Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Чи допустимо узагальнювати номенклатуру канцтоварів?

Чи допустимо при оприбуткуванні і подальшому списанні канцтоварів не зазначати повністю всю номенклатуру, а застосовувати до всіх таких запасів групу «канцтовари»?

Згідно з пп. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Своєю чергою, як зазначено у Законі про бухгалтерський облік, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відповідно до п. 7 П(С)БО 9, одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Крім того, п. 2.28 Методрекомендацій №635 передбачено, що при визначенні одиниці бухгалтерського обліку запасів підприємство може обрати їх найменування або однорідну групу (вид).

Якщо використовувати однорідну групу, то це потрібно прописати у наказі про облікову політику, разом як і критерії об'єднання у такі групи та однорідності – як ключовий критерій для об'єднання.

При цьому, податківці у ІПК від 02.12.2020 р. №4954/ІПК/99-00-05-06-02-06 зазначали, що номенклатура товарів чи послуг повинна відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг. У зв’язку з цим, можливість об'єднання в однорідні групи товарів з різними найменуваннями, які підпадають під визначення ідентичних або однорідних, знаходиться в компетенції підприємства та повинно бути визначено відповідним наказом про його облікову політику.

Також податківці наголошують, що таку однорідність можна створювати, якщо зміна назви товару не призведе до зміни коду УКТ ЗЕД.

У ПКУ наведено такі визначення термінів:

У пп. 14.1.80 ПКУ -  ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки.

Під ідентичними розуміються товари, що мають однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як:

 • фізичні характеристики;
 • якість та репутація на ринку;
 • країна виробництва (походження);
 • виробник.

У пп. 14.1.131 ПКУ однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.

Для визначення товарів однорідними (подібними) враховуються такі ознаки:

 • якість та ділова репутація на ринку;
 • наявність торговельної марки;
 • країна виробництва (походження);
 • виробник;
 • рік виробництва;
 • новий чи вживаний;
 • термін придатності.

Отже, враховуючи наведене вище, автор вважає, що підприємство має право визначити у обліковій політиці одиницею обліку запасів однорідну групу (вид). Однак, деталізація таких груп повинна бути здійснена у розрізі кодів УКТ ЗЕД, а також відповідно до критеріїв однорідності наведених у пп. 14.1.131 ПКУ.

А тому узагальнення номенклатури при оприбуткуванні і списання запасів на рівні «канцтовари» є таким, що не відповідає правилам бухгалтерського обліку. Податківцями під час перевірки акт на списання з таким узагальненням може бути визнано помилковим і таким що не дає змогу ідентифікувати операцію, зокрема, встановити які саме запаси підлягають списанню, що, своєю чергою, може призвести до невизнання витрат від їх списання і подальшого донарахування податку на прибуток.

На нашу думку, узагальнювати можна лише ідентичні або однорідні товари з одним кодом УКТ ЗЕД, наприклад, ручки, олівці, зошити, папір тощо.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 64 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме