Головна Усі консультації Оподаткування ПДФО

Понаднормові витрати: оподаткування та бухоблік

Як оподатковувати понаднормові добові? Як показати їх в бухобліку?

Запитання: З 1 березня наказом по підприємству встановлено добові по Україні 660 грн і за кордон 2500 грн, що є вище норм встановлених кодексом (20% та 75% від МЗП). ЯК оподатковувати понаднормові добові: як додаткове благо з коефіцієнтом 1,17647(1,2), чи як компенсаційні виплати без коєфіціентів? ПДФО та ВЗ з понаднормових добових сплачується в момент виплати таких добових чи в момент виплати найближчої з\п? З яким кодом показувати понадноромві добові в звіті 1ДФ: 118 чи 101? Чи можна понаднормові добові включати до складу витрат чи вони обліковуються за рахунок прибутку? Як показати понаднормові добові в бухобліку?

Відповідь: Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлюваних законодавством. Суми добових витрат затверджені постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98. Але ці норми поширюються виключно на державних службовців і працівників підприємств та організацій, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

ПДФО. Згідно з п. 164.1 ПКУ базою оподаткування ПДФО є загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, що підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Відповідно до пп. 164.2.11 та пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ сума перевищення добових, встановлених пп. 170.9.1 ПКУ, включається до доходів такого платника та оподатковується ПДФО. 

В межах норм, передбачених п.п. 170.9.1 ПКУ, добові витрати не оподатковуються ПДФО, проте сума перевищення добових над цими нормами та суми, не підтверджені документально (наказом або відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті чи документі, що його замінює) підлягають оподаткуванню ПДФО, при цьому база оподаткування визначається з урахуванням коєфіцієнту, передбаченого п. 164.5 ПКУ. 

Військовий збір. Сума, на яку збільшено розмір добових витрат на відрядження понад установлені норми на підставі рішення керівництва, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. Коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ПКУ, для військового збору не застосовується. Сума добових в межах норм, передбачених п. 170.9.1 ПКУ, військовим збором не оподатковується. 

Сплата ПДФО та військового збору. Згідно пп. 170.9.1 ПКУ сума ПДФО, нарахована на суму перевищення добових над встановленими нормами, утримується особою, що видала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць. Найчастіше це заробітна плата поточного місяця. У разі недостатності такої суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів (заробітної плати) наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку. Відповідно, і до бюджету ПДФО сплачується у такому самому порядку, який передбачено для сплати ПДФО з доходу, за рахунок якого він утриманий – в даному випадку для заробітної плати. Таким чином, ПДФО з понаднормових добових слід сплатити разом з ПДФО, який утриманий із заробітної плати за той місяць, в якому подано авансовий звіт. 

Зверніть увагу, що ПДФО з понаднормових добових сплачується з кодом бюджетної класифікації 11010400, окремо від ПФДО із заробітної плати (код бюджетної класифікації 11010100).

Аналогічний порядок передбачено і для сплати військового збору, за винятком того, що військовий збір як із зарплати, так і з понаднормових добових, сплачується за одним кодом бюджетної класифікації – 11011000.

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ понаднормові добові відображаються з кодом 118.

Бухгалтерський облік. У бухобліку понаднормові добові обліковуються за нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16  "Витрати", затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 № 318 (далі – П(С)БО 16). Вся сума добових списується на рахунки 23, 91, 92, 93 та 94 в залежності від того, якою була мета відрядження. Так, якщо було відряджено виробничий або загальновиробничий персонал, а мета відрядження пов’язана з виробництвом продукції, робіт або послуг, то всі витрати на таке відрядження, в тому числі і понаднормові добові, списуються на рахунки 23 або 91. Найчастіше у відрядження скеровується адміністративний персонал, в цьому разі вся сума добових буде списана на рахунок 92. А якщо відрядження не пов’язане з основною діяльністю підприємства, всі витрати слід списати на рахунок 94, субрахунок 949. нагадаємо, що всі витратні рахунки дебетуються, а кредитується субрахунок 372. В кінці звітного періоду вищевказані витрати будуть списані на рахунок 79 та сформують фінансовий результат до оподаткування.

Згідно п. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу. Виплата понаднормових добових не спричиняє необхідності коригувати фінансовий результат до оподаткування.

Такого поняття, як «облік за рахунок прибутку», у сучасному бухобліку немає. Всі витрати на відрядження, якщо вони належним чином підтверджені, списуються на витратні рахунки та приймають участь у формуванні фінансового результату – прибутку або збитку.

 

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДФО
Теги:
Відрядження , ПДФО , Військовий збір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі