Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Переведення тварин з однієї групи до іншої: відображення в бухобліку

Як відобразити в бухобліку переведення великої рогатої худоби (за групами) з довгострокових до поточних? За якою вартістю?

Відповідно до П(С)БО 30 біологічні активи поділяються на два види: поточні та довгострокові. Їх визначення наведені у п. 4 П(С)БО 30. Поточні БА здатні давати економічні вигоди протягом періоду менше 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. Наприклад, молодняк ВРХ (бички й телиці), придбаний для вирощування та відгодівлі, буде поточними біологічними активами. Довгострокові БА - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами (наприклад, це корови, утримувані для надою молока або бики-плідники).

В межах кожного з цих двох видів БА можна створювати групи – на розсуд підприємства, наприклад, ВРХ молочного або м’ясного напряму, групи за статтю та віком.

Для цілей фінансової звітності виділяють три групи тварин (п. 25 П(С)БО 30):

  • робоча худоба (наприклад, воли);
  • продуктивна худоба (наприклад, молочне стадо або бики-плідники);
  • тварини на вирощуванні та відгодівлі (телята, бички, телиці)

Тварини як активи можуть оцінюватися за справедливою чи первісною вартістю, тому в бухобліку їх групують на таких субрахунках:

  • 163 «Довгострокові біологічні aктиви тваринництва, які оцінені зa справедливою вартістю»;
  • 164 «Довгострокові біолoгічні активи тваринництва, які оцінені зa первісною вартістю»;
  • 212 «Поточнi біологічні активи тваринництва, які оцінeні за справедливою ваpтістю»;
  • 213 «Поточні біологічні активи твaринництва, які оцінені за первіснoю вартістю».

Зверніть увагу, що субрахунок 107 «Тварини» не застосовується, оскільки на ньому обліковують активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, наприклад, службових собак тощо.

Підприємства для обліку кожної групи тварин можуть використовувати окремі субрахунки третього порядку до субрахунків 163, 164, 212, 213 відповідно. Наприклад, 1631 «Робоча худоба». Також можливий поділ тварин на групи за статево-віковими, ваговими та іншими характеристиками. Таке групування передбачено Методрекомендаціями №73. Кількість таких груп залежить від виду тварин, спеціалізації, розмірів підприємства. Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцінка наведені у Таблиці 1 Методрекомендацій №73, а порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінка – у Таблиці 3 Методрекомендацій № 73.

Порядок оцінки тварин за справедливою вартістю або за первісною вартістю (собівартістю) визначено у п. 10 – 15 П(С)БО 30.

Щоб документально оформити переведення тварин з однієї групу в іншу, сільгосппідприємства можуть самостійно розробити первинні документи. При цьому вони повинні містити обов’язкові реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік та Положенням № 88. Також для цієї мети можна скористатися типовими формами, наведеними в додатках до Методрекомендацій №73. Переведення тварин із групи в групу згідно з пп. 4.2.7 Методрекомендацій № 73 оформлюється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9, далі – Акт переведення). Це універсальний документ, який можна використовувати за всіма видами і технологічними групами тварин.

У бухобліку переведення тварин з групи в групу відображається в аналітичному обліку у розрізі груп, якщо групи обліковуються на одному синтетичному рахунку чи субрахунку, або у синтетичному обліку, якщо тварини переводяться між групами, які обліковуються на різних рахунках (субрахунках). Наприклад, переведення тварин з групи «телиці до 2 років запліднені» в групу «корови» відображається так:

  • Дт 155 Кт 213 - Переведено тварину до іншої групи;
  • Дт 164 Кт 155 - Зараховано тварину до складу довгострокових біологічних активів (за виробничою собівартістю).

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі