Головна Усі консультації Держрегулювання Підприємництво

Колишній підприємець може внести будівлю до СФ юрособи за погодженою вартістю

Підприємець на сплаті єдиного податку. Складське приміщення придбано за договором купівлі-продажу за 100 тис.грн. Реконструкція, добудова проведена у 2009-2010 роках, але без підтвердних документів. Земельні ділянки під такими будівлями перебувають у користуванні за договором оренди. Ринкова вартість приміщення тепер 3 млн. грн. Запитання: 1.Чи має право ФО СПД при переході на загальну систему оподаткування на амортизацію та на яку суму? 2.Чи можна це приміщення внести до статутного фонду новоствореної юридичної особи та за якою вартістю? 3.За якими правилами та як оподатковувати дохід фізособи - засновника цієї юридичної особи, при такій операції?

Відповідь 1. Об'єктом оподаткування підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III ПКУ (пп. 177.2, 177.4ПКУ). Йдеться про витрати дохволені для врахування при обліку податку на прибуток. Згідно з пп.138.10 розділу ІІІ ПКУ амортизація складського приміщення можу бути включена до витрат або у складі інших загальновиробничих витрат, що включаються до вартості (пп.138.10.1 ПКУ) або у складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством («в» пп. 138.10.2 ПКУ) або як витрати на збут («д» пп. 138.10.3). Але обов’язковими умовами можливості застосування підприємцем цих норм є «легальність» приміщення та ведення бухгалтерського обліку, необхідне для нарахування амотртизації. Спершу про «легальність». Право власності підприємця (фізичної особи, на яку зареєстроване приміщення) на приміщення має бути зазначено в податковій декларації, яку зокрема, необхідно подати при переході на загальну систему (за звітний період в якому відбувся такий перехід). Цілком імовірно, що податкові органи зацікавляться джерелом походження коштів на придбання цього приміщення. А тим більше на його реконструкцію, якщо остання збільшила вартість об’єкта в рази і ви зазначили цю збільшену вартість в декларації. Вартість приміщення яку ви плануєте амортизувати має бути обов’язково підтверджена документально. Якщо в наявності є тільки документи на придбання (на 100 тис. грн.), то без проблем можна амортизувати тільки цю сумму. Щодо можливості амортизації сьогоднішньої ринкової вартості приміщення, то для цього теоретично, можна було би провести його дооцінку, проте у зв’язку із переходом з 1 квітня на нові правила оподаткування податком на прибуток згідно з Податковим кодексом, ця можливість нівельована наступним. Згідно із п.6 підрозділу 4 розділу XX. Перехідних положень для визначення переліку об'єктів основних засобів з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року. При цьому до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року. Також щодо амортизації поліпшення об’єкта нерухомості. Згідно пп.144.1 ПКУ (набере чинності з 1.04 2011 р.). амортизації підлягають витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року. Проте такі витрати визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку (пп.138.2 ПКУ). Отже, за правилами ПКУ витрати на поліпшення необхідно підтвердити документально.

Відповідь 2. Інша ситуація із внесенням в статутний фонд. Згідно із ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. При цьому грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Отже ви можете внсети в статутний фонд приміщення за ринковою вартістю, якщо така вартість погоджена із іншими засновниками (протокол установчих зборів) та закріплена в установчих документах. В ідеалі зазначена в установчих документах вартість приміщення може бути підтверджена експертною оцінкою. Згідно пп. 146.8 ПКУ Первісною вартістю основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства, визнається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни. Отже об’єкт зможе амортизуватись. Проте тут існує проблема іншого характеру про яку частково йшлося вище. Згідно ст. 13 Закону «Про господарські товариства» «забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства … кошти, одержані в кредит та під заставу….». На підставі цієї норми в консультаціях та листах фахівці податкової роблять висновок, що фізичні особи - засновники повинні підтверджувати походження вказаних коштів при поданні річної декларації про майновий стан і доходи. Отже якщо майном, внесеним до статутного фонду зацікавляться працівники ДПС і джерела походження майна або коштів витрачених на його поліпшення не буде підтверджено, такі надходження буде включено до оподатковуваного доходу та застосовані відповідні санкції.

Відповідь 3. Внесення фізособою майна до статутного капіталу юридичної особи з метою оподаткування ПДФО вважається придбанням інвестиційного активу (пп.170.2.2 ПКУ). Платник податку самостійно веде облік загального фінансового результату від операцій з інвестиційними активами окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік (пп. 170.2.1 ПКУ). При цьому оподатковується тільки інвестиційний прибуток, який розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та витратами на придбання такого активу (з урахуванням норм пп. 170.2.4 - 170.2.6 ПКУ) (пп. 170.2.2 ПКУ). Отже власне внесення майна до статутного капіталу не оподатковується.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Катеринец Наталья
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Підприємництво
Теги:
Амортизація , Статутний капітал , ПДФО

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі