Главная Все консультации Учет и отчетность Отчетность

ВПА та ВПЗ у підприємства, яке складає фінзвітність за П(С)БО 25

ТОВ є середнім підприємством, але звіт за 2019 р. подає за П(С)БО 25. У декларації з прибутку за 2019 р. визначено податок в сумі - 195 746 грн. Через нарахування резерву сумнівних боргів виникає різниця 205343 грн, сума податку - 36 962 грн. Як відобразити цю різницю у фізвітності за П(С)БО 25?

Запитання:

ТОВ є середнім підприємством, але звіт за 2019 р. подає за П(С)БО 25. У декларації з прибутку за 2019 р. нараховано податок в сумі 195746 грн, прибуток за бухобліком - 882136 грн, тимчасові подакові різниці - 205 343 грн (виникли через резерв сумнівних боргів), 882136+205343 = 1087479 грн – оподатковуваний прибуток, 1087479*18%=195746,00 грн.

ТОВ робить проведення: Дт 98 Кт 641 - 195 746 грн та Дт 17 Кт 98 - 36 962,00 грн. У звіті ф.№2 у рядок 2300 потрапляє 158784,00 грн (195 746,00 - 36 962,00). Чи правильно буде відобразити у рядку 2300 ф. №2 суму податку на прибуток у сумі 158784 грн, при тому, що в декларації з податку на прибуток буде сума 195746,00 грн?

 

Відповідь:

Підприємства, які складають фінансову звітність за П(С)БО 25, ВПА та ВПЗ не визначають. Це правило діє навіть, якщо підприємство не є малим, але складає фінансовий звіт за П(С)БО 25.

Так, відповідно до п. 5.8 розділу ІІ П(С)БО 25 у статті "Податок на прибуток" (рядок 2300) відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період – тобто без визначення ВПА або ВПЗ.

Крім цього, норми П(С)БО 25 передбачають згортання показників ВПА та ВПЗ при переході від повної форми фінансової звітності до форм №1-мс, 2-мс та 1-м, 2-м.

До статті 1090 Балансу форми №1-м можуть включатися відстрочені податкові активи – єдиноразово при переході від повної форми фінзвітності сюди включаються дані, наведені у статті «Відстрочені податкові активи» (рядок 1045) Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) на кінець попереднього року – п. 2.6 розділу ІІ П(С)БО 25. З цього випливає, що ті підприємства, які складають фінзвітність за формами №1-м, 2-м, не визначають ВПА та ВПЗ згідно з П(С)БО 17.

Відповідно до п. 2.20 розділу ІІ П(С)БО 25 у першому місяці року переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», і відповідно, у рядку 1420 пасиву Балансу за формою №1-м. Як ми вже бачили вище, в активі Балансу (рядок 1090) відображається сума ВПА, що вже була відображена у «великому» Балансі (форма №1) на кінець попереднього року. А у цей пасивний рядок включаємо згорнуте сальдо рахунків 17 та 54 у перший місяць застосування П(С)БО 25. 

Ми пишемо про це у статті «Фінзвітність – 2019 для малих та мікропідприємств» (див. тут).

Отже, за нормами П(С)БО 25 у рядку 2300 форми № 2-м слід відобразити всю суму податку на прибуток - 195746 грн. Ця ж сума відображається і в декларації з податку на прибуток. Тобто при складанні фінзвітності за П(С)БО 25 ВПА та ВПЗ не визначаються.

Але, якщо обліковувати податок на прибуток за правилами П(С)БО 17, тоді записи будуть такими:

  • Дт 98 Кт 641 – на суму 158784 грн, ця сума буде відображена в рядку 2300 звіту про фінрезультати за формою №2-м або у повній формі №2 «Звіт про фінансові результати»;
  • Дт 17 Кт 641 – на суму 36962 грн. Відображення цієї суми передбачено лише у «великій» формі №1 «Баланс», рядки 1045 та 1620 (в тому числі 1621). У формі №1-м цю суму можна записати в рядок 1190 «Інші оборотні активи», але це не передбачено у П(С)БО 25 та у рядок 1620. При цьому у декларації з прибутку відображається сума 158784 + 36962 = 195746 грн.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Налог на прибыль , Финансовая отчетность

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме