Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Як облікувати пільги для учасника міжнародних науково-технічних програм та проектів?

Чи поширюються на міжнародний науково-технічний проект пп. 142.3 ПКУ та пп. 197.11 ПКУ? Яку інформацію надавати ДФС для підтвердження права на ці податкові пільги? Як в обліку відображаються акт виконаних робіт на надання послуг нерезиденту та суми ПДВ?

Запитання:

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів у рамках проекту «Впровадження ефективних процедур біобезпеки для боротьби з критично важливими високопатагеними вірусами для людини і тварин в Україні», який фінансує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, уклав договір з Інститутом Фрідріха Лефлера, Федеральний дослідний інститут здоров’я тварин. Цей проект зареєстровано відповідно до Порядку №1507. Цей Порядок визначає механізм державної реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, усіх рівнів, з метою реалізації можливостей отримання передбачених законодавством пільг. 

Чи поширюються на цей проект податкові пільги відповідно до пп. 142.3 ПКУ щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, та пп. 197.11 ПКУ щодо звільнення від ПДВ коштів, отриманих за рахунок міжнародної технічної допомоги?

Яку інформацію необхідно надати органу ДФС для підтвердження права на отримання податкових пільг? Як в обліку відображаються акт виконаних робіт на надання послуг нерезиденту та суми ПДВ? 

 

Відповідь:

У пп. 142.3 ПКУ передбачено звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми – Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для:

 • подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації;
 • перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

ДФС в листі від 13.04.2017 р. № 7828/6/99-99-15-02-02-15 щодо включення міжнародної технічної допомоги до складу доходів та неврахування витрат, здійснених за рахунок міжнародної технічної допомоги, у складі витрат повідомляє: статтею 3 ПКУ визначено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Так, відповідно до п. 142.3 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток підприємств, зокрема, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Таким чином, звільненню підлягатиме прибуток, отриманий від операцій, що здійснюються відповідно до умов контракту та фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги.

ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на розмір прибутку, звільненого від оподаткування. Отже, такі операції відображаються відповідно до правил бухобліку.

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджено постановою Кабміну №153.

Наведемо значення деяких термінів, що вживаються в Порядку №153

 • міжнародна технічна допомога – фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;
 • донор – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України. Звертаємо особливу увагу на цю необхідність наявності відповідного міжнародного договору – адже тільки за цієї умови можна отримати пільгу з податку на прибуток;
 • програма – проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;
 • проект – документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у т. ч. співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків.

Відповідно до п. 3 Порядку №153 міжнародна технічна допомога може залучатися у вигляді:

 • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
 • робіт і послуг;
 • прав інтелектуальної власності;
 • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
 • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

Отже, якщо договір (контракт) укладено не в рамках міжнародної технічної допомоги (адже немає відповідного міжнародного договору), то податкова пільга, встановлена п. 142.3 ПКУ, на міжнародні науково-технічні програми і проекти не поширюється. 

На виконання ч. 5 ст. 66 Закону №848 наказом Міністерства освіти і науки України №1507 затверджено Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництв.

У ч. 2 ст. 66 Закону №848 зазначено, що міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється, зокрема, шляхом:

 • проведення спільних досліджень та розробок з міжнародними колективами спеціалістів, міжнародними інститутами та спільними підприємствами, використання права власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат на основі договорів між суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності;
 • взаємного обміну науковою та науково-технічною інформацією, використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних.

Згідно з ч. 3 ст. 66 Закону №848 суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть:

 • брати участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів;
 • укладати угоди з іноземними організаціями і юридичними особами;
 • брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів;
 • укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами;
 • брати участь у міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, визначає порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва (ч. 5 ст. 66 Закону №848).

Нагадаємо, що відповідно до п. 2 Порядку №1507 міжнародний науково-технічний проект - це комплекс взаємопов'язаних, спрямованих на дослідження, розроблення, удосконалення та впровадження науково-технічних досягнень робіт (заходів), що проводяться спільно українськими й іноземними вченими відповідно до законодавства України.

У абз. 2 п. 3 Порядку №1507 зазначено, що реєстрація міжнародно-технічних програм і проектів здійснюється з метою:

 • моніторингу міжнародного науково-технічного співробітництва, його кількісного та якісного аналізу;
 • узагальнення актуальних напрямів і вирішення адміністративних питань організації, планування, контролю, регулювання та стимулювання на державному рівні.

Витрати, пов'язані з підготовкою та поданням документів на державну реєстрацію міжнародно-технічних програм і проектів, покриваються за рахунок коштів виконавців/одержувачів (п. 7 Порядку №1507).

 

 ПДВ

Відповідно до п. 197.11 ПКУ звільняються від оподаткування операції з:

 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Міжнародний договір України в ст. 2 Закону №1906 визначено як укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Положеннями ч. 1 ст. 3 Закону №1906 передбачено, що міжнародні договори України укладаються:

 • Президентом України або за його дорученням – від імені України;
 • Кабінетом Міністрів України або за його дорученням – від імені Уряду України;
 • міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами – від імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів.

Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори України з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України (ч. 3 ст. 3 Закону №1906).

Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів (ч. 4 ст. 3 Закону №1906).

Отже, зовнішньоекономічний договір, укладений в рамках міжнародного науково-технічного проекту, який фінансує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, з метою застосування п. 197.11 ПКУ щодо звільнення від оподаткування ПДВ не є міжнародним договором України. Тому виконані роботи та надані послуги в межах такого договору підлягають оподаткуванню ПДВ у загальному порядку.

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

При цьому пп. 186.2-186.4 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Так, місцем постачання послуг є місце фактичного надання послуг, зокрема, у сфері освіти та науки інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів (пп. 186.2.3 ПКУ).

Таким чином, місце виконання робіт та надання послуг за зовнішньоекономічним договором, укладеним в рамках міжнародного науково-технічного проекту, розташоване на митній території України. 

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (п. 188.1 ПКУ).

У бухобліку операції з виконання робіт та надання послуг за актом нерезиденту та суми ПДВ відображаються так:

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Дебет

Кредит

04.01.2019 визнано дохід за актом виконаних робіт, підписаним представником нерезидента (курс НБУ 31,220257)

362

703

100000,00 EUR

3122025,7 UAH

04.01.2019 нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

520337,62 UAH

Нагадаємо, що Державний науково-контрольний інститут для отримання відповіді також може скористатися правом, наданим йому п. 52.1 ПКУ, та звернутися (з детальним описом своєї господарської діяльності) до контролюючих органів за наданням йому безоплатної ІПК з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Нерезиденти , ПДВ , Пільги , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі