• Посилання скопійовано

ТОВ перестане відповідати вимогам Дія. Сіті: що з оподаткуванням в такому випадку?

ТОВ є резидентом Дія. Сіті, платником податку на особливих умовах. Очікується, що в липні – вересні 2024 року ТОВ не відповідатиме вимогам Дія. Сіті по середньообліковій кількості працівників та по розміру середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів. Але критерій ч. 4 ст. 5 Закону №1667 за 2024 рік дотримується. Коли ТОВ має перейти на загальну систему оподаткування?

Чи втрачається статус резидента Дія. Сіті?

Резидентом Дія. Сіті може бути юрособа, яка відповідає вимогам, наведеним в ч. 1 ст. 5 Закону №1667.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону №1667 юрособа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, має право перебувати у статусі резидента Дія. Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія. Сіті, за умови дотримання таких вимог:

1) відповідає вимогам, передбаченим пунктами 1, 4 і 5 частини першої цієї статті;

2) державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія. Сіті;

3) розмір доходу юридичної особи, визначений відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого пп. 291.4 ПКУ для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку (8 285 700 грн для 2024 року), у кожному з таких років:

  • у календарному році, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія. Сіті;
  • у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія. Сіті;
  • у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія. Сіті;
  • у календарному році, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дія. Сіті.

Тобто, якщо ТОВ набув статусу резидента Дія. Сіті у 2023 році, то навіть порушивши критерії, наведені в ч. 1 ст. 5 Закону №1667-IX, ТОВ може перебувати резидентом Дія. Сіті до кінця 2024 року, але тільки за умови дотримання вимог, наведених в ч. 3 ст. 5 Закону №1667-IX.

Рішення про втрату статусу резидента Дія. Сіті приймає уповноважений орган (Мінцифри), виключно з підстав, наведених в ч. 1 ст. 9 Закону №1667-IX. Одна з таких підстав - невідповідність резидента Дія. Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія. Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку.

Але згідно з п. 1 Постанови КМУ від 13.02.2024 р. №163 у 2024 році резиденти Дія. Сіті, що набули такий статус до набрання чинності цією постановою:

  • не втрачають статус резидента Дія. Сіті за результатами подання звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
  • не подають початковий звіт про відповідність та/або незалежний висновок.

А звіт про відповідність подається не пізніше 1 червня року, наступного за звітним (ч. 3 ст. 13 Закону №1667-IX). До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.

Тобто, про дотримання критеріїв протягом 2024 року звіт про відповідність буде подано не пізніше 01.06.2025 року. Але за нормами цієї Постанови, на підставі такого звіту немає підстав для втрати статусу резидента Дія. Сіті.

Це означає, що протягом воєнного стану внаслідок порушення зазначених критеріїв резидент Дія Сіті не втрачає статус резидента Дія Сіті.

 

Коли потрібно перейти на загальну систему оподаткування?

Відповідно до пп. 137.10.8 ПКУ платник податку, який був резидентом Дія. Сіті - платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах починаючи з:

а) першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидент Дія. Сіті не відповідав вимогам пп. 4 ч. 1 ст. 5 Закону №1667, незалежно від дати внесення до реєстру Дія. Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія. Сіті;

б) першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому до реєстру Дія. Сіті внесено запис про втрату платником податку статусу резидента Дія. Сіті з інших підстав, передбачених Законом №1667-IX. При цьому такий платник податку подає річну декларацію з податку на прибуток резидента Дія. Сіті - платника податку на особливих умовах за податковий (звітний) період, що закінчується останнім днем кварталу, в якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату ним статусу резидента Дія. Сіті.

В пп. 4 ч. 1 ст. 5 Закону №1667-IX наведено такий критерій:

  • сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія. Сіті, становить не менш як 90% суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія. Сіті, становить не менш як 90% суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу).

Але за умовами запитання ТОВ дотримується цього критерія в 2024 році. Це означає, що в розглядуваній ситуації, на наш погляд, підстав для обов’язкового переходу на загальну систему оподаткування немає.

Але податкова служба може мати іншу думку з цього питання. Тому для уникнення непорозумінь може бути доречним отримати індивідуальну податкову консультацію.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Інші податки

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Інші податки»