Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Передано об’єкт у фінлізинг: бухоблік у лізингодавця

Як відобразити в бухгалтерському обліку операції з фінансового лізингу у лізингодавця? Об'єкт лізингу підлягає оподаткуванню ПДВ, він придбаний у постачальника на замовлення лізингоодержувача з поетапною оплатою терміном на 1 рік

Методологічні основи відображення операцій за договорами фінансової оренди викладено у П(С)БО 14 «Оренда». Відповідно до п. 4 П(С)БО 14 фінансова оренда — це оренда, що передбачає передачу орендареві усіх ризиків і вигід, пов'язаних із правом користування та володіння активом. І актив цей як в бухобліку орендаря, так і в бухобліку орендодавця, має вважатися необоротним!

Адже оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди;

8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об'єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю.

Орендодавець відображає у бухгалтерському обліку переданий об'єкт фінлізингу як дебіторську заборгованість орендаря (субрахунок 181) – у сумі:

  • мінімальних лізингових платежів;
  • негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням доходу від реалізації необоротних активів.

Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансового лізингу списується з балансу з відображенням у складі собівартості реалізованих необоротних активів (п. 10 П(С)БО 14).

Актив фінансової оренди, визнаний утримуваним для продажу, лізингодавець відображає відповідно до П(С)БО 27.

Втім, зауважимо, що оскільки відповідно до умов питання лізингодавець за замовленням лізингоодержувача придбаває ОЗ у постачальника для передачі його у фінлізинг, без введення в експлуатацію в себе, то такий ОЗ має обліковуватися у лізингодавця одразу як товар (рахунок 286), а не як ОЗ: Дт 286 Кт 631.

Відповідно при передачі такого об’єкта фінлізингу відображатиметься дохід від реалізації необоротного активу (субрахунок 712) та собівартість реалізованого необоротного (субрахунок 943): Дт 181 Кт 712 та Дт 943 Кт 286. 

Що стосується фінансового доходу (субрахунок 732) лізингодавця від надання ОЗ у фінлізинг, то це різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди й нинішньою вартістю зазначеної суми, визначеної за орендною ставкою відсотка (п. 11 П(С)БО 14).

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Приклад розрахунку фінансового доходу і його розподілу між звітними періодами наведено в додатку 2 до П(С)БО 14.

Витрати лізингодавця на укладання угоди про фінансову оренду (комісійні винагороди, юридичні послуги) згідно з п. 15 П(С)БО 14 визнаються іншими витратами відповідного звітного періоду (субрахунок 977).

У п. 19 П(С)БО 14 наведено особливості відображення продажу активу при укладанні угоди про його одержання продавцем у фінансову оренду:

  • якщо продажна вартість активу (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань із доходу) менше або дорівнює балансовій вартості проданого активу, дохід від продажу активу за звітний період визнається в сумі продажної вартості активу (пп. 19.1 П(С)БО 14);
  • якщо продажна вартість активу (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань з доходу) вище, ніж балансова вартість, то дохід від продажу за звітний період дорівнює балансовій (залишковій) вартості. Суму перевищення продажної вартості над балансовою продавець-орендар включає до складу доходів майбутніх періодів для подальшого віднесення до складу доходів відповідних звітних періодів протягом строку фінансової оренди (пп. 19.2 П(С)БО 14);
  • собівартістю реалізованих активів визнається їх балансова (залишкова) вартість (пп. 19.3 П(С)БО 14).

Типові проведення із передачі ОЗ у фінлізинг лізингоодержувачу, придбаного лізингодавцем у постачальника на замовлення першого наведено у таблиці.

Таблиця

Облік у лізингодавця

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1.

Придбано ОЗ на замовлення лізингоотримувача

286

631

2.

Відображено ПК з ПДВ згідно з отриманою податковою накладною

641/ПДВ

631

3.

Передано ОЗ у фінансовий лізинг згідно з актом приймання-передачі

181

712

4.

Нараховано ПЗ з ПДВ

712

641/ПДВ

5.

Списано собівартість реалізованого ОЗ

943

286

6.

Віднесено на витрати на юридичні послуги по питанням передачі ОЗ у фінлізинг

977

685

7.

Списано доходи й витрати від операції по передачі ОЗ у фінлізинг

712

791

793

791

943

977

8.

Нараховано поточний лізинговий платіж за перший місяць у частині, яка відшкодовує вартість переданого ОЗ, згідно з розрахованими даними та виставленим рахунком

377

181

9.

Нараховано поточний лізинговий платіж за перший місяць у частині фінансового доходу згідно з розрахунком

373

732

10.

Отримано всю суму лізингового платежу

311

377, 373

11.

Віднесено на результати фінансових операцій суму фінансового доходу

732

792

12.

Сплачено частину вартості придбаного у постачальника ОЗ

631

311

Детальніше про особливості нарахування ПДВ при передачі ОЗ у фінлізинг читайте тут.

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Екатерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Учет , Лизинг

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 2

Новости по теме

Консультации по теме