Главная Все консультации Налогообложение Другие налоги

Авторська винагорода, яка отриманої ФОП - «єдинником»: що з оподаткуванням?

Юрособа сплачує ФОП на ІІІ групі ЄП авторську винагороду згідно з умовами договору. Чи є в даному випадку юрособа податковим агентом?

Права на створений продукт першочергово належать розробнику, який надалі передає (а фактично — продає) майнові права на продукт замовнику. За таких обставин є підстави для визнання отриманого доходу від продажу продукту роялті, адже майнові права інтелектуальної власності набуває не ФОП, а фізособа — творець (ст. 421 ЦКУ). Тож підприємець не може передати майнові права на продукт. Це може зробити лише творець-фізособа, а отже, за правилами пп. 164.2.3 ПКУ, доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав вважаються роялті (як доходи фізособи) й обкладаються ПДФО та військовим збором. 

Згідно з пп. 292.1 ПКУ, доходом платника єдиного податку є для фізособи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пп. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізособою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її госпдіяльності. 

Тобто роялті виключені зі складу доходу ФОП на ЄП і оподатковуються згідно з розділом IV ПКУ.

Нагадаємо, що  відповідно до пп. 14.1.225 ПКУ, роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

  • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
  • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
  • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
  • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
  • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Водночас, суд в ухвалі від 31.08.2016 р.  № 876/2866/16 зауважує, що винагорода, отримана "єдинником", не є роялті, оскільки передання третім особам майнових прав на всі об'єкти інтелектуальної власності, що будуть створені ФОПом, закріплене укладеним Договором між заявником і виконавцем, а тому отримана винагорода не підлягає обкладенню ПДФО. Водночас, чинним податковим законодавством не заборонено включення сум авторської винагороди до складу доходів платника єдиного податку.

Тобто, все залежить від оформлення умов договору. Якщо згідно з договором оплата (винагорода) буде кваліфікуватися як роялті (відповідно до норм ПКУ), то дохід оподатковується ПДФО та ВЗ, при цьому юрособа, відповідно, є податковим агентом. В іншому випадку, якщо платежі не є роялті, дохід включатиметься  до загального доходу ФОП від діяльності і, якщо він підтвердіть свій статус, юрособа не є податковим агентом.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Степанов Михаил
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Другие налоги
Теги:
3 группа ЕН , Единый налог

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме