Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Утилізація автошин: облік та оподаткування

Шиномонтажна майстерня хоче приймати автошини на утилізацію. Коли підприємство має право надавати такі послуги? Як правильно вести облік? Які документи видаються контрагенту, який здає автошини?

Перш за все слід зазначити, що утилізація автошин передбачає  їх використання  як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів (ст. 1 Закону «Про відходи»). Отже, якщо підприємство планує приймати автошини на утилізацію, це означає, що підприємство планує збирати та заготовляти вторинну сировину і використовувати її (переробляти).  

При цьому слід розуміти, що заготівля вторинної сировини (тобто, її приймання за гроші від населення та субєктів господарювання) і її переробка - це різні види діяльності.

Адже за тим ж Законом, збирання і заготівля відходів як вторинної сировини, -  вид економічної діяльності, пов'язаної із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

Отже, переробка вторинної сировини - це інший вид діяльності, хоча, звісно, підприємство може здійснювати їх обидва.

 

Коротко нагадаємо правила їх організації

Заготівля вторсировини, як не є небезпечними відходами (а гумові відходи до небезпечних не належать) зараз не вимагає ліцензії. А ось операції з небезпечними відходами такої ліцензії вимагають. Умови для отримання такої ліцензії встановлені постановою КМУ від 13.07.2016 р. №446. Єдине питання тільки в тому, чи належать вживані автошини до небезпечних відходів.

Єдиним документом, за яким можливо було визначити клас небезпеки відходу, був ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» (розділ 5), проте дія зазначеного документа зупинена (згідно з рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 15.07.2014 року №33). Чинний ДК 005-96 «Класифікатор відходів» встановлює лише кодифікацію відходу.

Визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпеки відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища повністю покладено на суб’єктів господарської діяльності (згідно з пп. «в» ст. 17 Закону «Про відходи»).

З іншого боку, Ліцензійні умови №446 говорять, що небезпечні відходи визначені розділом "А" Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120. Автошин в цьому розділі немає, отже, можна зробити висновок, що ліцензія на їх заготівлю та утилізацію зараз не потрібна. Проте, щоб поставити крапку у цьому запитанні, краще звернутися до територіального органу, який зараз надає такі ліцензії. Це зараз Мінекономіки, як зазначено на його сайті  https://my.gov.ua/info/service/4229/details

Ст. 35 Закону «Про відходи» говорить, що загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологічної безпеки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Наразі вимоги для такої матеріально-технічної бази встановлено лише Ліцензійними вимогами №466. Отже, якщо підприємству все ж таки (за роз’ясненням Мінекономіки) буде потрібна ліцензія, то ці вимоги треба буде виконувати.

А ще для здійснення такого виду діяльності слід зареєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у якому має бути зазначено відповідний код згідно з ДК 009:2010 (клас 38.11 «Збирання безпечних відходів» або клас 38.12 «Збирання небезпечних відходів»).

Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).

 Переробка вторинної сировини вимагає іншого коду КВЕД. Так, наприклад, відновлення шин це клас 22.11 «Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок». А перероблення (чищення, плавлення, подрібнювання) гумових відходів на гранули – це клас 38.32 «Відновлення відсортованих відходів».

 

Документальне оформлення заготівлі автошин

Будь-яких спеціальних вимог щодо документального оформлення операцій із вторинною сировиною законодавством не встановлено. Тобто, підприємству треба буде оформити операцію із закупівлі автошин первинними документами довільної форми. Це може бути накладна, акт закупівлі тощо. Головне, щоб в цих документах були наявні усі обов’язкові реквізити первинного документа, зазначені у ст. 9 Закону про бухоблік.

Якщо розрахунок за придбані автошини буде здійснюватися за готівку, потрібно буде мати касову книгу і оформляти видаткові касові ордери відповідно до вимог Положення №148. При цьому треба памятати про обмеження в сумі готівкових розрахунків протягом одного дня із одним контрагентом. Між юрособою та юрособою (чи ФОП) таке обмеження становить 10 тис. грн, а от із звичайною фізособою підприємство зможе розрахуватися на суму не більше 50 тис. грн на день (п.  6 розділу II Положення № 148).

Є і ще один, давній і дивний момент. Справа в тому, що згідно з пп. 19 Переліку № 1336, розрахункові операції за прийняту від населення вторинної сировини (крім металобрухту) дозволено проводити без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. І податківці досить часто про це нагадують.

Але навіщо взагалі в цій ситуації потрібен РРО? Адже підприємство не отримуватиме кошти від покупців (і не повертатиме їх), а навпаки, сплачуватиме їх продавцям! І як провести через РРО або розрахункову книжку таку операцію? Відповіді на це питання досі немає (хоча йому вже майже 20 років). Податківці надають з цього приводу консультації з набору цитат, як ось, наприклад, тут, без жодних прикладів.

На нашу думку, РРО або розрахункова книжка в цій ситуації взагалі не потрібні (застосування зазначеного вище п. 19 є правом, а не обов’язком суб’єкта господарювання). Проте, податківці вважають інакше, тож, щоб із цим не виникло подальших проблем, радимо звернутися до ДПС із запитом на індивідуальну податкову консультацію. Яку можна оскаржити в суді, якщо підприємство буде із нею не згідно. 

 

Документальне оформлення утилізації (переробки) автошин

Тут теж типових первинних форм обліку не існує.

Але оскільки це процес виробничий, то треба буде складати звичайний набір документів, які складаються на виробництві. Тобто, калькуляцію (тобто, розрахунок понесених витрат, яка не є первинним документом, тож, може складатися в будь-якій формі) і первинні документи на списання оприбуткованих шин у виробництво (акт на списання) та на оприбуткування готової продукції (накладна, прибуткова накладна тощо).

 

Бухгалтерський та податковий облік

Оскільки закупівля автошин передбачає подальший процес їх утилізації самим підприємством (використання як вторинної сировини), то оприбутковується така сировина за дебетом субрахунку 201 "Сировина й матеріали". Джерелом надходження, звісно, є постачальники, отже оприбуткування відображається проведенням Дт 201 Кт 631.

Списання сировини у виробництво відображається проведенням Дт 23 Кт 201. На той самий рахунок 23 списуються і решта витрат, які становлять виробничу собівартість нової продукції (див. п. 11 НП(С)БО 16.  Оприбуткування нової готової продукції відображається проведенням Дт 26 Кт 23.

А якщо вона далі буде реалізована (продана), робитимуться звичайні проведення з реалізації готової продукції: Дт 901 Кт 26 на її собівартість та Дт 361 Кт 701 на ціну її реалізації. 

Податковий облік зазначених ситуацій залежатиме від того, платником яких податків є підприємство.

Якщо воно є платником податку на прибуток, то жодних податкових різниць за зазначеними операціями не виникає. Отже, об’єкт оподаткування за такими формується за даними бухгалтерського обліку.

Щодо ПДВ слід пам’ятати що згідно з пп. 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. А от решта вторинної сировини такої пільги не має. Тож, якщо постачальником автошин буде ФОП або юрособа – платник ПДВ, то така операція для нього оподатковується ПДВ за ставкою 20%. А підприємство, яке заготовляє ці автошини, якщо воно теж є платником ПДВ, матиме податковий кредит за зареєстрованою на нього податковою накладною. Подальше оподаткування ПДВ залежатиме від того, якою буде готова продукція і чи буде вона використовуватися в оподаткованих ПДВ операціях в господарській діяльності підприємства (якщо ні, то в частині вартості сировини треба буде визнати ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ).  

А ще треба памятати, що, якщо постачальниками автошин будуть фізособи, то підприємство, яке сплачує їм за поставлену вторсировину, є в цій ситуації податковим агентом.

Саме тому податківці вимагають:  приймання вторинної сировини від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті приймання від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис сировини.

Від себе ми б додали, що в такому акті слід зазначити номер облікової картки платника податків такої фізособи – продавця (а в разі наявності в паспорті відмітки про відмову від такого номеру – серію та номер паспорта). Адже ці дані дозволять персоніфікувати такого продавця для складання додатку 4ДФ «єдиної» звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, яку податковий агент має подавати за кожен квартал, у якому нараховує або виплачує доходи фізособам. Такий дохід відображається за ознакою доходу 149.

При цьому пп.165.1.25 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи не включається сума доходу, отримана за здану (продану) ним вторинну сировину. Отже, дохід в додатку 4ДФ показати треба (це обовязково), а от ПДФО та ВЗ з такого доходу не утримуються.

А якщо ця фізособа – підприємець, то варто отримати копію документу, який підтверджує підприємницький статус (копію витягу з ЄДР і копію витягу з Реєстру платників єдиного податку, якщо це ФОП-«єдинник»). В такому випадку в 4ДФ цей дохід теж треба буде показати, але за ознакою доходу 157.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Быкова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Учет , Услуги

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 1

Новости по теме

Консультации по теме