Головна Усі консультації Оподаткування ПДВ

Податкова накладна: особливості заповнення окремих граф

Як заповнюються графи "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків" податкової накладної?

Запитання: Як правильно вказати в новій податковій накладній у полі "Форма проведених розрахунків" - оплата з поточного рахунку чи рахунка? А в графі "Вид цивільно правового договору (при постачанні без договору)" - "усний договір купівлі - продажу", "рахунок - фактура", чи "договір поставки"

Відповідь: Формою податкової накладної, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року N 957 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129, передбачено такі значення для реквізиту «Форма проведених розрахунків»: бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо. Якщо оплата була здійснена у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів з поточного рахунка, цей реквізит заповнюється відповідно – «оплата з поточного рахунка». Якщо постачальник заповнить його як «оплата з поточного рахунку», це не призведе до недійсності такої податкової накладної, оскільки даний реквізит буде заповнено таким чином, що не призводить до спотворення його змісту.

Тепер щодо виду цивільно-правового договору. У ст. 202 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) надано визначення угоди як «дії особи, спрямованих на набуття, зміну або зупинення цивільних прав та обов'язків». Далі, в ст. 205 ЦКУ зазначено, що угоди можуть відбуватися в усній або в письмовій формі. А в ст. 206 ЦКУ зазначено, що усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. Зрозуміло, що це не стосується угод, які повинні засвідчуватися нотаріально, підлягають державній реєстрації, а також тих, для яких недодержання письмової форми тягне їх недійсність.

У ст. 208 ЦКУ визначено, що у письмовій формі вчиняються всі угоди між юридичними особами, крім тих, які передбачені ст. 206 ЦКУ і є усними (тобто повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення). Для юридичних осіб усні угоди можливі тільки у випадку готівкового розрахунку за товари, роботи, послуги саме в момент їх отримання покупцем. При цьому юридичній особі, що сплатила готівкові кошти за товари (роботи, послуги), видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів (ч. 2 ст. 206 ЦКУ). У свою чергу, це можливо при купівлі товарів (робіт, послуг) за готівку на ринках, в магазинах і т.п. Юридичні особи оформляють такі операції через підзвітних осіб. Всі інші угоди юросіб між собою повинні оформлятися письмово.

Вимоги до письмової форми договору викладені у ст. 207 ЦКУ. Для того, щоб форма угоди вважалася письмовою, її зміст має бути зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. ЦКУ також визнає форму угоди письмовою, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного способу зв'язку. При цьому окремий документ з назвою «договір» не оформляється. На практиці пропозиція укласти  угоду купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) оформлюється випискою рахунку для оплати, в якому вказується асортимент пропонованого товару (робіт, послуг), а також строк для оплати рахунку. Виконання таких угод підтверджується накладними (актами), а оплата підтверджується виписками банків по поточних рахунках контрагентів. 

Далі, другою умовою письмової форми правочину є наявність на документах підписів сторін. Згідно ч. 2 ст. 207 ЦКУ правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Чи містять рахунки, акти і накладні підписи сторін угоди? Як правило - так, до того ж підпис є обов'язковим реквізитом для накладної та акту згідно ч. 2 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Рахунок і накладна підписуються уповноваженими особами продавця і скріплюються його печаткою, яка виконує функції ідентифікації юридичної особи. Представник юрособи-покупця ставить свій підпис на накладній за наявності у нього довіреності, яка в свою чергу містить підписи і печатку покупця, платіжне доручення, яким покупець доручає банку сплатити рахунок продавця, також містить підписи уповноважених осіб покупця і обов'язково скріплюється його печаткою згідно Додатку 8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Таким чином, угоди щодо купівлі-продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, які оформлюються накладними або актами, а також супроводжуються випискою рахунків для їх оплати, є письмовими угодами, але за спрощеною формою у вигляді пакета документів: накладна (акт) та виписка банку. З огляду на це в податковій накладній можна зазначати «договір поставки», при цьому проставляється дата і номер документа, який підтверджує першу подію – оплату або постачання. Застосовувати слово «усний» ми не рекомендуємо, оскільки за нормами ЦКУ такий договір усним не є. Зазначення слова «рахунок-фактура» також не зовсім коректне, оскільки рахунок – це не первинний документ, він не підтверджує здійснення господарської операції, це лише пропозиція укласти договір купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що вказані в такому рахунку.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
ПДВ , Податкова накладна

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі