Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Нюанси списання вартості поліпшення орендованого приміщення

ТОВ орендувало виробниче приміщення. Відповідно договору з дозволу Орендодавця провели ремонт приміщення та сформували об’єкт «Поліпшення та ремонт орендованого приміщення», яке амортизувалося. Договір оренди розірваний, але залишився залишок за цим об'єктом. На які статті витрат списати цей залишок? Чи потрібно нараховувати ПДВ?

Бухоблік

Якщо відремонтоване та поліпшене приміщення передається орендодавцю без компенсації вартості його ремонту та поліпшення, то в обліку слід ліквідувати окремий об’єкт ОЗ «Поліпшення та ремонт орендованого приміщення», списати його вартість та нарахувати на залишок за 117 субрахунком податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ:

  • Дт 976 Кт 117 – на суму списаної залишкової вартості об’єкта ОЗ «Поліпшення та ремонт орендованого приміщення»;
  • Дт 132 Кт 117 – на суму накопиченого зносу об’єкта ОЗ «Поліпшення та ремонт орендованого приміщення»;
  • Дт 976 Кт 641 – на суму  податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих на залишкову вартість об’єкта ОЗ при його списанні внаслідок безоплатної передачі орендодавцю (п. 198.5 ПКУ та п. 11 Інструкції №141).

 

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Якщо підприємство застосовує податкові різниці, то фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації вартості поліпшення орендованого приміщення згідно з  бухобліком;
  • на суму залишкової вартості поліпшення орендованого приміщення, визначеної відповідно до бухобліку, у разі ліквідації такого об’єкта.

Одночасно фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму розрахованої амортизації вартості поліпшення орендованого приміщення відповідно до п. 138.3 ПКУ;
  • на суму залишкової вартості поліпшення орендованого приміщення, визначеної з урахуванням положень п. 138.3 ПКУ, у разі ліквідації такого об’єкта.

Якщо підприємство не застосовує податкові різниці, то фінрезультат визначається за даними бухобліку без будь-яких коригувань.

 

Нарахування податкових зобов'язань з ПДВ

Недоамортизована вартість поліпшення орендованого приміщення, яка не компенсується орендодавцем орендарю, є базою для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі пп. «г» п. 198.5 ПКУ.

Відповідно до п. 11 Порядку №1307 у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПКУ платник ПДВ складає окремі зведені податкові накладні за необоротними активами, які починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі «Зведена податкова накладна» робиться помітка «X».

У таких зведених податкових накладних у графі «Отримувач (покупець)» платник ПДВ  зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до п. 8 Порядку №1307 - 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності.

У графі 2 розділу Б такої ПН зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника ПДВ при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ. У даному випадку тут слід зазначити всі ПН, за якими було визнано податковий кредит при проведенні ремонту орендованого приміщення, у тій частці, яка відповідає недоамортизорваній вартості поліпшення.

У графі 4 зазначається «грн», у графі 10 зазначається недоамортизована частина вартості необоротного активу, на яку нараховується ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, графи 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11 не заповнюються.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
ПДВ , Податок на прибуток , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі