсація надається лише в розмірі 10% від вартості напівпричепа, то дохід визнаватиметься в меншій сумі, ніж сума нарахованої амортизації, лише в частині цих 10%.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі